Anunt atribuire

Societatea Uzina Mecanică Plopeni S.A, anunță atribuirea contractului  de furnizare utilaj de  inscripționat text pe produse speciale.

Societatea Uzina Mecanică Plopeni S.A., str.Republicii nr.1, Localitatea Plopeni, județul Prahova, cod poștal:105900 , Romania, Tel.0244221381,  Fax:0244223023, Adresa internet (URL):  http://www.ump.ro. – anunță atribuirea contractului utilaj de  inscripționat text pe produse speciale = 1 bucată– cod CPV42962500-2.

Tip contract :  furnizare

Criteriu de atribuire :prețul cel mai scăzut in condițiile respectării cerințelor din caietul de sarcini

Achizitie directă  din catalogul electronic de pe SICAP, in urma anunțului de intenție publicat de societate.

Valoare estimată:25.000 lei fără TVA

Contract furnizare nr.259/20.12.2019, valoare 19.324,18 fără TVA

Ofertant câștigător :SC TRIEURODATA SRL cu sediul social: Str. Borsa nr.50,bl.4D,sc.3,et3,ap36, Bucuresti, România , inmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. j40/3210/2005, cod fiscal RO17258331.           

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.