Anunt de atribuire

Written by Mihai. Posted in Anunturi

Societatea Uzina Mecanică Plopeni S.A, anunță atribuirea contractului  de furnizare instalatie de ridicare si transport piese.

Societatea Uzina Mecanică Plopeni S.A. Adresa poștală :str.Republicii nr.1, Localitatea Plopeni, județul Prahova, codpoștal: 105900, Romania, Tel.+4024423381, email:plopeni@ump.ro, Fax:+40244223023.

anunță atribuirea contractului privind instalatie de ridicare si transport piese. – cod CPV42411000-0.

Tip contract :furnizare

Criteriu de atribuire : prețul cel mai scăzut in condițiile respectării cerințelor din caietul de sarcini

Achizitie directă  din catalogul electronic de pe SICAP.

Valoare : 50.000 lei fără TVA

Contract nr.224/14.12.2020,

Ofertant câștigător :SC Suprablast SRL, cod fiscal RO27049960

Trackback from your site.

Leave a comment