Posts Tagged ‘raport sinteza’

Sinteza Raport de Inspectie iulie 2018

Written by Mihai. Posted in Anunturi

Societatea Uzina Mecanica Plopeni SA                                                                                                                     Neclasificat

Judetul Prahova

Nr. 108 / 06.07.2018

 

 

SINTEZA

 RAPORTULUI DE INSPECTIE

întocmit la data de 06.07.2018, în urma  verificării stadiului implementării prevederilor Legii nr. 59/2016, privind controlul asupra pericolelor de accident major

in care sunt implicate substante periculoase

 

 

În conformitate cu prevederile Cap.V.6 “Informarea publicului” din Ordinul MMGA nr. 1299/23.12.2005, privind aprobarea Procedurii de inspecţie pentru obiectivele care prezintă pericole de producere a accidentelor majore în care sunt implicate substanţe periculoase,  SOCIETATEA UZINA  MECANICĂ PLOPENI S.A pune la dispoziţia publicului  “Raportul de inspecţie” (sinteză), încheiat de către autorităţile competente la nivelul judeţului Prahova şi anume :

 • S.U.J. PRAHOVA;
 • GARDA NAŢIONALĂ DE MEDIU – COMISARIATUL PRAHOVA.

 

Controlul efectuat de către autorităţile competente  a avut  ca tematică:

 • Verificarea stadiului implementării prevederilor Legii nr. 59/2016, p rivind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase;
 • Stadiul realizarii masurilor trasate cu ocazia controlului anterior, referitoare la tematica de control;
 • Verificarea listei / chestionarului de control;
 • Informarea publicului;

 

 • Societatea detine:

a) Autorizatie de mediu pentru activitatile desfasurate;

b) Autorizatii emise de ITM si IPJ Prahova, pentru activitatile de depozitare si pentru producere, preparare, detinere, transport, comercializare si folosire materii explozive.

c) Societatea este certificata ISO 9001/2008 de catre SC CERTIND SA BUCURESTI, din data 16.08.2017, valabila pana la 24.07.2020;

 

 • Datele, informatiile si documentele referitoare la activitatea ce se desfasoara in obiectivul SEVESO, sunt clasificate secrete de stat, in conformitate cu prevederile Legii nr 182/2002 si HG nr 585/2002;

 

 • Evaluarea riscului in obiectivul SEVESO, s-a efectuat conform prevederilor legale, intocmindu-se Raportul de Securitate de catre o firma acreditata.

 

 • Lucrarile de mentenanta s-au efectuat luandu-se masurile necesare de protectie si securitate a obiectelor.

 

 • Lucrarile s-au efectuat respectandu-se regimul permiselor de lucru.

 

 • Activitatea in obiectivul SEVESO se desfasoara numai dupa instruirea personalului angajat si tert conform procedurilor legale si proprii sau a normelor specifice sectorului de activitate.

 

 • Accesul pe amplasamentul obiectivului SEVESO pentru salariatii societatii, vizitatori, cetateni romani si straini, este permis numai in conformitate cu Regulamentul de acces.

 

 • Societatea a intocmit Informarea publica, cu respectarea prevederilor Anexei nr 6 din Legea nr. 59/2016; documentul a fost postat pe site-ul societatii, ump.ro, in pagina Anunturi si a fost  transmis la societatile comerciale situate in vecinatatea obiectivului SEVESO  precum si la institutiile cu atributii in domeniu;

 

 • Nu au existat evenimente in societate, definite conform Legii nr. 59/2016 .

 

In baza constatarilor din Raportul de Inspectie, societatea a intocmit un plan de masuri,inregistrat la nr. 107 / 06.07.2018 care a fost transmis la Garda Nationala de Mediu –Comisariatul Judetean Prahova ,ISU Prahova si APM Prahova.

