Posts Tagged ‘raport’

Sinteza Raport Inspectie decembrie 2014

Written by Mihai. Posted in Anunturi

Nr.606/11.12.2014                                                                                                              Neclasificat

 

 

SINTEZA RAPORTULUI DE INSPECTIE

întocmit la data de 10.12.2014 în urma  verificării stadiului implementării prevederilor H.G. nr. 804/2007

 

În conformitate cu prevederile cap.V.6 “Informarea publicului” din Ordinul MMGA nr. 1299/2005, privind Procedura de inspecţie pentru obiectivele care prezintă pericole de producere a accidentelor majore în care sunt implicate substanţe periculoase,  S.C. UZINA  MECANICĂ PLOPENI S.A pune la dispoziţiea publicului  “Raportul de inspecţie” (sinteză) încheiat de către autorităţile competente la nivelul judeţului Prahova şi anume :

 • S.U.J. PRAHOVA
 • AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI PRAHOVA
 • GARDA NAŢIONALĂ DE MEDIU – COMISARIATUL PRAHOVA

 

Controlul efectuat de către autorităţile competente la filiala S.C. UZINA  MECANICĂ PLOPENI S.A., a avut  ca tematică:

 • Verificarea stadiului implementării prevederilor H.G. nr. 804/2007, privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase, cu completarile si modificarile ulterioare;
 • Stadiul realizarii masurilor trasate cu ocazia controlului anterior;
 • Verificarea listei / chestionarului de control;
 • Informarea publicului;

 

Sumarul constatarilor:

 

 • Societatea comerciala detine:
 • autorizatia de mediu nr PH 227/14.07.2010, fara program de conformare, revizuita in 15.11.2011, valabila pana la 14.07.2020, pentru obiectul principal de activitate:„Fabricarea armamentului si munitiei”, cod CAEN 2540.
 • autorizatia pentru depozitul pirotehnic uzinal, eliberata in baza art.9 din Legea nr.126/1995, inregitrata la ITM Prahova cu nr.412/27.06.2011 si la IJP Prahova cu nr.474254/29.06.2011, cu viza anuala la data de 09.05.2014;
 • autorizatia de a produce, prepara,detine,transporta, comercializa si folosi materii explozive, eliberata in baza art.8 din Legea nr.126/1995, inregitrata la ITM Prahova cu nr.117/30.04.1999 si la IJP Prahova cu nr.496564/12.05.1999, cu viza anuala la data de 02.12.2014;
 • Datele, informatiile si documentele referitoare la activitatea ce se desfasoara in obiectivul SEVESO, sunt clasificate secrete de stat, in conformitate cu prevederile Legii nr 182/2002 si HG nr 585/2002
 • Raportul de securitate, revizia 2/editia aprilie 2013, a fost revizuit si actualizat de catre SC UTI Defense Security Engineering SA Bucuresti(actualmente aceasta societate se numeste SC UTI Grup SA), si a fost depus la APM Prahova, ISUJ Prahova si la GNM Prahova sub nr 4399/12.04.2013;
 • Au fost respectate prevederile HG 804/2007, referitoare la numirea responsabilului in domeniul managementului securitatii;
 • Evaluarea riscului la incendiu a fost efectuata de catre o persoana atestata evaluator risc incendiu, care a intocmit urmatoarele documente

 

a) Identificarea, evaluarea si controlul rescului de incendiu pentru constructiile industriale din cadrul obiectivului SEVESO

b) Planul de interventie, avizat de ISU Prahova cu  nr.3902021 /01.04.2014

 • Planul de urgenta interna, editia 2010, revizia 3/octombrie 2014 , a fost transmis cu adresa nr.388/31.10.2014 la ISUJ Prahova
 • A fost intocmit si avizat graficul de testare al PUI pe anul 2014 si au fost efectuate exercitiile planificate in primele doua semestre pentru care s-au incheiat rapoarte de evaluare;
 • Societatea a actualizat informarea publica, inregistrata cu nr. 588/08.12.2014; documentul a fost transmis la societatile comerciale din vecinatatea obiectivului SEVESO si la institutiile cu atributii in domeniu;
 • Nu au existat evenimente in societate, definite conform HG nr. 804/2007;

                                          Masuri stabilite:

In baza constatarilor din Raportul de inspectie, societatea a stabilit un program de masuri propriu, cu termene si responsabilitati pentru ducerea la indeplinire, inregistrat la nr 50/27.11.2014, care, in principal, se refera la:

a) revizuirea Raportului de securitate avand in vedere observatiile din prezentul Raport de inspectie, precum si a tuturor elementelor ce deriva din acestea sau sunt similare acestora, cu inaintarea la autoritatile competente;

b) respectarea prevederilor legale privind informarea publica, prin sinteza prezentului raport de inspectie, utilizandu-se modalitatile indicate in cap. 6 din Ord. MMGA nr. 1299/2005, cu transmiterea catre cele trei autoritati a sintezei raportului de inspectie facut public, precum si a modalitatii prin care s-a realizat aceasta.

