Achizitii

Achizitii publice

Anunt de atribuire

Societatea Uzina Mecanică Plopeni S.A, anunță atribuirea contractului de prestări servicii privind lucrări de modernizare transformator electric tip 25 MVA , Societatea Uzina Mecanică Plopeni S.A. Adresa poștală : str.Republicii nr.1, Localitatea Plopeni, județul Prahova, codpoștal: 105900, Romania, Tel.+4024423381, email: plopeni@ump.ro, Fax:+40244223023, adresa internet (URL):  http://www.ump.ro, anunță atribuirea contractului  de prestări servicii privind lucrări de modernizare […]

Anunt de atribuire Read More »

Anunt de intentie

Societatea Uzina Mecanică Plopeni S.A – filiala CN Romarm S.A., cu sediul in oraș Plopeni , str.Republicii, nr.1, jud Prahova, in calitate de achizitor informeaza operatorii economici ca intentioneaza sa achizitioneze lucrari de modernizare transformator electric tip 25 MVA  (cod CPV principal cod cpv secundar 45317200-4), prin achizitie directa, in temeiul art.7 alin.5 din Legea

Anunt de intentie Read More »

Anunt de atribuire

 Societatea Uzina Mecanică Plopeni S.A. Adresa poștală :str.Republicii nr.1, Localitatea Plopeni,județulPrahova,codpoștal:105900,România,Tel.+4024423381,email;plopeni@ump.ro, Fax:+40244223023, Adresa internet (URL):  http://www.ump.ro. anunță atribuirea contractului privind studiu  fezabilitate modernizare transformator  (cod CPV 71241000-9) Tip contract : prestări servicii Criteriu de atribuire :prețul cel mai scăzut in condițiile respectării cerințelor din caietul de sarcini Achizitie directă  din catalogul electronic de pe SICAP Contract

Anunt de atribuire Read More »

Invitatie participare

PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE PRESTĂRI SERVICII DE PAZĂ A OBIECTIVELOR, BUNURILOR ŞI VALORILOR, PROTECŢIE A PERSOANELOR, CONTROL ACCES I INTERVENŢIE RAPIDĂ ŞI MONITORIZARE A SISTEMELOR DE ALARMĂ LA SOCIETATEA UZINA MECANICĂ PLOPENI SA Societatea Uzina Mecanică Plopeni SA, cu sediul in Plopeni, str.Republicii, nr.1, jud.Prahova ,înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J29/162/2001, cod fiscal:RO 13741804,

Invitatie participare Read More »

Anunt de atribuire

 Societatea Uzina Mecanică Plopeni S.A., str.Republicii nr.1, Localitatea Plopeni, județul Prahova, cod poștal:105900 , Romania, Tel.0244221381,  Fax:0244223023, Adresa internet (URL):  http://www.ump.ro. – anunță atribuirea contractului minitractor = 2 bucati– cod CPV 16700000-2. Tip contract :  furnizare Criteriu de atribuire :prețul cel mai scăzut in condițiile respectării cerințelor din caietul de sarcini. Achiziție directă  din catalogul

Anunt de atribuire Read More »

Anunt de intentie

Societatea Uzina Mecanică Plopeni S.A-filiala CN Romarm S.A., cu sediul in oraș Plopeni , str.Republicii, nr.1, jud Prahova, in calitate de achizitor informează operatorii economici că intenționează să achiziționeze minitractor = 2 bucăți  (cod CPV 16700000-2), prin achiziție directă, in temeiul art.7 alin.5 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare și

Anunt de intentie Read More »

Anunt de atribuire

Societatea Uzina Mecanică Plopeni S.A., str.Republicii nr.1, Localitatea Plopeni, județul Prahova, cod poștal:105900 , Romania, Tel.0244221381,  Fax:0244223023, Adresa internet (URL):  http://www.ump.ro – anunță atribuirea contractului  privind achiziția de instalație de aer comprimat= 1 buc. cod CPV 42123410-4. Tip contract : furnizare Criteriu de atribuire :prețul cel mai scăzut in condițiile respectării cerințelor din caietul de

Anunt de atribuire Read More »

Anunt de intentie

           Societatea Uzina Mecanică Plopeni S.A-filiala CN Romarm S.A., cu sediul in oraș Plopeni , str.Republicii, nr.1, jud Prahova, in calitate de achizitor informează operatorii economici că intenționează să achiziționeze minitractor = 2 bucăți  (cod CPV 16700000-2), prin achiziție directă, in temeiul art.7 alin.5 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare

Anunt de intentie Read More »