Anunt de atribuire

Written by Mihai. Posted in Achizitii, Anunturi

Societatea Uzina Mecanică Plopeni S.A, anunță atribuirea contractului  de furnizare fierastrau cu banda pentru taiat metale

           Societatea Uzina Mecanică Plopeni S.A. Adresa poștală :str.Republicii nr.1, Localitatea Plopeni, județul Prahova, codpoștal:105900, Romania, Tel.+4024423381, email: plopeni@ump.ro, Fax:+40244223023, Adresa internet (URL):  http://www.ump.ro.

anunță atribuirea contractuluifierastrau cu banda pentru taiat metale– cod CPV42630000-1

Tip contract :furnizare

Criteriu de atribuire :prețul cel mai scăzut in condițiile respectării cerințelor din caietul de sarcini

Achizitie directă  din catalogul electronic de pe SICAP.

Valoare estimată: 89.000 lei fără TVA

Contract nr.213/04.12.2020

Ofertant câștigător :SMARTECH Fertigung Gmbh cu sediul social in  loc. Nemunster – Germania.

Trackback from your site.

Leave a comment