c) refacerea Notificarii avand in vedere observatiile din prezentul Raport de inspectie, precum si a tuturor elementelor ce deriva din acestea sau sunt similare acestora.

d) notificarea oricaror evenimente/incidente in definitia HG nr. 804/2007, se va realiza catre toate cele 3 autoritati competente (ISU, GNM-CJ Prahova, APM ) in formatul prevazut de Ordinului MAI nr. 1084/2003, pentru accidentele majore, cu precizarea ca este vorba despre eveniment/incident, dupa caz.

e) notificarea oricaror evenimente/incidente in definitia HG nr. 804/2007, catre GNM-CJ Prahova, se va face astfel:

– luni-vineri: 8,00-16,30- prin fax 0244/544495 si e-mail: cjprahova@gnm.ro

– luni-vineri:16,30-8,00, sambata, duminica si sarbatori legale- prin e-mail: cjprahova@gnm.ro;

– toate evenimentele, indiferent de zi si ora, vor fi anuntate si prin prin telefon: 0746/226710, modalitatea care se va regasi in schema de instiintare-alarmare. Termen: imediat pana in 2 ore de la producere;

 f) Informarea in scris a autoritatilor competente asupra oricaror observatii/solicitari/reclamatii inaintate de public operatorului, ca rezultat a campaniei de informare publica, inlcusiv a masurilor adoptate si a raspunsului formulat publicului.

– termen: 10 zile privind  primirea observatiei/solicitarii/reclamatiei publicului

-termen: 30 zile privind solutionarea

 

DIRECTOR GENERAL                                                                   RESPONSABIL M.S.U.

ec. Tiberiu PIRVU                                                                         sing. Viorel CONSTANTIN

Informare publica

Written by Mihai. Posted in Anunturi

Având în vedere prevederile art. 14 alin (3) din H.G. nr. 804/2007, privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase, SC Uzina Macanica Plopeni SA, pune la dispozitia dvs urmatoarele date si informatii prevazute in Anexa nr 5 din actul normativ mai sus mentionat:

1.      Numele titularului activitatii si adresa amplasamentului

S.C. UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A., este o filială a Companiei Naţionale Romarm SA. Bucuresti, înmatriculată la Camera de Comert si Industrie sub numărul J29/162/2001, C.U.I : RO 13741804/2001, cod poştal 105900, are sediul în Plopeni, str. Republicii nr. 1, jud. Prahova, telefon : 0244/221381, fax : 0244/223023 şi are ca obiect principal de activitate – fabricarea armamentului şi muniţiei, cod CAEN 2540

 

2. Informatii pentru identificarea, dupa functia detinuta, a persoanei care furnizeaza informatiile

– Jr. Claudia OPRIŞENESCU – Director general

 

3. Confirmarea faptului ca obiectivul intra sub incidenta reglementarilor si/sau a dispozitiilor administrative de implementare a acestei hotarari si ca notificarea prevazuta la art. 7 sau raportul de securitate prevazut la art. 10 alin. (1) a fost inaintat autoritatii competente

In conformitate cu HG nr. 804/25.07.2007, materiile şi materialele procesate/depozitate in cadrul amplasamentului S.C. UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A.-Sectorul pirotehnic, se încadrează in Anexa nr. 1 – partea a 2-a, categoria 5.

S.C. UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A., a transmis Notificarea revizuita cu nr. 1290/23.08.2012, prevăzută la art.7 din H.G. nr. 804/2007, la Secretariatul de Risc din cadrul Agenţia de Protecţia Mediului- Judetul Prahova, care urmeaza sa fie din nou revizuita conform cerintelor din Raportul de Inspectie intocmit la data de 22.11.2012

Conform reglementarilor si a dispoziţiilor administrative de implementare a prevederilor HG nr 804/2007, activitatea ce se desfăşoară in cadrul Sectorului pirotehnic, din SC Uzina Mecanica Plopeni SA, se încadrează în categoria  risc major.

 

4. Explicarea in termeni simpli a activitatii sau a activitatilor desfasurate in cadrul amplasamentului

Activităţile  desfăşurate în cadrul Sectorului pirotehnic, în care sunt implicate substanţele  pirotehnice, constau în: depozitare produse şi materii pirotehnice, precum şi utilizarea acestora în cadrul proceselor de fabricare a produselor cu destinatie militara.

