Anunt de atribuire

Societatea Uzina Mecanică Plopeni S.A, anunță atribuirea contractului  privind achizitia strung conventional

           Societatea Uzina Mecanică Plopeni S.A. Adresa poștală :str.Republicii nr.1, Localitatea Plopeni, județul Prahova, codpoștal:105900, Romania, Tel.+4024423381, email: plopeni@ump.ro, Fax:+40244223023, Adresa internet (URL):  http://www.ump.ro.

anunță atribuirea contractului strung conventional– cod CPV42661000-5.

Tip contract :furnizare

Criteriu de atribuire :prețul cel mai scăzut in condițiile respectării cerințelor din caietul de sarcini

Achizitie directă  din catalogul electronic de pe SICAP.

Valoare estimată: 90.000 lei fără TVA

Contract nr.212/04.12.2020

Ofertant câștigător :SMARTECH Fertigung Gmbh cu sediul social in  loc. Nemunster – Germania.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.