Anunt de atribuire

Societatea Uzina Mecanica Plopeni S.A, anunta atribuirea contractului de furnizare Autoutilitara transport marfa, incluzand si amenajare autoutilitara pentru transportul de marfuri periculoase , conform reglementărilor ADR –EX II –capse si explozibil

Societatea Uzina Mecanica Plopeni S.A., str. Republicii nr. 1, Localitatea Plopeni, județul Prahova, cod poștal: 105900 , România, Tel. 0244 221 381,  Fax: 0244 223 023, Adresa internet (URL):  http://www.ump.ro. – anunta atribuirea Autoutilitara transport marfa, incluzand si amenajare autoutilitara pentru transportul de marfuri periculoase , conform reglementărilor ADR –EX II –capse si explozibil= 1 bucată– cod CPV34130000-7.

Tip contract :  furnizare.

Criteriu de atribuire : pretul cel mai scazut in conditiile respectarii cerintelor din caietul de sarcini.

Achizitie directa  din catalogul electronic de pe SICAP, in urma anuntului de intentie publicat de societate.

Valoare estimata: 130.000 lei, fără TVA.

Contract furnizare nr. 48 / 13.03.2020, valoare 129.000, fara TVA Ofertant castigator : RADACINI MOTORS  SRL cu sediul social in Bucuresti, Bd. Timisoara , nr.18, sector 6, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J 40 / 21994 / 2004, cod fiscal RO17083558

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.