Activele corporale existente pe amplasamentul Sectorului pirotehnic, sunt împrejmuite cu gard de beton şi/sau  gard  din sarma ghimpata. Acestea sunt sigilate, asigurate cu încuietori duble şi supravegheate printr-un sistem tehnic cu TVCI.

Paza amplasamentului este asigurată de efective specializate,   pe bază de contract de prestări servicii, de catre SC Security Force Power SRL Bucuresti.

Paza transporturilor de produse militare, de la furnizorii interni şi/sau externi, precum si de la SC Uzina Mecanica Plopeni SA catre diversi beneficiari interni, este asigurată de către efective de jandarmi, pe baza de contract de prestari servicii.

Zonele cu restricţii de acces in Sectorul pirotehnic, sunt marcate cu semne de avertizare vizibile de la distantă.

Securizarea spaţiilor de lucru şi depozitare, se asigură conform normelor şi instrucţiunilor întocmite de către proiectantul general – SC ICPSP SA Bucuresti, (actualmente SC UTI Grup SA Bucuresti).

 

 5. Denumirile comune sau, in cazul substantelor periculoase cuprinse in partea a 2-a a Anexei nr. 1, denumirile generice sau categoria generala de pericol a substantelor si a preparatelor implicate din obiectiv, care ar putea conduce la producerea unui accident major, indicandu-se principalele lor caracteristici periculoase

Substanţele şi materiile pirotehnice  folosite pe amplasament sunt caracterizate prin stabilitate mare, în condiţii normale de prelucrare/depozitare şi prezintă un grad mare de periculozitate, în caz de explozie şi/sau incendiu. Aceste produse pirotehnice sunt păstrate departe de sursele de foc deschis, urmărindu-se zilnic, ca  temperatura şi umiditatea să fie menţinute în limitele prevăzute de documentaţie. Pentru evitarea efectelor cauzate de descărcările electrice,  spaţiile de lucru şi depozitare sunt dotate cu instalaţii primare (paratonere) şi secundare şi au prize de legare la pământ.

 

6. Informatii generale privind natura pericolelor de accidente majore, inclusiv efectele lor potentiale asupra populatiei si mediului

Producerea unui accident major, eveniment neprevăzut, întotdeauna nedorit, survenit in timpul exploatării obiectivului, este de cele mai multe ori, consecinţa unui  incendiu, deflagraţie sau explozie.

Pentru evitarea propagării efectelor uneia dintre cele trei stări, obiectivele pirotehnice sunt prevăzute cu tavan „zburător” şi suprafeţe pentru „deburare” (suprafeţe vitrate).

Obiectele pirotehnice sunt împrejmuite cu ziduri de protecţie din beton armat şi/sau  valuri de protecţie din  pământ şi sunt respectate condiţiile  referitoare la distantele minime de sigurantă.

Datorita distantelor la care sunt situate, precum şi a protecţiilor existente, consideram că amplasamentul şi mijloacele fixe din dotare, nu sunt susceptibile de a provoca accidente majore sau de a agrava consecinţele acestora.

Gradul de distrugeri provocat de o eventuală explozie asupra obiectelor înconjurătoare, determinat de proiectantul general al amplasamentului, este minim, rezultând distrugeri uşoare, cu geamuri sparte dar fără vătămarea locuitorilor din vecinătate.

 

            7. Informatii corespunzatoare asupra modului in care populatia afectata este avertizata si informata in cazul producerii unui accident major

S.C. UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A. are obligatia de a organiza activitati specifice de pregatire  a salariatiilor  cu privire la pericolele la care pot fi expusi.

Protectia salariaţilor, populaţiei si a bunurilor materiale se realizeaza printr-un ansamblu de activitati constand in: instiintare, avertizare, prealarmare si alarmare.

 

 

Instiintarea

Este activitatea de transmitere a informatiilor autorizate despre producerea unui accident major cu scopul evitării surprinderi şi al realizării măsurilor de protecţie şi care se realizează pe baza informaţiilor primite de la conducătorul societăţii. Inştiinţarea se realizează prin reţeaua de telefonie fixă, mobilă sau prin reţeaua de comunicaţii faxuri.

Avertizarea

Reprezinta aducerea la cunostiinta  salariaţilor şi a populatiei învecinate a informatiilor necesare despre  producerea unui accident major şi se realizează la nivelul societăţii precum şi la nivelul populaţiei, prin mijloace specifice în baza instiintarii primite de la conducatorul societatii.

La nivelul populaţiei avertizarea se realizează de către administraţia publică locală – Primaria orasului Plopeni.

Mesajele de avertizare se transmit prin toate sistemele de telecomunicaţii, posturi şi reţele radio şi televiziune, sisteme de avertizare ale poliţiei locale, prin portavoce, etc.

