Anunt vanzare deseuri metalice feroase

Societatea Uzina Mecanică Plopeni S.A., filială a C.N. ROMARM S.A., cu sediul in Plopeni, strada Republicii nr. 1, cod postal 105900, telefon/fax: 0244-223.023, inregistrata la Registrul Comertului Ploiesti sub nr. J29/162/2001, cod unic de inregistrare RO13741804, avand contul IBAN RO71BRDE300SV04345973000, deschis la Banca Romana de Dezvoltare, Sucursala Ploiesti, scoate la vanzare deseuri metalice feroase rezultate din casari mijloace fixe.
• Criteriul de atribuire aplicat: evaluarea si compararea ofertelor – pretul cel mai mare (lei/tona);
• Cantitate estimata deseu fier nepregatit: 80 tone;
• Mod de achitare deseuri: plata in avans conform contract;
• Perioada de valabilitate a ofertei: 30 de zile lucratoare de la incheierea contractului;
• Ofertele de pret se transmit online pe e-mail: plopeni@ump.ro sau pe fax nr. 0244 -223.023. In oferta se va mentiona nr. de telefon/adresa de e-mail pentru transmiterea rezultatului atribuirii.
• Data/ora limită pentru transmiterea ofertelor: 28.02.2017; ora: 15.00;
• Data /ora de evaluare a ofertelor: 01.03.2017; ora: 9.00;
• Data/ora informarii ofertantilor cu privire la rezultatul atribuirii: 01.03.2017;ora: 10.00;
• Contestatiile se depun in termen de 24 de ore de la data evaluarii ofertelor, la Registratura societatii.

DIRECTOR GENERAL
Tiberiu PIRVU

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.