Sinteza Raport de Inspectie

Written by Mihai. Posted in Anunturi

Societatea Uzina Mecanica Plopeni SA

Judetul Prahova

Nr. 7 / 19.03.2019                                                                                        Nesecret

SINTEZA

RAPORTULUI DE INSPECTIE

inregistrat la nr.55 din 18.03.2019, intocmit de catre reprezentantii ISUJ – Prahova,  GNM –Comisariatul Judetian Prahova si Secretariatul de Risc din cadrul APM Prahova, în  vederea incadrari societatii sub prevederile art.2,alin. 2, lit( i) din Legea nr. 59/2016, privind controlul asupra pericolelor de accident major in care sunt implicate substante periculoase, cu modificarile si completarile ulterioare

În conformitate cu prevederile Cap.V.6 “Informarea publicului” din Ordinul MMGA nr. 1299/23.12.2005, privind aprobarea Procedurii de inspecţie pentru obiectivele care prezintă pericole de producere a accidentelor majore în care sunt implicate substanţe periculoase,  SOCIETATEA UZINA  MECANICĂ PLOPENI S.A pune la dispoziţia publicului Sinteza Raportul de inspecţie , încheiat de către autorităţile cu atributii in domeniu  la nivelul judeţului Prahova şi anume :

 • I.S.U.J.  PRAHOVA;
 • G.N.M. – COMISARIATUL JUDETEAN PRAHOVA.
 • APM PRAHOVA -SECRETARIATUL DE RISC

            Tematica activitatiilor de inspectie :

 • Stabilirea incadrarii in lista obiectivelor SEVESO ca urmare a adresei operatorului nr. 50/25.02.2019, privind notificarea activitatilor desfasurate in Sectia Pirotehnica si Depozitul Pirotehnic, respectiv in Fabrica II Plopeni, sub prevederile art.2,alin. 2, lit( i) din Legea nr. 59/2016, privind controlul asupra pericolelor de accident major in care sunt implicate substante periculoase, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Stadiul realizarii masurilor trasate cu ocazia controlului anterior.

                                Sumarul constatarilor:

 •       Activitatile desfasurate in Sectia Pirotehnica si Depozitul Pirotehnic, se inscriu sub prevederile art.2,alin. 2, lit( i) din Legea nr. 59/2016, privind controlul asupra pericolelor de accident major in care sunt implicate substante periculoase, cu modificarile si completarile ulterioare;
 •       S.Uzina Mecanica Plopeni S.A. a solicitat eliminarea amplasamentului din inventarul judetean al obiectivelor SEVESO (adresa nr. 50/25.02.2019) si din „orice alte inregistrari cu caracter similar, astfel in cat sa nu existe confuzii sau interpretari arbitrare ale dispozitiilor legale”.
 •        In sprijinul notificarii privind scoaterea din inventarul judetean al obiectivelor SEVESO, societatea a prezentat actul constitutiv al societatii in care se precizeaza: denumirea,scopul, obiectul de activitate si capitalul social;
 •         Societatea detine urmatoarele autorizatii:
 1. Autorizatie nr. 13/17.05.2018 emisa de catre Ministerul Economiei in temeiul art. 6, alin (5), lit. m¹) din Legea nr.232/2016 privind Industria de Aparare, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative cu modificarile si completarile ulterioare, in care se precizeaza activitatea principala a societatii „Fabricarea armamentului si munitiei”, cod CAEN 2540;
 • Autorizatie de mediu nr. PH 227/14.07.2010, revizuita in data de 27.03.2017, valabila pana la data de  14.07.2020 pentru activitatile desfasurate;
 • Autorizatie emisa de ITM Prahova  si IPJ Prahova, in temeiul art.8 din  Legea nr. 126/1995 privind regimul materilor explozive,  pentru prepararea, detinerea, transportul, comercializarea si folosirea materiilor explozive;
 • Autorizatie emisa de ITM Prahova  si IPJ Prahova, in temeiul art.9 din  Legea nr. 126/1995 privind regimul materilor explozive,  pentru Depozitul Pirotehnic;
 •        Societatea  detine Certificatul nr.16859 C/14.09.2018  prin care se confirma ca sistemul de management al calitatii este conform cu cerintele SR EN ISO 9001:2015/ ISO 9001:2015 emis de catre SC CERTIND SA BUCURESTI,  valabila pana la 24.07.2020, cu conditia vizarii anuale a certificatului.
 •        Societatea detine Raportul de securitate intocmit  de catre S.C. Iprochim S.A. Bucuresti si are elaborat Panul de Urgenta Interna.
 •        Societatea a intocmit Informarea publica, cu respectarea prevederilor Anexei nr 6 din Legea nr. 59/2016; documentul a fost postat pe site-ul societatii,  www.ump.ro, in pagina Anunturi si a fost  transmis la societatile comerciale situate in vecinatatea obiectivului SEVESO  precum si la institutiile cu atributii in domeniu
 • Nu au existat evenimente in societate, definite conform Legii nr. 59/2016.

In baza constatarilor din Raportul de Inspectie, societatea a intocmit un Plan de masuri,inregistrat la nr.6 / 19.03.2019 care a fost transmis la Garda Nationala de Mediu –Comisariatul Judetean Prahova ,ISU Prahova si APM Prahova.

        DIRECTOR GENERAL                                                                

     Ec.    Tiberiu PIRVU                                                         

                                                                                               INTOCMIT,

                                                                                             Responsabil MSU

Maria Luiza ENE

Trackback from your site.

Leave a comment