Informarea publicului privind riscul de accident major

Nr. 2208/17.11.2015 NECLASIFICAT INFORMAREA PUBLICULUI PRIVIND RISCUL DE ACCIDENT MAJOR (temei legal art.14, HG nr. 804/2007) Având în vedere prevederile art. 14 alin (3) din H.G. nr. 804/2007, privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase, Societatea Uzina Mecanica Plopeni SA, pune la dispozitia dvs. informarea care contine datele si […]

Informarea publicului privind riscul de accident major Read More »