Anunt achizitie Strung cu comanda numerica

Societatea Uzina Mecanica Plopeni SA, avand cod fiscal RO13741804, in calitate de autoritate contractanta, intentioneaza sa achizitioneze „strung cu comanda numerica CNC” prin Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP) prin „Procedura simplificata”, cod CPV 42621100-6.

Procedura de achizitie aplicata este Procedura simplificata conform dispozitiilor art 113 din Legea nr 98/2016 si a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiztii publice -Hotararea nr 395/2016.

Se solicita oferte de la operatorii economici inregistrati in Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP), care pot sa furnizeze produse conform specificatiilor din caietul de sarcini.

La elaborarea ofertelor se va avea in vedere cuprinderea tuturor specificatiilor tehnice/dimensiunilor/datelor privind calitatea etc, mentionate in caietul de sarcini.

Ofertele care nu vor respecta specificatiile (caracteristicile) tehnice mentionate in caietul de sarcini vor fi declarate respinse.

Criteriul de atribuire este „Pretul cel mai scazut”.

Vor fi acceptate doar ofertele agentilor economici inregistrati in SEAP.

Nu se accepta modificarea pretului ofertat pentru achizitia strungului.

Plata se efectueaza cu sume de la bugetul de stat.

Contractantul are obligatia de a se asigura garantia produsului.

Ofertantul are obligatia de a mentiona in cadrul ofertei ca va respecta reglementarile in vigoare privind conditiile
de munca si protectia muncii.

Orice operator economic inregistrat in Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP) are dreptul de a transmite oferte, operatorii economici au obligatia de a transmite oferta in format electronic si numai pana la termenul limita pentru depunerea ofertei. Documentelor care se transmit prin mijloace electronice le sunt aplicabile prevederile legale referitoare la semnatura electronica.

Caiet Sarcini Strung

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.