Anunt de atribuire

 Societatea Uzina Mecanică Plopeni S.A. Adresa poștală :str.Republicii nr.1, Localitatea Plopeni,județulPrahova,codpoștal:105900,România,Tel.+4024423381,email;plopeni@ump.ro, Fax:+40244223023, Adresa internet (URL):  http://www.ump.ro.

anunță atribuirea contractului privind studiu  fezabilitate modernizare transformator  (cod CPV 71241000-9)

Tip contract : prestări servicii

Criteriu de atribuire :prețul cel mai scăzut in condițiile respectării cerințelor din caietul de sarcini

Achizitie directă  din catalogul electronic de pe SICAP

Contract nr.225/22.08.2023 Ofertant câștigător :SC Elerom SA, cu sediul social in oraș Roman județul Neamț, Romănia înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr j/27/299/1993, cod fiscal RO3426320

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.