Legislatie

Lista principalelor ACTE NORMATIVE care au legătură cu domeniul de activitate al S. Uzina Mecanica Plopeni S.A. :

– Legea nr. 232 / 2016 privind industria națională de apărare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative – http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/184267

HOTĂRÂRE nr. 174 din 30 martie 2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de calcul al drepturilor salariale pentru salariaţii încadraţi cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată la operatorii economici cu capital majoritar sau integral de stat din industria naţională de apărare care nu desfăşoară activităţi de bază din lipsă de comenzi sau contracte, precum şi pentru stabilirea activităţilor prevăzute la art. 24 din Legea nr. 232/2016 privind industria naţională de apărare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative – http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/187871

– HOTĂRÂRE nr. 611 din 23 august 2017 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 232/2016 privind industria națională de apărare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative – http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/192885

LEGE nr. 477 din 12 noiembrie 2003 (*republicată*) privind pregătirea economiei naționale și a teritoriului pentru apărare – http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/47873

HOTĂRÂRE nr. 370 din 18 martie 2004 – pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 477/2003 privind pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare – http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/50909

– Legea nr. 31 din 16 noiembrie 1990, republicată, privind societăţile – http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/56732

NORMA ACHIZITII PUBLICENorma procedurala interna