Anunt de atribuire

Written by Mihai. Posted in Achizitii, Anunturi

Societatea Uzina Mecanică Plopeni S.A., str.Republicii nr.1, Localitatea Plopeni, județul Prahova, cod poștal:105900 , Romania, Tel.0244221381,  Fax:0244223023, Adresa internet (URL):  http://www.ump.ro – anunță atribuirea contractului  privind achiziția de instalație de aer comprimat= 1 buc. cod CPV 42123410-4.

Tip contract : furnizare

Criteriu de atribuire :prețul cel mai scăzut in condițiile respectării cerințelor din caietul de sarcini.

Achizitie directă  din catalogul electronic de pe SICAP.

Contract nr.217/29.10.2021, valoare 20.000, fără TVA

Ofertant câștigător : SC IRCAT CO SRL cu sediul social in com Ciorogârla sos. București, nr.10, jud Ilfov, inmatriculată la Registrul Comerțului sub nr.j23/450/2007, cod fiscal 15992039.

Trackback from your site.

Leave a comment