prima_pag
hala1
Automatisierungslösungen für Werkzeugmaschinen / CNC machine tools automation solutions
CNC1
CNC3
CNC5
1
2
4
5
6
7
calupi explozivi
14

Conducere

Parvu Tiberiu Alexandru – Director General – CV

Duta Mariana – Contabil Sef

Consiliul de Administratie:

Munteanu Codrin – Presedinte
Lilian Onescu – Membru
Marculescu Marian – Membru