Anunt atribuire

Societatea Uzina Mecanica Plopeni S.A, anunta atribuirea contractului  de furnizare pentru echipament TEMPEST tip A          

Societatea Uzina Mecanică Plopeni S.A., str. Republicii nr. 1, Localitatea Plopeni, judetul Prahova, cod postal:105900 , Romania, Tel. 0244 221 381,  Fax: 0244 223 023, Adresa internet (URL):  http://www.ump.ro. – anunta atribuirea contractului  echipament TEMPEST tip A – cod CPV 30211000-1.

Tip contract :furnizare

Criteriu de atribuire :pretul cel mai scazut in conditiile respectarii cerintelor din caietul de sarcini

Achizitie directa din catalogul electronic de pe SICAP, in urma anuntului de intentie publicat de societate.

Valoare estimata: 50.000 lei fara TVA

Contract nr. 28b / 27.02.2019, valoare 49980 fara TVA

Ofertant castigator : BLUESPACE TECHNOLOGY SRL cu sediul in Bucuresti str.Iuliu Maniu nr.7 inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. j40/7295/2011, cod fiscal 28627965.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.