Sinteza Raportului de Inspectie 2016

Societatea Uzina Mecanica Plopeni SA
Judetul Prahova
Nr 1655/10.05.2016 Neclasificat

SINTEZA RAPORTULUI DE INSPECTIE
întocmit la data de 05.05.2016, în urma verificării stadiului implementării prevederilor Legii nr. 59/2016, privind controlul asupra pericolelor de accident major in care sunt implicate substante periculoase

In conformitate cu prevederile cap.V.6 “Informarea publicului” din Ordinul MMGA nr. 1299/23.12.2005, privind aprobarea Procedurii de inspecţie pentru obiectivele care prezintă pericole de producere a accidentelor majore în care sunt implicate substanţe periculoase, SOCIETATEA UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A pune la dispoziţia publicului “Raportul de inspecţie” (sinteză) încheiat de către autorităţile competente la nivelul judeţului Prahova şi anume :
-I.S.U.J. PRAHOVA;
-AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI PRAHOVA;
-GARDA NAŢIONALĂ DE MEDIU – COMISARIATUL PRAHOVA.

Controlul efectuat de către autorităţile competente la SOCIETATEA UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A., a avut ca tematică:
– Verificarea stadiului implementării prevederilor Legii nr. 59/2016, privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase;
– Stadiul realizarii masurilor trasate cu ocazia controlului anterior, referitoare la tematica de control;
– Verificarea listei / chestionarului de control;
– Informarea publicului;

Sumarul constatarilor:

– Societatea detine:
a) Autorizatia de mediu nr. PH 227/14.07.2010, revizuita in data de 15.11.2012, emisa pentru „Fabricarea armamentului si munitiei”, cod CAEN 2540, valabila pana la 14.07.2020;

b) Autorizatia nr.412/27.06.2011 – ITM si nr 474254/29.06.2011 – IPJ Prahova, pentru Depozitul cu caracter uzinal pentru materii explozive, vizata anual in data de 15.06.2015;

c) Autorizatia nr. 117/30.04.1999 – ITM si nr 496564/30.04.1999 – IPJ Prahova, pentru producere, preparare, detinere, transport, comercializare si folosire materii explozive, vizata anual in data de 15.06.2015.

– In sectorul pirotehnic nu au fost operate modificari fata de proiectul initial al instalatiilor si nu sunt in derulare proiecte de modernizare;
– Datele, informatiile si documentele referitoare la activitatea ce se desfasoara in obiectivul SEVESO, sunt clasificate secrete de stat, in conformitate cu prevederile Legii nr 182/2002 si HG nr 585/2002;
– Raportul de Securitate intocmit de SC IPROCHIM SA, a fost transmis pentru analiza si avizare la ISUJ Prahova, APM Prahova si GNM – Comisariatul Judetean Prahova, cu nr. 11805/29.10.2015;
– Evaluarea riscului la incendiu in obiectivul SEVESO, s-a efectuat avandu-se in vedere prevederile Legii nr. 307/2006, OMAI nr 163/2007 si OMIRA nr. 210/2007, de catre o persoana autorizata „evaluator risc incendiu”;
– In interiorul obiectivelor pirotehnice, lucrarile de mentenanta se efectueaza numai dupa ce au fost evacuate toate materialele si produsele pirotehnice;
– Societatea trebuie sa emita permise de lucru pentru lucrarile de mentenanta si proceduri operationale pentru aceste lucrari;
– In obiectivul SEVESO se executa zilnic, la inceputul programului de lucru, instruirea salariatilor pentru cunoasterea, insusirea si respectarea procesului tehnologic aferent activitatii programate;
– In cazul tertilor care desfasoara activitati in amplasamentul obiectivului SEVESO, se face instruirea colectiva privind securitatea si sanatatea in munca, care urmeaza sa fie completata si cu instructajul referitor la situatiile de urgenta;
– Accesul pe amplasament pentru salariatii societatii, vizitatori, cetateni romani si straini, se face in conformitate cu Regulamentul de acces, respectiv Ordinul nr 175/2015 emis de MECT;
– Au fost respectate prevederile legale referitoare la numirea responsabilului in domeniul managementului securitatii;
– Planul de Urgenta Interna, editia 2010, revizia 3/octombrie 2014 , a fost transmis cu adresa nr. 388/31.10.2014 la ISUJ Prahova, iar acesta urmeaza sa fie actualizat;
– A fost intocmit si avizat graficul de testare al PUI pe anul 2016;
– Societatea a intocmit informarea publica, cu respectarea prevederilor Anexei nr 6 din Legea nr. 59/2016; documentul a fost postat pe site-ul societatii, www.ump.ro, in pagina Anunturi si a fost transmis la societatile comerciale situate in vecinatatea obiectivului SEVESO precum si la institutiile cu atributii in domeniu;
– Societatea este certificata ISO 9001/2008 de catre SC CERTIND SA BUCURESTI, din data 22.07.2008, recertificata in luna iulie 2015, valabila pana la 24.07.2017;
– Nu au existat evenimente in societate, definite conform Legii nr. 59/2016;

Masuri stabilite:

In baza constatarilor din Raportul de Inspectie, societatea a stabilit un program de masuri propriu, cu termene si responsabilitati pentru ducerea la indeplinire, inregistrat la nr 1651/10.05.2016, care, in principal, se refera la:

a) remedierea deficientelor/neregulilor constatate pe timpul controlului, dupa un program propriu de stabilire si realizare a masurilor ce se impun, la intocmirea caruia se va tine cont de observatiile din Raportul de inspectie, astfel incat sa existe certitudinea ca activitatea specifica obiectivului SEVESO se desfasoara in conditiile in care au fost luate toate masurile necesare pentru a preveni accidentele majore. Programul de masuri va fi transmis la APM Prahova, ISUJ Prahova si GNM-CJ PH.

b) respectarea prevederilor legale privind informarea publica prin sinteza Raportului de inspectie, utilizandu-se modalitatile indicate in cap. V.6 din Ordinul MMGA nr. 1299/2005, cu transmiterea catre cele trei autoritati (APM Prahova, ISUJ Prahova si GNM-CJ PH) a sintezei Raportului de inspectie facut public, precum si a modalitatii prin care s-a realizat aceasta.

c) Societatea Uzina Mecanica Plopeni SA raspunde de functionarea in conditii de siguranta a obiectivului, de prevenirea accidentelor majore si de limitarea efectelor acestora asupra sanatatii populatiei si mediului, pe toata durata de incadrare ca obiectiv tip SEVESO, inclusiv pe perioada de realizare a masurilor de remediere a neconformitatilor.

DIRECTOR GENERAL RESPONSABIL MSU
Ec. Tiberiu PIRVU Ec. Robert RUSU

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.