Anunturi

Anunturi

Anunt de atribuire

Societatea Uzina Mecanică Plopeni S.A, anunță atribuirea contractului  de furnizare privind transpalet manual. Societatea Uzina Mecanică Plopeni S.A., Adresa poștală :str.Republicii nr.1, Localitatea Plopeni,județulPrahova,codpoștal:105900,Romania,Tel.+4024423381,email;plopeni@ump.ro, Fax:+40244223023, Adresa internet (URL):  http://www.ump.ro. anunță atribuirea contractului privindtranspalet manual (cod CPV 44423300-4), Tip contract : furnizare produse Criteriu de atribuire :prețul cel mai scăzut in condițiile respectării cerințelor din caietul […]

Anunt de atribuire Read More »

Anunt de intentie

Societatea Uzina Mecanica Plopeni S.A-filiala CN Romarm S.A., cu sediul in oras Plopeni , str.Republicii, nr.1, jud Prahova, in calitate de achizitor informeaza operatorii economici ca intentioneaza sa achizitioneze transpalet manual = 2 buc. (cod CPV 44423300-4), prin achizitie directa, in temeiul art.7 alin.5 din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice cu modificarile si completarile ulterioare

Anunt de intentie Read More »

Anunt de atribuire

Societatea Uzina Mecanică Plopeni S.A, anunță atribuirea contractului de prestări servicii privind lucrări de modernizare transformator electric tip 25 MVA , Societatea Uzina Mecanică Plopeni S.A. Adresa poștală : str.Republicii nr.1, Localitatea Plopeni, județul Prahova, codpoștal: 105900, Romania, Tel.+4024423381, email: plopeni@ump.ro, Fax:+40244223023, adresa internet (URL):  http://www.ump.ro, anunță atribuirea contractului  de prestări servicii privind lucrări de modernizare

Anunt de atribuire Read More »

Anunt scoatere la concurs

   Societatea Uzina Mecanica Plopeni S.A. scoate la concurs incepand cu data de 23.10.2023, urmatoarele posturi vacante: * CERINŢE :                               – studii medii de specialitate                               – rezistenta la stres                               – atentie sporita, lucru in echipa                               – vechime in specialitate de min. 3 ani                               – disponibilitate de lucru in schimburi *  Înscrierile se

Anunt scoatere la concurs Read More »

Anunt de intentie

Societatea Uzina Mecanică Plopeni S.A – filiala CN Romarm S.A., cu sediul in oraș Plopeni , str.Republicii, nr.1, jud Prahova, in calitate de achizitor informeaza operatorii economici ca intentioneaza sa achizitioneze lucrari de modernizare transformator electric tip 25 MVA  (cod CPV principal cod cpv secundar 45317200-4), prin achizitie directa, in temeiul art.7 alin.5 din Legea

Anunt de intentie Read More »

Anunt de atribuire

 Societatea Uzina Mecanică Plopeni S.A. Adresa poștală :str.Republicii nr.1, Localitatea Plopeni,județulPrahova,codpoștal:105900,România,Tel.+4024423381,email;plopeni@ump.ro, Fax:+40244223023, Adresa internet (URL):  http://www.ump.ro. anunță atribuirea contractului privind studiu  fezabilitate modernizare transformator  (cod CPV 71241000-9) Tip contract : prestări servicii Criteriu de atribuire :prețul cel mai scăzut in condițiile respectării cerințelor din caietul de sarcini Achizitie directă  din catalogul electronic de pe SICAP Contract

Anunt de atribuire Read More »

Anunt de intentie

Societatea Uzina Mecanică Plopeni S.A-filiala CN Romarm S.A., cu sediul in oraș Plopeni , str.Republicii, nr.1, jud Prahova, in calitate de achizitor informează operatorii economici că intenționează să achiziționeze serviciu privind studiu  fezabilitate modernizare transformator  (cod CPV 71241000-9), prin achiziție directă, in temeiul art.7 alin.5 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările

Anunt de intentie Read More »

Uzina Mecanica Plopeni participa la “FEINDEF – the Defence”

In perioada 17-19 Mai 2023, S Uzina Mecanica Plopeni SA va participa la a treia ediție a Târgului de apărare “FEINDEF – the Defence” . Obiectivul unui astfel de eveniment este de a promova cooperarea tehnologică internațională și participarea la cel de-al treilea eveniment organizat  al Horizont Europe Cluster, precum și la cei interesați pe FEINDEF.

Uzina Mecanica Plopeni participa la “FEINDEF – the Defence” Read More »

Anunt de atribuire

Societatea Uzina Mecanică Plopeni S.A., str.Republicii nr.1, Localitatea Plopeni, judetul Prahova, cod postal: 105900 , RO 13741804 – anunta castigatorul licitatiei – “Prestari servicii de paza a obiectivelor, bunurilor si valorilor, protectie a persoanelor, control acces, interventie rapida si monitorizare a sistemelor de alarma” . Urmare a analizei ofertelor depuse, in conformitate cu documentatia de

Anunt de atribuire Read More »