Sinteza Raportului de Inspectie

SINTEZA RAPORTULUI DE INSPECTIE întocmit la data de 22.11.2012 în urma  verificării stadiului implementării prevederilor H.G. nr. 804/2007 În conformitate cu prevederile cap.V.6 “Informarea publicului” din Ordinul MMGA nr. 1299/2005, privind Procedura de inspecţie pentru obiectivele care prezintă pericole de producere a accidentelor majore în care sunt implicate substanţe periculoase,  S.C. UZINA  MECANICĂ PLOPENI S.A […]

Sinteza Raportului de Inspectie Read More »