Anunt de atribuire

Societatea Uzina Mecanică Plopeni S.A, anunță atribuirea contractului  privind achiziția de  generator electric

Societatea Uzina Mecanică Plopeni S.A. Adresa poștală :str. Republicii nr.1, Localitatea Plopeni, județul Prahova, codpoștal:105900, Romania, Tel.+4024423381, email: plopeni@ump.ro, Fax:+40244223023, Adresa internet (URL):  http://www.ump.ro , anunță atribuirea contractului privind achiziția de  generator electric– cod CPV31100000-7.

Tip contract :furnizare

Criteriu de atribuire :prețul cel mai scăzut in condițiile respectării cerințelor din caietul de sarcini

Achiziție directă  din catalogul electronic de pe SICAP.

Valoare estimată: 18.000 lei, fără TVA

Contract nr.231/18.12.2020

Ofertant câștigător : SUDOFIM SERV SRL – CUI 19145880.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.