Anunt de atribuire

Societatea Uzina Mecanică Plopeni S.A., str.Republicii nr.1, Localitatea Plopeni, județul Prahova, cod poștal:105900 , Romania, Tel.0244221381,  Fax:0244223023, Adresa internet (URL):  http://www.ump.ro. – anunță atribuirea contractului  stand de determinare a timpilor de întârziere a cordoanelor pirotehnice = 1 bucată– cod CPV 31640000-4.

Tip contract :  furnizare

Criteriu de atribuire :prețul cel mai scăzut in condițiile respectării cerințelor din caietul de sarcini

Achizitie directă  din catalogul electronic de pe SICAP, in urma anunțului de intenție publicat de societate.

Valoare estimată:50.000 lei fără TVA

Contract furnizare nr.204/12.11.2019, valoare 49.999 fără TVA

Ofertant câștigător : NITRO NOBEL GROUP S.R.L cu sediul social in Bucuresti Str. Campineanca 2, sector 3, inmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J40 /704 /2010 J40 /704 /2010, cod fiscal RO26429686.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.