Anunt de atribuire

Societatea Uzina Mecanică Plopeni S.A, anunță atribuirea contractului privind achiziția de motostivuitor

Societatea Uzina Mecanică Plopeni S.A. Adresa poștală : str.Republicii nr.1, Localitatea Plopeni, județul Prahova, cod poștal: 105900, Romania, Tel.+4024423381, email;plopeni@ump.ro, Fax:+40244223023, Adresa internet (URL):  http://www.ump.ro, anunță atribuirea contractului privind achiziția de motostivuitor– cod CPV44614310-3.

Tip contract :furnizare

Criteriu de atribuire :prețul cel mai scăzut in condițiile respectării cerințelor din caietul de sarcini

Achizitie directă  din catalogul electronic de pe SICAP.

Valoare estimată: 130.000 lei, fără TVA

Contract nr.232/18.12.2020

Ofertant câștigător :Caloris Industries EOOD – CUI 206259798.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.