Responsabilitate Sociala

DECLARATIE de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele si mecanismul de monitorizare al Strategiei Nationale Anticoruptie 2016-2020

DIRECTORUL GENERAL AL SOCIETATII UZINA MECANICA PLOPENI SA

Avand in vedere adoptarea de catre Guvernul Romaniei, prin HG nr 583/10.08.2016 a Strategiei Nationale Anticoruptie pe perioada 2016-2020, a seturilor de indicatori de performanta , a riscurilor asociate obiectivelor si masurilor de strategie si a surselor de verificare , a inventarului masurilor de transparenta institutionala si de prevenire a coruptiei, a indicatorilor de evaluare, precum si a standardelor de publicare a informatiilor de interes public privind intreprinderile publice.

asumandu-si valorile fundamentale si principiile promovate de catre Strategia Nationala Anticoruptie pe perioada 2016-2020
recunoscand importanta obiectivelor Strategiei Nationale Anticoruptie pe perioada 2016-2020 precum si a mecanismului de monitorizare al acesteia, formuleaza declaratia
constientizand faptul ca, Strategia Nationala Anticoruptie pe perioada 2016-2020 promoveaza modelul de manager de intreprindere publica care se implica efectiv in promovarea integritatii intreprinderii, care isi ofera propriul exemplu de integritate si sanctioneaza sau gestioneaza adecvat incalcarile regulilor , de la cele mai mici, de tipul abaterilor administrative, pana la cele mai grave, de nivelul infractiunilor,

ADOPTA PREZENTA DECLARATIE
prin care:

– Condamna coruptia in toate formele in care se manifesta si isi exprima in mod ferm angajamentul de a combate acest fenomen prin toate mijloacele legale pe care le are la dispozitie;

– Adera la valorile fundamentale, principiile, obiectivele si mecanismul de monitorizare a Strategiei Nationale Anticoruptie pe perioada 2016-2020, incluzand masurile de prevenire a coruptiei ca elemente ale planurilor manageriale si evaluarea lor periodica ca parte integranta a performantei administrative, in vederea cresterii integritatii institutionale;

– In exprima in mod ferm , angajamentul de continuare a eforturilor anticoruptie prin toate mijloacele legale si administrative corespunzatoare;

– Impreuna cu reprezentantii intreprinderii adopta toate masurile necesare pentru evitarea situatiilor de conflict de interese si incompatibilitatii, precum si pentru considerarea interesului public mai presus de orice alt interes, in acord cu respectarea principiului transparentei procesului decizional si accesului neingradit la informatiile de interes public;

– Isi asuma indeplinirea masurilor specifice ce tin de competenta exclusiva a intreprinderii pe care o reprezinta;

– Sustine si promoveaza implementarea cadrului legislativ anticoruptie ce vizeaza in principal, prevenirea coruptiei in intreprinderile publice, cresterea gradului de educatie anticoruptie, combaterea coruptiei prin masuri administrative, aprobarea planurilor de integritate si dezvoltarea sistemului de monitorizare si evaluare a acestor planuri;

– Autoevalueaza periodic, semestrial si informeaza Ministerul Economiei, Comertului si Relatiilor cu Mediul de Afaceri asupra gradului de implementare a planului de integritate pe intreprindere;

In acest scop, ca o expresie a valorilor fundamentale expuse,reprezentantii si angajatii Societatii Uzina Mecanica Plopeni SA au obligatia sa:

– Implementeze cadrul legislativ anticoruptie;

– Indeplineasca masurile specifice din cadrul SNA ce tin de competenta Societatii Uzina Mecanica Plopeni SA ;

– Respecte prevederile privind accesul la informatii de interes public si a celor privind transparenta procesului decizional;

– Consolideze autonomia operationala a structurilor de control intern si audit si intensificarea activitatilor
de implementare a sistemelor de control intern/managerial;

– Ia toate masurile necesare pentru evitarea situatiilor de conflict de interese si incompatibilitati;

Reprezentantii si angajatii Societatii Uzina Mecanica plopeni SA au datoria ca in exercitarea atributiilor de serviciu sa respecte valorile fundamentale si principiile stabilite in Strategia Nationala Anticoruptie 2016-2020, sa considere interesul public mai presus de orice alt interes si nu trebuie sa se foloseaca de indatoririle in intreprinderea publica pentru obtinerea de beneficii necuvenite patrimoniale sau nepatrimoniale, pentru ei, familiile lor sau persoanele apropiate.

DIRECTOR GENERAL,
Ec. Tiberiu Pirvu