Sinteza Raport Inspectie decembrie 2014

Nr.606/11.12.2014                                                                                                              Neclasificat

 

 

SINTEZA RAPORTULUI DE INSPECTIE

întocmit la data de 10.12.2014 în urma  verificării stadiului implementării prevederilor H.G. nr. 804/2007

 

În conformitate cu prevederile cap.V.6 “Informarea publicului” din Ordinul MMGA nr. 1299/2005, privind Procedura de inspecţie pentru obiectivele care prezintă pericole de producere a accidentelor majore în care sunt implicate substanţe periculoase,  S.C. UZINA  MECANICĂ PLOPENI S.A pune la dispoziţiea publicului  “Raportul de inspecţie” (sinteză) încheiat de către autorităţile competente la nivelul judeţului Prahova şi anume :

 • S.U.J. PRAHOVA
 • AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI PRAHOVA
 • GARDA NAŢIONALĂ DE MEDIU – COMISARIATUL PRAHOVA

 

Controlul efectuat de către autorităţile competente la filiala S.C. UZINA  MECANICĂ PLOPENI S.A., a avut  ca tematică:

 • Verificarea stadiului implementării prevederilor H.G. nr. 804/2007, privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase, cu completarile si modificarile ulterioare;
 • Stadiul realizarii masurilor trasate cu ocazia controlului anterior;
 • Verificarea listei / chestionarului de control;
 • Informarea publicului;

 

Sumarul constatarilor:

 

 • Societatea comerciala detine:
 • autorizatia de mediu nr PH 227/14.07.2010, fara program de conformare, revizuita in 15.11.2011, valabila pana la 14.07.2020, pentru obiectul principal de activitate:„Fabricarea armamentului si munitiei”, cod CAEN 2540.
 • autorizatia pentru depozitul pirotehnic uzinal, eliberata in baza art.9 din Legea nr.126/1995, inregitrata la ITM Prahova cu nr.412/27.06.2011 si la IJP Prahova cu nr.474254/29.06.2011, cu viza anuala la data de 09.05.2014;
 • autorizatia de a produce, prepara,detine,transporta, comercializa si folosi materii explozive, eliberata in baza art.8 din Legea nr.126/1995, inregitrata la ITM Prahova cu nr.117/30.04.1999 si la IJP Prahova cu nr.496564/12.05.1999, cu viza anuala la data de 02.12.2014;
 • Datele, informatiile si documentele referitoare la activitatea ce se desfasoara in obiectivul SEVESO, sunt clasificate secrete de stat, in conformitate cu prevederile Legii nr 182/2002 si HG nr 585/2002
 • Raportul de securitate, revizia 2/editia aprilie 2013, a fost revizuit si actualizat de catre SC UTI Defense Security Engineering SA Bucuresti(actualmente aceasta societate se numeste SC UTI Grup SA), si a fost depus la APM Prahova, ISUJ Prahova si la GNM Prahova sub nr 4399/12.04.2013;
 • Au fost respectate prevederile HG 804/2007, referitoare la numirea responsabilului in domeniul managementului securitatii;
 • Evaluarea riscului la incendiu a fost efectuata de catre o persoana atestata evaluator risc incendiu, care a intocmit urmatoarele documente

 

a) Identificarea, evaluarea si controlul rescului de incendiu pentru constructiile industriale din cadrul obiectivului SEVESO

b) Planul de interventie, avizat de ISU Prahova cu  nr.3902021 /01.04.2014

 • Planul de urgenta interna, editia 2010, revizia 3/octombrie 2014 , a fost transmis cu adresa nr.388/31.10.2014 la ISUJ Prahova
 • A fost intocmit si avizat graficul de testare al PUI pe anul 2014 si au fost efectuate exercitiile planificate in primele doua semestre pentru care s-au incheiat rapoarte de evaluare;
 • Societatea a actualizat informarea publica, inregistrata cu nr. 588/08.12.2014; documentul a fost transmis la societatile comerciale din vecinatatea obiectivului SEVESO si la institutiile cu atributii in domeniu;
 • Nu au existat evenimente in societate, definite conform HG nr. 804/2007;

                                          Masuri stabilite:

In baza constatarilor din Raportul de inspectie, societatea a stabilit un program de masuri propriu, cu termene si responsabilitati pentru ducerea la indeplinire, inregistrat la nr 50/27.11.2014, care, in principal, se refera la:

a) revizuirea Raportului de securitate avand in vedere observatiile din prezentul Raport de inspectie, precum si a tuturor elementelor ce deriva din acestea sau sunt similare acestora, cu inaintarea la autoritatile competente;

b) respectarea prevederilor legale privind informarea publica, prin sinteza prezentului raport de inspectie, utilizandu-se modalitatile indicate in cap. 6 din Ord. MMGA nr. 1299/2005, cu transmiterea catre cele trei autoritati a sintezei raportului de inspectie facut public, precum si a modalitatii prin care s-a realizat aceasta.

c) refacerea Notificarii avand in vedere observatiile din prezentul Raport de inspectie, precum si a tuturor elementelor ce deriva din acestea sau sunt similare acestora.

d) notificarea oricaror evenimente/incidente in definitia HG nr. 804/2007, se va realiza catre toate cele 3 autoritati competente (ISU, GNM-CJ Prahova, APM ) in formatul prevazut de Ordinului MAI nr. 1084/2003, pentru accidentele majore, cu precizarea ca este vorba despre eveniment/incident, dupa caz.

e) notificarea oricaror evenimente/incidente in definitia HG nr. 804/2007, catre GNM-CJ Prahova, se va face astfel:

– luni-vineri: 8,00-16,30- prin fax 0244/544495 si e-mail: cjprahova@gnm.ro

– luni-vineri:16,30-8,00, sambata, duminica si sarbatori legale- prin e-mail: cjprahova@gnm.ro;

– toate evenimentele, indiferent de zi si ora, vor fi anuntate si prin prin telefon: 0746/226710, modalitatea care se va regasi in schema de instiintare-alarmare. Termen: imediat pana in 2 ore de la producere;

 f) Informarea in scris a autoritatilor competente asupra oricaror observatii/solicitari/reclamatii inaintate de public operatorului, ca rezultat a campaniei de informare publica, inlcusiv a masurilor adoptate si a raspunsului formulat publicului.

– termen: 10 zile privind  primirea observatiei/solicitarii/reclamatiei publicului

-termen: 30 zile privind solutionarea

 

DIRECTOR GENERAL                                                                   RESPONSABIL M.S.U.

ec. Tiberiu PIRVU                                                                         sing. Viorel CONSTANTIN

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.