Anunt de atribuire

Societatea Uzina Mecanică Plopeni S.A, anunță atribuirea contractului  de furnizare instalatie de ridicare si transport piese.

Societatea Uzina Mecanică Plopeni S.A. Adresa poștală :str.Republicii nr.1, Localitatea Plopeni, județul Prahova, codpoștal: 105900, Romania, Tel.+4024423381, email:plopeni@ump.ro, Fax:+40244223023.

anunță atribuirea contractului privind instalatie de ridicare si transport piese. – cod CPV42411000-0.

Tip contract :furnizare

Criteriu de atribuire : prețul cel mai scăzut in condițiile respectării cerințelor din caietul de sarcini

Achizitie directă  din catalogul electronic de pe SICAP.

Valoare : 50.000 lei fără TVA

Contract nr.224/14.12.2020,

Ofertant câștigător :SC Suprablast SRL, cod fiscal RO27049960

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.