Posts Tagged ‘sinteza raport inspectie’

Sinteza Raportului de Inspectie

Written by Mihai. Posted in Anunturi, Informatii

Societatea Uzina Mecanica Plopeni SA

Judetul Prahova

Nr. 56 / 07.09.2017                                                                                                                                                                                                                                                                 Neclasificat

 

 

SINTEZA

 RAPORTULUI DE INSPECTIE

întocmit la data de 07.09.2017, în urma  verificării stadiului implementării prevederilor Legii nr. 59/2016, privind controlul asupra

pericolelor de accident major in care sunt implicate substante periculoase

 

 

În conformitate cu prevederile Cap.V.6 “Informarea publicului” din  Ordinul MMGA nr. 1299/23.12.2005, privind aprobarea Procedurii de inspecţie pentru obiectivele care prezintă pericole de producere a accidentelor majore în care sunt implicate substanţe periculoase,  SOCIETATEA UZINA  MECANICĂ PLOPENI S.A pune la dispoziţia publicului  “Raportul de inspecţie” (sinteză), încheiat de către autorităţile competente la nivelul judeţului Prahova şi anume :

 • S.U.J. PRAHOVA;
 • GARDA NAŢIONALĂ DE MEDIU – COMISARIATUL PRAHOVA.

Controlul efectuat de către autorităţile competente  a avut  ca tematică:

 • Verificarea stadiului implementării prevederilor Legii nr. 59/2016, privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase;
 • Stadiul realizarii masurilor trasate cu ocazia controlului anterior, referitoare la tematica de control;
 • Verificarea listei / chestionarului de control;
 • Informarea publicului;

 

Sumarul constatarilor:

 

Societatea detine:

 • Autorizatie de mediu pentru activitatile desfasurate;
 • Autorizatii emise de ITM si IPJ Prahova, pentru activitatile de depozitare si pentru producere, preparare, detinere, transport, comercializare si folosire materii explozive.
 • Societatea este certificata ISO 9001/2008 de catre SC CERTIND SA BUCURESTI, din data 16.08.2017, valabila pana la 24.07.2020.

Datele, informatiile si documentele referitoare la activitatea ce se desfasoara in obiectivul SEVESO, sunt clasificate secrete de stat, in conformitate cu prevederile Legii nr 182/2002 si HG nr 585/2002;

Evaluarea riscului in obiectivul SEVESO, s-a efectuat conform prevederilor legale, intocmindu-se Raportul de Securitate de catre o firma acreditata.

Lucrarile de mentenanta s-au efectuat luandu-se masurile necesare de protectie si securitate a obiectelor.

Lucrarile s-au efectuat respectandu-se regimul permiselor de lucru.

Activitatea in obiectivul SEVESO se desfasoara numai dupa instruirea personalului angajat si tert conform procedurilor legale si proprii sau a normelor specifice sectorului de activitate.

Accesul pe amplasamentul obiectivului SEVESO pentru salariatii societatii, vizitatori, cetateni romani si straini, este permis numai in conformitate cu Regulamentul de acces.

Societatea a intocmit Informarea publica, cu respectarea prevederilor Anexei nr 6 din Legea nr. 59/2016; documentul a fost postat pe site-ul societatii, ump.ro, in pagina Anunturi si a fost  transmis la societatile comerciale situate in vecinatatea obiectivului SEVESO  precum si la institutiile cu atributii in domeniu;

Nu au existat evenimente in societate, definite conform Legii nr. 59/2016 .

 

In baza constatarilor din Raportul de Inspectie, societatea a intocmit un plan de masuri,inregistrat la nr. 1218 / 07.09.2017 care a fost transmis la Garda Nationala de Mediu –Comisariatul Judetean Prahova ,ISU Prahova si APM Prahova.

