Anunt licitatie

Anunt publicitar

(licitatie organizata pentru IMM-uri)

S. UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A.  cu sediul în orașul Plopeni, strada Republicii, nr.1, județul Prahova, CUI RO13741804; J/29/162/2001, organizează : licitație publică cu strigare după regula  licitației competitive la un preț in urcare, pentru inchirierea unei părți  din activul Hala IV, spațiu  in suprafață de 1701 mp, (fără terenul aferent ) situat în incinta Fabricii 1.

    –    Sedința de  licitație publică cu strigare  va avea loc în data de 18.08.2020 , ora 9 00, la sediul societății;

Pretul de pornire al licitatiei va fi :9270 lei/luna, la care se adauga TVA

–     Garantia de participare la licitatie : 927 lei

–     Taxa de participare la licitatie : 93 lei la care se adaugă TVA

–     Prețul Caietului de sarcini  este de 150 lei  la care se adaugă TVA

Taxa de participare la licitatie și contravaloarea caietului de sarcini se achită la casieria societății.

Constituirea garanției de participare se efectuează prin ordin de plată tip in contul:RO 71BRDE 300SV 04345973000 deschis la BRD Plopeni sau scrisoare de garanție bancară conform prevederilor Caietului de sarcini.

Chiriașul va beneficia de drept de servitute. Valoarea   servituții de trecere este cotă parte din valoarea impozitului aferent suprafeței destinată servituții de trecere.

Caietul de sarcini va fi achiziționat in perioada  03.08-14.08.2020, zilnic intre orele 900-1500, de la sediul societății, telefon 0244221381.

Caietul de sarcini va fi eliberat in baza următoarelor documente:

-dovada de achitare a contravalorii Caietului de sarcini;

-buletin/carte de identitate al persoanei care ridică Caietul de sarcini;

-procura din partea  ofertantului, pentru ridicarea Caietului de sarcini și semnarea angajamentului de confidențialitate.

Documentele de participare la licitație se depun la sediul societății,  până la data de 17.08.2020 ora 1500.

Deschiderea plicurilor va fi efectuată in prezența ofertanților sau ai imputerniciților acestora in data de 18.08.2020 , ora 900 la sediul societății .

Relații suplimentare la telefon 0749074418,  zilnic intre  orele 900-1500.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.