Sinteza Raport de Inspectie iulie 2018

Societatea Uzina Mecanica Plopeni SA                                                                                                                     Neclasificat

Judetul Prahova

Nr. 108 / 06.07.2018

 

 

SINTEZA

 RAPORTULUI DE INSPECTIE

întocmit la data de 06.07.2018, în urma  verificării stadiului implementării prevederilor Legii nr. 59/2016, privind controlul asupra pericolelor de accident major

in care sunt implicate substante periculoase

 

 

În conformitate cu prevederile Cap.V.6 “Informarea publicului” din Ordinul MMGA nr. 1299/23.12.2005, privind aprobarea Procedurii de inspecţie pentru obiectivele care prezintă pericole de producere a accidentelor majore în care sunt implicate substanţe periculoase,  SOCIETATEA UZINA  MECANICĂ PLOPENI S.A pune la dispoziţia publicului  “Raportul de inspecţie” (sinteză), încheiat de către autorităţile competente la nivelul judeţului Prahova şi anume :

 • S.U.J. PRAHOVA;
 • GARDA NAŢIONALĂ DE MEDIU – COMISARIATUL PRAHOVA.

 

Controlul efectuat de către autorităţile competente  a avut  ca tematică:

 • Verificarea stadiului implementării prevederilor Legii nr. 59/2016, p rivind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase;
 • Stadiul realizarii masurilor trasate cu ocazia controlului anterior, referitoare la tematica de control;
 • Verificarea listei / chestionarului de control;
 • Informarea publicului;

 

 • Societatea detine:

a) Autorizatie de mediu pentru activitatile desfasurate;

b) Autorizatii emise de ITM si IPJ Prahova, pentru activitatile de depozitare si pentru producere, preparare, detinere, transport, comercializare si folosire materii explozive.

c) Societatea este certificata ISO 9001/2008 de catre SC CERTIND SA BUCURESTI, din data 16.08.2017, valabila pana la 24.07.2020;

 

 • Datele, informatiile si documentele referitoare la activitatea ce se desfasoara in obiectivul SEVESO, sunt clasificate secrete de stat, in conformitate cu prevederile Legii nr 182/2002 si HG nr 585/2002;

 

 • Evaluarea riscului in obiectivul SEVESO, s-a efectuat conform prevederilor legale, intocmindu-se Raportul de Securitate de catre o firma acreditata.

 

 • Lucrarile de mentenanta s-au efectuat luandu-se masurile necesare de protectie si securitate a obiectelor.

 

 • Lucrarile s-au efectuat respectandu-se regimul permiselor de lucru.

 

 • Activitatea in obiectivul SEVESO se desfasoara numai dupa instruirea personalului angajat si tert conform procedurilor legale si proprii sau a normelor specifice sectorului de activitate.

 

 • Accesul pe amplasamentul obiectivului SEVESO pentru salariatii societatii, vizitatori, cetateni romani si straini, este permis numai in conformitate cu Regulamentul de acces.

 

 • Societatea a intocmit Informarea publica, cu respectarea prevederilor Anexei nr 6 din Legea nr. 59/2016; documentul a fost postat pe site-ul societatii, ump.ro, in pagina Anunturi si a fost  transmis la societatile comerciale situate in vecinatatea obiectivului SEVESO  precum si la institutiile cu atributii in domeniu;

 

 • Nu au existat evenimente in societate, definite conform Legii nr. 59/2016 .

 

In baza constatarilor din Raportul de Inspectie, societatea a intocmit un plan de masuri,inregistrat la nr. 107 / 06.07.2018 care a fost transmis la Garda Nationala de Mediu –Comisariatul Judetean Prahova ,ISU Prahova si APM Prahova.

 

 

 

DIRECTOR GENERAL                                                                

     Ec.  Tiberiu PIRVU                                                                                      

                                                                                                                                                                                                        INTOCMIT,

                                                                                                                                                                                                      Ing.  Andreea VLAD

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.