 

 

 

DIRECTOR GENERAL                                                                

     Ec.  Tiberiu PIRVU                                                                                      

                                                                                                                                                                                                        INTOCMIT,

                                                                                                                                                                                                      Ing.  Andreea VLAD

Sinteza Raportului de Inspectie

Written by Mihai. Posted in Anunturi

SINTEZA RAPORTULUI DE INSPECTIE

întocmit la data de 22.11.2012 în urma  verificării stadiului

implementării prevederilor H.G. nr. 804/2007

În conformitate cu prevederile cap.V.6 “Informarea publicului” din Ordinul MMGA nr. 1299/2005, privind Procedura de inspecţie pentru obiectivele care prezintă pericole de producere a accidentelor majore în care sunt implicate substanţe periculoase,  S.C. UZINA  MECANICĂ PLOPENI S.A pune la dispoziţiea publicului  “Raportul de inspecţie” (sinteză) încheiat de către autorităţile competente la nivelul judeţului Prahova şi anume :

–   I.S.U.J.  PRAHOVA

–   AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI PRAHOVA

–   GARDA NAŢIONALĂ DE MEDIU – COMISARIATUL PRAHOVA

 

Controlul efectuat de către autorităţile competente la filiala S.C. UZINA  MECANICĂ PLOPENI S.A., a avut  ca tematică:

–   “Stadiul implementării prevederilor H.G. nr. 804/2007, privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase, modificată prin H.G. nr. 79/2009 ca urmare a demersurilor efectuate de operator avand in vedere caracterul clasificat al informatiilor referitoare la sectorul pirotehnic”;

–   Verificarea SMS – structura organizatorica, proceduri;

–   Stadiul realizarii masurilor trasate anterior;

–   Verificarea activitatii pirotehnice;

–   Informarea publicului;

–   Verificarea chestionarului.

 

Sumarul constatarilor:

–   Societatea detine autorizatia de mediu nr PH 227/14.07.2010(numita in continuare AUM) emisa de catre APM Prahova, fara program de conformare, valabila pana la 14.07.2020, pentru activitatea de „fabricarea armamentului si munitiei”, cod CAEN 2540.

–  Datele, informatiile si documentele referitoare la activitatea de fabricare a armamentului si munitiei sunt clasificate secrete de stat, in conformitate cu prevederile Legii nr 182/2002 si HG nr 585/2002

–  Raportul de securitate, revizia 1/2012, a fost elaborat de SC UTI Security Engineering SA Bucuresti(actualmente aceasta societate se numeste SC UTI Grup SA), si a fost depus la APM Prahova sub nr 9330/28.08.2012, la ISUJ Prahova in data de 14.11.2012 si la GNM Prahova sub nr 3140/14.11.2012;

–          Au fost respectate prevederile HG 804/2007, referitoare la numirea responsabilului in domeniul managementului securitatii

–          Planul de urgenta interna a fost intocmit in 2010, revizuit in 2011, a fost avizat de ISU Prahova in data de 03.10.2011;

–          A fost intocmit si avizat graficul de testare al PUI pe anul 2012 si au fost efectuate exercitiile planificate in primele trei trimestre pentru care s-au incheiat rapoarte de evaluare;

–          Societatea a actualizat informarea publica, inregistrata cu nr. 1306/04.09.2012; documentul a fost inaintat catre societatile invecinate obiectivului SEVESO si institutiile cu atributii in domeniu;

–          Conform datelor din Raportul de Securitate, un accident major pe amplasament nu da efecte in exterior si ca urmare, ISUJ Prahova a decis sa nu intocmeasca PUE;

–          Nu au existat evenimente in societate, definite conform HG nr. 804/2007;

Masuri stabilite:

In baza constatarilor din Raportul de inspectie, societatea a stabilit un program de masuri propriu, cu termene si responsabilitati pentru ducerea la indeplinire, inregistrat la nr 101/26.11.2012

Masurile se refera in principal la:

–          reabilitarea/modernizarea sistemului de alimentare cu apa a sectorului pirotehnic, compus din sistemul de hidranti interiori si exteriori, a retelei de drencere si splinkere, etc, prin includerea acestei activitati in planul de investitii pe 2013, cu finantare de la bugetul de stat;

–          completarea si reviziurea raportului de securitate, dupa evaluarea acestuia si primirea observatiilor de la ISUJ Prahova, GNM Prahova si APM Prahova;

–          refacerea Notificarii substantelor pirotehnice, avandu-se in vedere prevederile Legii nr 182/2002 si HG nr. 585/2002;

–          refacerea listei elementelor importante pentru securitate specifice sectorului pirotehnic;

–          refacrea informarii publicului conform prevederilor art 14 din HG nr 804/2007

tinandu-se seama de observatiile mentionate in Rapotul de Inspectie;

–          inaintarea catre ISUJ Prahova, GNM Prahova si APM Prahova a cate unui exemplar din chestionarul de verificare lasat pe timpul controlului.