Prealarmarea

Reprezinta transmiterea semnalelor de avertizare catre salariaţi şi populaţie,  despre probabilitatea producerii unui accident major si se realizeaza de catre Şeful Celulei de Urgenţă (sau înlocuitorul acestuia la nivelul societăţii) iar la nivelul populaţiei, de către Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al judetul Prahova.

Prealarmarea se realizează prin semnalele acustice emise de cele 4 sirene  electrice  existente în societate şi care se materializează prin 3 sunete a 32 secunde fiecare, cu pauza de 12 sec. între sunetele sirenelor.

Alarmarea

Se realizeaza prin transmiterea semnalelor de avertizare către salariaţi şi populaţie despre producerea unui accident major. Alarmarea salariaţilor şi a populaţiei învecinate se realizeaza prin semnalele acustice emise de cele 4 sirene  electrice  existente în societate şi care se materializează prin 5 sunete a 16 secunde fiecare, cu pauză de 10 sec. între sunetele sirenelor.

 

8. Informatii corespunzatoare asupra actiunilor pe care trebuie sa le intreprinda populatia afectata si asupra comportamentului pe care trebuie sa il adopte in cazul producerii unui accident major

Activitatea de protectie civila, realizata la nivel local, se desfasoara pe principiile autonomiei, legalitatii, responsabilitatii, corelarii obiectivelor si resurselor, cooperarii si solidaritatii. In acest context, populatia locala are o serie de obligatii, in ceea ce priveste comportamentul pe care trebuie sa-l adopte:

* sa respecte si sa aplice normele si regulile stabilite de autoritatea administratiei publice locale, precum si de conducatorul structurii care monitorizeaza sursa de risc ;

* sa duca la indeplinire masurile dispuse de autoritatile competente sau de personalul investit cu exercitiul autoritatii publice;

* sa accepte masurile dispuse si aduse la cunostinta de catre autoritatile abilitate;

* sa nu se apropie sub nici un motiv de locul evenimentului;

* sa-si asigure mijloace individuale de protectie, trusa sanitara, rezerva de alimente si apa, precum si alte materiale de necesitate pentru protectia familiilor lor.

 

9. Confirmarea faptului ca titularul activitatii are obligatia de a intreprinde masuri adecvate pe amplasament, in special mentinerea legaturii cu serviciile de urgenta, pentru a actiona in caz de accidente majore si pentru a minimiza efectele acestora

În cadrul S.C. UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A. este constituită Celula de Urgenţă  care are în subordine Serviciul de Urgenţă, în alcătiurea căruia intră :

–          echipa cu probleme de organizare şi pregătire pentru intervenţii ;

–          echipa de deblocare-salvare, adăpostire şi prim ajutor;

–          echipa de transmisiuni şi alarmare;

–          echipa logistică;

–          echipa NBC

De asemenea pe amplasamentul Sectorului pirotehnic îşi desfăşoară activitatea Grupa de aparare impotriva.

Celula de urgenţă are întocmit un Regulament propriu, care cuprinde: organizarea, atribuţiile şi funcţionarea acesteia, precum şi modalităţile de menţinere a legăturii cu ISUJ Prahova, GNM Prahova, APM Prahova, Poliţia orasului Plopeni, SC Dentirad Hospital SRL, SC Plopeni Industrial Parc SA, SC Hidro Prahova SA – Sucursala Plopeni, Primaria comunei Dumbravesti, Serviciul Judetean de Ambulanta Prahova, Prefectura Judetului Prahova, Consiliul Judetean Prahova, SC FDEE Electrica Muntenia Nord SA.

Societatea are întocmite Planul de Urgenţă Internă, Planul de alarmare şi Planul de evacuare, iar acestea contin Schema de instiintare si alarmare.

 

 

10. O referinta la planul de urgenta extern elaborat pentru a face fata oricaror efecte ale accidentului in afara amplasamentului. Trebuie incluse si sfaturi privind cooperarea si respectarea instructiunilor si solicitarilor din partea serviciilor de urgenta pe timpul accidentului.

Intrucat, conform Raportului de Securitate un accident major pe amplasament nu da efecte in exterior, ISUJ Prahova nu a  intocmit PUE pentru SC Uzina Mecanica Plopeni SA-Sectorul Pirotehnic.

 

            11. Detalii asupra sursei de unde pot fi obtinute informatii suplimentare, sub rezerva cerintelor de confidentialitate stabilite potrivit legii.

Informaţii suplimentare vor putea fi oferite de Directorul General al S.C. UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A. numai în condiţiile respectării prevederilor legislatiei de protectie a informatiilor clasificate (Legea nr. 182/2002, HG nr. 585/2002, Legea 781/2002) şi a prevederilor art. 12 alin 1, din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatii de interes public.