SINTEZA RAPORTULUI DE INSPECTIE

Societatea Uzina Mecanica Plopeni SA Neclasificat
Judetul Prahova
Nr. 3834 / 14.11.2016

SINTEZA RAPORTULUI DE INSPECTIE
întocmit la data de 10.11.2016, în urma verificării stadiului
implementării prevederilor Legii nr. 59/2016, privind controlul asupra pericolelor de accident major in care sunt implicate substante periculoase

În conformitate cu prevederile Cap.V.6 “Informarea publicului” din Ordinul MMGA nr. 1299/23.12.2005, privind aprobarea Procedurii de inspecţie pentru obiectivele care prezintă pericole de producere a accidentelor majore în care sunt implicate substanţe periculoase, SOCIETATEA UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A pune la dispoziţia publicului “Raportul de inspecţie” (sinteză), încheiat de către autorităţile competente la nivelul judeţului Prahova şi anume :
– I.S.U.J. PRAHOVA;
– GARDA NAŢIONALĂ DE MEDIU – COMISARIATUL PRAHOVA.

Controlul efectuat de către autorităţile competente a avut ca tematică:

– Verificarea stadiului implementării prevederilor Legii nr. 59/2016, privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase;

– Stadiul realizarii masurilor trasate cu ocazia controlului anterior, referitoare la tematica de control;

– Verificarea listei / chestionarului de control;

– Informarea publicului;

Sumarul constatarilor:

– Societatea detine:

a) Autorizatia de mediu nr. PH 227/14.07.2010, revizuita in data de 15.11.2012, emisa pentru „Fabricarea armamentului si munitiei”, cod CAEN 2540, valabila pana la 14.07.2020;

b) Autorizatia nr.412/27.06.2011 – ITM si nr 474254/29.06.2011 – IPJ Prahova, pentru Depozitul cu caracter uzinal pentru materii explozive, vizata anual in data de 15.06.2015;

c) Autorizatia nr. 117/30.04.1999 – ITM si nr 496564/30.04.1999 – IPJ Prahova, pentru producere, preparare, detinere, transport, comercializare si folosire materii explozive, vizata anual in data de 15.06.2015.

d) Societatea este certificata ISO 9001/2008 de catre SC CERTIND SA BUCURESTI, din data 22.07.2008, recertificata in luna iulie 2015, valabila pana la 24.07.2017;

– Datele, informatiile si documentele referitoare la activitatea ce se desfasoara in obiectivul SEVESO, sunt clasificate secrete de stat, in conformitate cu prevederile Legii nr 182/2002 si HG nr 585/2002;

– Raportul de Securitate intocmit de SC IPROCHIM SA, a fost transmis pentru analiza si avizare cu adresa nr. 11805/29.10.2015, la ISUJ Prahova, APM Prahova si GNM – Comisariatul Judetean Prahova;

– In obiectivul SEVESO nu au fost operate modificari fata de proiectul initial al instalatiilor;

– Evaluarea riscului la incendiu in obiectivul SEVESO, s-a efectuat de catre o persoana autorizata „evaluator risc incendiu”, avandu-se in vedere prevederile Legii nr. 307/2006, OMAI nr 163/2007 si OMIRA nr. 210/2007.

– In interiorul obiectivelor pirotehnice, lucrarile de mentenanta se efectueaza numai dupa ce au fost evacuate toate materialele si produsele pirotehnice iar obiectele au fost predate prestatorilor de servicii pe baza de proces verbal de predare-primire.

– Societatea a emis autorizatie de lucrari si permise de lucru cu foc deschis pentru lucrarile de mentenanta si proceduri operationale specifice.

– In obiectivul SEVESO se executa zilnic, la inceputul programului de lucru, instruirea salariatilor pe linie de SSM si pentru cunoasterea, insusirea si respectarea procesului tehnologic aferent activitatii programate;

– In cazul tertilor care desfasoara activitati pe amplasamentul obiectivului SEVESO, se face instruirea colectiva a salariatilor privind securitatea si sanatatea in munca si instructajul referitor la situatiile de urgenta.Cu acest prilej personalul tertilor primeste fluturasul „Reguli privind accesul in SP”.

– Fiecare contract de prestari servicii este insotit de o „Conventie” referitoare la cunoasterea,insusirea si respectarea normelor de SSM,Mediu si SU;

– Accesul pe amplasamentul obiectivului SEVESO pentru salariatii societatii, vizitatori, cetateni romani si straini, este permis numai in conformitate cu Regulamentul de acces, pe baza de legitimatie de serviciu, Bilet de intrare sau Acreditare.

– Societatea a intocmit Informarea publica, cu respectarea prevederilor Anexei nr 6 din Legea nr. 59/2016; documentul a fost postat pe site-ul societatii, www.ump.ro, in pagina Anunturi si a fost transmis la societatile comerciale situate in vecinatatea obiectivului SEVESO precum si la institutiile cu atributii in domeniu;

– Nu au existat evenimente in societate, definite conform Legii nr. 59/2016 care a abrogat HG nr.804/2007;

– In baza constatarilor din Raportul de Inspectie, societatea a intocmit un plan de masuri,inregistrat la nr.3836 / 14.11.2016 care a fost transmis la Garda Nationala de Mediu –Comisariatul Judetean Prahova ,ISUJ Prahova si APM Prahova.

DIRECTOR GENERAL
Ec. Tiberiu PIRVU

RESPONSABIL MSU
Ec.Robert RUSU

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.