 

 

DIRECTOR GENERAL                                                                

     Ec.  Tiberiu PIRVU                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                         RESPONSABIL MS

                                                                                                                                                                                                                          Ing.  Andreea VLAD

SINTEZA RAPORTULUI DE INSPECTIE

Written by Mihai. Posted in Anunturi

SINTEZA RAPORTULUI DE INSPECTIE

întocmit la data de 05.05.2017, în urma verificării stadiului
implementării prevederilor Legii nr. 59/2016, privind controlul asupra
pericolelor de accident major in care sunt implicate substante periculoase

În conformitate cu prevederile Cap.V.6 “Informarea publicului” din Ordinul MMGA nr. 1299/23.12.2005, privind aprobarea Procedurii de inspecţie pentru obiectivele care prezintă pericole de producere a accidentelor majore în care sunt implicate substanţe periculoase, SOCIETATEA UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A pune la dispoziţia publicului “Raportul de inspecţie” (sinteză), încheiat de către autorităţile competente la nivelul judeţului Prahova şi anume :
– I.S.U.J. PRAHOVA;
– GARDA NAŢIONALĂ DE MEDIU – COMISARIATUL PRAHOVA.

 

Controlul efectuat de către autorităţile competente a avut ca tematică:
– Verificarea stadiului implementării prevederilor Legii nr. 59/2016, privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase;

– Stadiul realizarii masurilor trasate cu ocazia controlului anterior, referitoare la tematica de control;

– Verificarea listei / chestionarului de control;

– Informarea publicului;

 

Sumarul constatarilor:

 

Societatea detine:

a) Autorizatie de mediu pentru activitatile desfasurate;

b) Autorizatii emise de ITM si IPJ Prahova, pentru activitatile de depozitare si pentru producere, preparare, detinere, transport, comercializare si folosire materii explozive.

c) Societatea este certificata ISO 9001/2008 de catre SC CERTIND SA BUCURESTI, din data 22.07.2008, recertificata in luna iulie 2015, valabila pana la 24.07.2017;

Datele, informatiile si documentele referitoare la activitatea ce se desfasoara in obiectivul SEVESO, sunt clasificate secrete de stat, in conformitate cu prevederile Legii nr 182/2002 si HG nr 585/2002;

Evaluarea riscului in obiectivul SEVESO, s-a efectuat conform prevederilor legale, intocmindu-se Raportul de Securitate de catre o firma acreditata.

Lucrarile de mentenanta s-au efectuat luandu-se masurile necesare de protectie si securitate a obiectelor.

Lucrarile s-au efectuat respectandu-se regimul permiselor de lucru.

Activitatea in obiectivul SEVESO se desfasoara numai dupa instruirea personalului angajat si tert conform procedurilor legale si proprii sau a normelor specifice sectorului de activitate.

Accesul pe amplasamentul obiectivului SEVESO pentru salariatii societatii, vizitatori, cetateni romani si straini, este permis numai in conformitate cu Regulamentul de acces.

Societatea a intocmit Informarea publica, cu respectarea prevederilor Anexei nr 6 din Legea nr. 59/2016; documentul a fost postat pe site-ul societatii, www.ump.ro, in pagina Anunturi si a fost transmis la societatile comerciale situate in vecinatatea obiectivului SEVESO precum si la institutiile cu atributii in domeniu;

Nu au existat evenimente in societate, definite conform Legii nr. 59/2016 .

In baza constatarilor din Raportul de Inspectie, societatea a intocmit un plan de masuri,inregistrat la nr.540 / 05.05.2017 care a fost transmis la Garda Nationala de Mediu –Comisariatul Judetean Prahova ,ISUJ Prahova si APM Prahova.

SINTEZA RAPORTULUI DE INSPECTIE

Written by Mihai. Posted in Anunturi

SINTEZA RAPORTULUI DE INSPECTIE

întocmit la data de 06.11.2013 în urma verificării stadiului implementării prevederilor H.G. nr. 804/2007

În conformitate cu prevederile cap.V.6 “Informarea publicului” din Ordinul MMGA nr. 1299/2005, privind Procedura de inspecţie pentru obiectivele care prezintă pericole de producere a accidentelor majore în care sunt implicate substanţe periculoase, S.C. UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A pune la dispoziţiea publicului “Raportul de inspecţie” (sinteză) încheiat de către autorităţile competente la nivelul judeţului Prahova şi anume :

