Achizitii

Achizitii publice

Invitatie participare

PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE PRESTĂRI SERVICII DE PAZĂ A OBIECTIVELOR, BUNURILOR ŞI VALORILOR, PROTECŢIE A PERSOANELOR, CONTROL ACCES I INTERVENŢIE RAPIDĂ ŞI MONITORIZARE A SISTEMELOR DE ALARMĂ LA SOCIETATEA UZINA MECANICĂ PLOPENI SA Societatea Uzina Mecanică Plopeni SA, cu sediul in Plopeni, str.Republicii, nr.1, jud.Prahova ,înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J29/162/2001, cod fiscal:RO 13741804, …

Invitatie participare Read More »

Anunt de atribuire

 Societatea Uzina Mecanică Plopeni S.A., str.Republicii nr.1, Localitatea Plopeni, județul Prahova, cod poștal:105900 , Romania, Tel.0244221381,  Fax:0244223023, Adresa internet (URL):  http://www.ump.ro. – anunță atribuirea contractului minitractor = 2 bucati– cod CPV 16700000-2. Tip contract :  furnizare Criteriu de atribuire :prețul cel mai scăzut in condițiile respectării cerințelor din caietul de sarcini. Achiziție directă  din catalogul …

Anunt de atribuire Read More »

Anunt de intentie

Societatea Uzina Mecanică Plopeni S.A-filiala CN Romarm S.A., cu sediul in oraș Plopeni , str.Republicii, nr.1, jud Prahova, in calitate de achizitor informează operatorii economici că intenționează să achiziționeze minitractor = 2 bucăți  (cod CPV 16700000-2), prin achiziție directă, in temeiul art.7 alin.5 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare și …

Anunt de intentie Read More »

Anunt de anulare

Societatea Uzina Mecanică Plopeni S.A, cu sediul in oraș Plopeni , str.Republicii, nr.1, jud Prahova, anunță că procedura de achiziție directă de minitractor = 2 buc.(cod CPV 16700000-2), se anulează intrucât nu a fost depusă nici o ofertă conform anunțului de intenție.

Anunt de atribuire

Societatea Uzina Mecanică Plopeni S.A., str.Republicii nr.1, Localitatea Plopeni, județul Prahova, cod poștal:105900 , Romania, Tel.0244221381,  Fax:0244223023, Adresa internet (URL):  http://www.ump.ro – anunță atribuirea contractului  privind achiziția de instalație de aer comprimat= 1 buc. cod CPV 42123410-4. Tip contract : furnizare Criteriu de atribuire :prețul cel mai scăzut in condițiile respectării cerințelor din caietul de …

Anunt de atribuire Read More »

Anunt de intentie

           Societatea Uzina Mecanică Plopeni S.A-filiala CN Romarm S.A., cu sediul in oraș Plopeni , str.Republicii, nr.1, jud Prahova, in calitate de achizitor informează operatorii economici că intenționează să achiziționeze minitractor = 2 bucăți  (cod CPV 16700000-2), prin achiziție directă, in temeiul art.7 alin.5 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare …

Anunt de intentie Read More »

Anunt de intentie

Societatea Uzina Mecanică Plopeni S.A-filiala CN Romarm S.A., cu sediul in oraș Plopeni , str.Republicii, nr.1, jud Prahova, in calitate de achizitor informează operatorii economici că intenționează să achiziționeze instalație de aer comprimat = 1 bucată  (cod CPV42123410-4), prin achiziție directă, in temeiul art.7 alin.5 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările …

Anunt de intentie Read More »

Anunt de anulare

Societatea Uzina Mecanică Plopeni S.A, cu sediul in oraș Plopeni , str.Republicii, nr.1, jud Prahova, anunță că procedura de achiziție directă de instalatie de aer comprimat = 1 buc. (cod CPV 42123410-4), se anulează intrucât nu a fost depusă nici o ofertă conform anunțului de intentie.

Anunt de intentie

Societatea Uzina Mecanică Plopeni S.A – filiala CN Romarm S.A., cu sediul in oraș Plopeni , str.Republicii, nr. 1, jud Prahova, in calitate de achizitor informează operatorii economici că intenționează să achiziționeze instalație de aer comprimat = 1 bucată (cod CPV42123410-4), prin achiziție directă, in temeiul art. 7 alin. 5 din Legea nr. 98 / 2016 …

Anunt de intentie Read More »

Anunt de atribuire

Societatea Uzina Mecanică Plopeni S.A., str.Republicii nr.1, Localitatea Plopeni, județul Prahova, cod poștal:105900, Romania, Tel.0244221381,  Fax:0244223023 – anunță atribuirea contractului  de prestari servicii  de măsuratori electrice, verificări și elaborare raport expertiză pentru  transformator 25 MVA,110/6 KV la STAȚIA ELECTRICĂ = 1 buc.(cod CPV71319000-7). Tip contract: prestări servicii Criteriu de atribuire :prețul cel mai scăzut in …

Anunt de atribuire Read More »