Anunt de atribuire

Societatea Uzina Mecanică Plopeni S.A., str.Republicii nr.1, Localitatea Plopeni, județul Prahova, cod poștal:105900, Romania, Tel.0244221381,  Fax:0244223023 – anunță atribuirea contractului  de prestari servicii  de măsuratori electrice, verificări și elaborare raport expertiză pentru  transformator 25 MVA,110/6 KV la STAȚIA ELECTRICĂ = 1 buc.(cod CPV71319000-7).

Tip contract: prestări servicii

Criteriu de atribuire :prețul cel mai scăzut in condițiile respectării cerințelor din caietul de sarcini

Achizitie directă  din catalogul electronic de pe SICAP, in urma anunțului de intenție publicat de către societate.

Contract nr.203 /27.09.2021

Ofertant câștigător :SC ELEROM SA,  cu sediul social in com.Cordun, str. Uzina de Tevi, nr.13 jud. Neamț, inmatriculată la Registrul Comerțului sub nr.j27/299/1993, cod fiscal RO3426320.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.