Sinteza Raport de Inspectie

Societatea Uzina Mecanica Plopeni SA

Judetul Prahova

Nr. 7 / 19.03.2019                                                                                        Nesecret

SINTEZA

RAPORTULUI DE INSPECTIE

inregistrat la nr.55 din 18.03.2019, intocmit de catre reprezentantii ISUJ – Prahova,  GNM –Comisariatul Judetian Prahova si Secretariatul de Risc din cadrul APM Prahova, în  vederea incadrari societatii sub prevederile art.2,alin. 2, lit( i) din Legea nr. 59/2016, privind controlul asupra pericolelor de accident major in care sunt implicate substante periculoase, cu modificarile si completarile ulterioare

În conformitate cu prevederile Cap.V.6 “Informarea publicului” din Ordinul MMGA nr. 1299/23.12.2005, privind aprobarea Procedurii de inspecţie pentru obiectivele care prezintă pericole de producere a accidentelor majore în care sunt implicate substanţe periculoase,  SOCIETATEA UZINA  MECANICĂ PLOPENI S.A pune la dispoziţia publicului Sinteza Raportul de inspecţie , încheiat de către autorităţile cu atributii in domeniu  la nivelul judeţului Prahova şi anume :

 • I.S.U.J.  PRAHOVA;
 • G.N.M. – COMISARIATUL JUDETEAN PRAHOVA.
 • APM PRAHOVA -SECRETARIATUL DE RISC

            Tematica activitatiilor de inspectie :

 • Stabilirea incadrarii in lista obiectivelor SEVESO ca urmare a adresei operatorului nr. 50/25.02.2019, privind notificarea activitatilor desfasurate in Sectia Pirotehnica si Depozitul Pirotehnic, respectiv in Fabrica II Plopeni, sub prevederile art.2,alin. 2, lit( i) din Legea nr. 59/2016, privind controlul asupra pericolelor de accident major in care sunt implicate substante periculoase, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Stadiul realizarii masurilor trasate cu ocazia controlului anterior.

                                Sumarul constatarilor:

 •       Activitatile desfasurate in Sectia Pirotehnica si Depozitul Pirotehnic, se inscriu sub prevederile art.2,alin. 2, lit( i) din Legea nr. 59/2016, privind controlul asupra pericolelor de accident major in care sunt implicate substante periculoase, cu modificarile si completarile ulterioare;
 •       S.Uzina Mecanica Plopeni S.A. a solicitat eliminarea amplasamentului din inventarul judetean al obiectivelor SEVESO (adresa nr. 50/25.02.2019) si din „orice alte inregistrari cu caracter similar, astfel in cat sa nu existe confuzii sau interpretari arbitrare ale dispozitiilor legale”.
 •        In sprijinul notificarii privind scoaterea din inventarul judetean al obiectivelor SEVESO, societatea a prezentat actul constitutiv al societatii in care se precizeaza: denumirea,scopul, obiectul de activitate si capitalul social;
 •         Societatea detine urmatoarele autorizatii:
 1. Autorizatie nr. 13/17.05.2018 emisa de catre Ministerul Economiei in temeiul art. 6, alin (5), lit. m¹) din Legea nr.232/2016 privind Industria de Aparare, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative cu modificarile si completarile ulterioare, in care se precizeaza activitatea principala a societatii „Fabricarea armamentului si munitiei”, cod CAEN 2540;
 • Autorizatie de mediu nr. PH 227/14.07.2010, revizuita in data de 27.03.2017, valabila pana la data de  14.07.2020 pentru activitatile desfasurate;
 • Autorizatie emisa de ITM Prahova  si IPJ Prahova, in temeiul art.8 din  Legea nr. 126/1995 privind regimul materilor explozive,  pentru prepararea, detinerea, transportul, comercializarea si folosirea materiilor explozive;
 • Autorizatie emisa de ITM Prahova  si IPJ Prahova, in temeiul art.9 din  Legea nr. 126/1995 privind regimul materilor explozive,  pentru Depozitul Pirotehnic;
 •        Societatea  detine Certificatul nr.16859 C/14.09.2018  prin care se confirma ca sistemul de management al calitatii este conform cu cerintele SR EN ISO 9001:2015/ ISO 9001:2015 emis de catre SC CERTIND SA BUCURESTI,  valabila pana la 24.07.2020, cu conditia vizarii anuale a certificatului.
 •        Societatea detine Raportul de securitate intocmit  de catre S.C. Iprochim S.A. Bucuresti si are elaborat Panul de Urgenta Interna.
 •        Societatea a intocmit Informarea publica, cu respectarea prevederilor Anexei nr 6 din Legea nr. 59/2016; documentul a fost postat pe site-ul societatii,  www.ump.ro, in pagina Anunturi si a fost  transmis la societatile comerciale situate in vecinatatea obiectivului SEVESO  precum si la institutiile cu atributii in domeniu
 • Nu au existat evenimente in societate, definite conform Legii nr. 59/2016.

In baza constatarilor din Raportul de Inspectie, societatea a intocmit un Plan de masuri,inregistrat la nr.6 / 19.03.2019 care a fost transmis la Garda Nationala de Mediu –Comisariatul Judetean Prahova ,ISU Prahova si APM Prahova.

        DIRECTOR GENERAL                                                                

     Ec.    Tiberiu PIRVU                                                         

                                                                                               INTOCMIT,

                                                                                             Responsabil MSU

Maria Luiza ENE

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.