 • I.S.U. PRAHOVA

 • AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI PRAHOVA

 • GARDA NAŢIONALĂ DE MEDIU – COMISARIATUL JUDETEAN PRAHOVA

Controlul efectuat la filiala S.C. UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A. de către autorităţile competente, a avut urmataoarea tematică:

 • Stadiul implementării prevederilor H.G. nr. 804/2007, privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase, modificată prin H.G. nr. 79/2009 ca urmare a demersurilor efectuate de operator avand in vedere caracterul clasificat al informatiilor referitoare la Sectorul Pirotehnic”;

 • Verificarea SMS – structura organizatorica, proceduri;

 • Stadiul realizarii masurilor trasate anterior;

 • Verificarea activitatii pirotehnice;

 • Informarea publicului;

Sumarul constatarilor:

 • Societatea detine Autorizatia de mediu nr PH 227/14.07.2010(numita in continuare AUM) emisa de catre APM Prahova, fara Program de conformare, valabila pana la 14.07.2020, pentru activitatea de „fabricarea armamentului si munitiei”, cod CAEN 2540.

1

 • Datele, informatiile si documentele referitoare la activitatea de fabricare a armamentului si munitiei sunt clasificate secrete de stat, in conformitate cu prevederile Legii nr 182/2002 si HG nr 585/2002

 • Raportul de securitate, revizia 2/2013, a fost elaborat de SC UTI Grup SA Bucuresti, si a fost depus la APM Prahova sub nr 4399/12.04.2013, la ISUJ Prahova in data de 12.04.2013 si la GNM Prahova sub nr 972/12.04.2013;

 • A fost refacuta Notificarea cu privire la substantele periculoase, a fost transmisa cu nr 1778/28.11.2012 la APM Prahova, unde a fost inregistrata cu nr 13042/05.12.2012

 • Planul de urgenta interna a fost intocmit in 2010, revizuit in septembrie 2013, a fost inregistrat si avizat de ISU Prahova cu nr 776381/12.08.2013;

 • A fost intocmit si avizat graficul de testare al PUI pe anul 2013 si au fost efectuate exercitiile planificate in primele trei trimestre pentru care s-au incheiat rapoarte de evaluare;

 • Societatea a actualizat informarea publica, inregistrata cu nr. 1770/02.12.2013. Documentul a fost inaintat catre societatile invecinate obiectivului SEVESO si institutiile cu atributii in domeniu;

 • ISUJ Prahova a decis sa nu intocmeasca PUE deoarece conform datelor din Raportul de Securitate, un accident major pe amplasament nu da efecte in exterior;

 • Nu au existat evenimente in societate in anul 2013, definite conform HG nr. 804/2007;

Masuri stabilite:

In baza constatarilor din Raportul de inspectie, societatea a stabilit un program de masuri propriu, cu termene si responsabilitati pentru ducerea la indeplinire, inregistrat la nr 70/14.11.2013, care se refera in principal la:

 • completarea si/sau revizuirea Raportului de Securitate cu elementele ce vor fi solicitate ca urmare a evaluarii acestuia de catre autoritatile competente;

 • realizarea unei noi retele de alimentare cu apa in sectorul Pirotehnic, care sa deserveasca in prima faza numai atelierele pirotehnice in care se vor desfasura activitati productive in anul 2014;

 • actualizarea documentelor privind instiintarea/alarmarea in caz de situatii de urgenta;

 • instalarea, punerea in functiune a centralei telefonice si asigurarea legaturilor telefonice la obiectivele pirotehnice in care se vor desfasura activitati productive in anul 2014;

 • efectuarea lucrarilor de intretinere la toate rigolele de preluare a apelor pluviale;

 • inlaturarea vegetatiei arboricole, dezvolatat in exces, de pe valurile de pamant ce inconjoara magaziile pirotehnice;

2

 • completarea planului de evacuare in situatii de urgenta;

 • notificarea oricaror evenimente sau incidente in definiatia HG nr 804/2007 catre toate cele 3 autoritati competente, in formatul prevazut de Ordinul nr 1084/2003 emis de MAPAM pentru accidente majore

DIRECTOR GENERAL