raport inspectie

SINTEZA RAPORTULUI DE INSPECTIE

SINTEZA RAPORTULUI DE INSPECTIE întocmit la data de 06.11.2013 în urma verificării stadiului implementării prevederilor H.G. nr. 804/2007 În conformitate cu prevederile cap.V.6 “Informarea publicului” din Ordinul MMGA nr. 1299/2005, privind Procedura de inspecţie pentru obiectivele care prezintă pericole de producere a accidentelor majore în care sunt implicate substanţe periculoase, S.C. UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A pune

SINTEZA RAPORTULUI DE INSPECTIE Read More »