prima_pag
hala1
Automatisierungslösungen für Werkzeugmaschinen / CNC machine tools automation solutions
CNC1
CNC3
CNC5
1
2
4
5
6
7
calupi explozivi
14

Anunt licitatie vanzare materiale fara miscare

Written by Mihai. Posted in Anunturi

SOCIETATEA UZINA MECANICA PLOPENI S.A. cu sediul in oras Plopeni, str. Republicii, nr.1, jud. Prahova, organizeaza licitatia publica deschisa cu strigare privind vanzarea materialelor fara miscare.
Licitatiile se vor tine saptamanal in ziua de joi la sediul administrativ al societatii, ora 11:00, incepand cu data de 15.09.2016.
Garantia de participare la licitatie este de 10% din valoarea totala a categoriei de materiale fara miscare pentru care persoana fizica/ juridica s-a inscris la licitatie, rambursabila in cazul in care se pierde licitatia.
Taxa de participare la licitatia deschisa este in cuantum de 0,5% din valoarea totala a categoriei de materiale fara miscare pentru care persoana fizica/ juridica s-a inscris la licitatie, la care se adauga TVA.
Vizualizarea materialelor fara miscare se va face numai dupa cumpararea Caietului de sarcini aflat la secretarul comisiei de licitatie, valoarea acestuia fiind de 50 lei (inclusiv TVA), achitata in cont nr. RO36CECEB60730RON4133908 deschis la CEC BANK sau numerar la casieria S. UZINA MECANICA PLOPENI S.A.
Caietul de sarcini poate fi transmis dupa achitarea contravalorii, la solicitarea scrisa a cumparatorului, la o adresa de e-mail indicata de acesta .

Informatii suplimentare la tel 0758.113.979 , sau e-mail : plopeni@ump.ro

Anunt vanzare deseuri rezultate din casari

Written by Mihai. Posted in Anunturi

Societatea UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A., filiala a Companiei Nationale ROMARM SA. Bucuresti, cu sediul in Plopeni, str. Republicii nr. 1, judetul Prahova, cod postal 105900, telefon/fax : 0244/223023, inregistrata sub numarul J29/162/2001, RO 13741804, avand contul IBAN RO71BRDE300SV04345973000, va repeta selectia de oferta privind vanzare deseuri rezultate din casari.
Criteriu de selectie: pretul cel mai mare – lei/tona;
Data limita pentru transmitere oferte: 13.06.2016 ora 12:00
Cantitate deseuri : 70 t fier nepregatit
Mod de achitare: plata in avans conform Contract;
Ofertele de pret se depun online pe e-mail: plopeni@ump.ro sau pe fax nr.0244/223023
Data si locul analizei ofertei: 13.06.2016 ora 13:00 la sediul UM Plopeni SA
Informatii suplimentare la tel : 0751 220 897

Anunt vanzare deseuri rezultate din casari

Written by Mihai. Posted in Anunturi

Societatea UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A., filiala a Companiei Nationale ROMARM SA. Bucuresti, cu sediul in Plopeni, str. Republicii nr. 1, judetul Prahova, cod postal 105900, telefon/fax : 0244/223023, inregistrata sub numarul J29/162/2001, RO 13741804, avand contul IBAN RO71BRDE300SV04345973000, scoate la vanzare deseuri rezultate din casari.

Criteriu de selectie: pretul cel mai mare – lei/tona;

Data limita pentru transmitere oferte: 06.06.2016 ora 12:00

Cantitate deseuri : 70 t fier nepregatit

Mod de achitare: plata in avans conform Contract;

Ofertele de pret se depun online pe e-mail: plopeni@ump.ro sau pe fax nr.0244/223023.

Data si locul analizei ofertei: 06.06.2016 ora 13:00 la sediul UM Plopeni SA.

Castigatorul selectiei de oferta se va afisa pe site-ul societatii in data de 06.06.2016 ora 13:30.

Contestatiile se depun in termen de 24 ore la Registratura UM Plopeni SA.

Anunt repetare licitatie pentru vanzarea unor mijloace fixe scoase din functiune

Written by Mihai. Posted in Anunturi

S. UZINA MECANICA PLOPENI S.A. cu sediul in oras Plopeni, str. Republicii, nr.1, jud. Prahova, va repeta licitatia publica deschisa cu strigare, pentru vanzarea unor mijloace fixe scoase din functiune din care amintim “instalatie pentru sudat butelii”, incepand cu data de 25.05.2016 ora 10:00, in fiecare zi de miercuri la sediul administrativ al societatii.
Caiet sarcini = 50 lei (inclusiv TVA)
Taxa participare = 0,5% din pretul de pornire al mijloacelor fixe pentru care s-a inscris la licitatie, fara TVA
Garantia este 10% din valoarea pretului de pornire a mijloacelor fixe pentru care s-a inscris la licitatie, rambursabila in cazul in care se pierde licitatia

Informatii suplimentare la tel 0758.113.979 , sau e-mail : plopeni@ump.ro

INFORMAREA PUBLICULUI PRIVIND RISCUL DE ACCIDENT MAJOR

Written by Mihai. Posted in Anunturi

Nr. 1653/10.05.2016 NECLASIFICAT

INFORMAREA PUBLICULUI PRIVIND RISCUL DE ACCIDENT MAJOR
(temei legal art.14, Legea nr. 59/2016)

Având în vedere prevederile art. 14, alin (1) si (3), din Legea nr. 59/2016, privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase, Societatea Uzina Mecanica Plopeni SA, pune la dispozitia dvs. informarea care contine datele si informatiile prevazute in Anexa nr. 6 din actul normativ mai sus mentionat:

1.Numele sau denumirea comerciala a operatorului si adresa completa a amplasamentului
SOCIETATEA UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A. este o filială a Companiei Naţionale Romarm SA. Bucuresti, înregistrata la Camera de Comert si Industrie sub numărul J29/162/2001, C.U.I: RO 13741804/2001, cod poştal 105900, are sediul în Plopeni, str. Republicii nr. 1, jud. Prahova, telefon : 0244/221381, fax : 0244/223023 şi are ca obiect principal de activitate – Fabricarea armamentului şi muniţiei, cod CAEN 2540.
Obiectivul SEVESO (sectorul pirotehnic) este situat pe teritoriul comunei Dumbravesti, judetul Prahova – sat Plopeni.

2. Informatii pentru identificarea, dupa functia detinuta, a persoanei care furnizeaza informatiile
– Ec. Pirvu Tiberiu Alexandru – Director General

3. Confirmarea faptului ca obiectivul intra sub incidenta reglementarilor si/sau a dispozitiilor administrative de implementare a Legii nr. 59/2016 si ca notificarea prevazuta la art. 7 alin. (1) sau raportul de securitate prevazut la art. 10 alin. (1) din actul normativ au fost inaintate autoritatilor competente conform Legii nr. 59/2016, materialele pirotehnice depozitate şi/sau procesate pe amplasamentul Sectorului Pirotehnic, se încadrează in prevederile Anexei nr. 1.

Notificare – revizia 4, cu nr. 2174/11.11.2015, a fost transmisa la Agentia de Protectia Mediului Prahova, Garda Nationala de Mediu – Comisariatul Judetean Prahova si ISUJ Prahova si odata cu publicarea Legii nr. 59/2016, aceasta urmeaza sa fie actualizata in conformitate cu prevederile Anexei 1.1 din Ordinul nr. 1084/2003, pentru aprobarea procedurilor de notificare a activitatilor care prezinta pericole de producere a accidentelor majore, in care sunt implicate substante periculoase si, respectiv, a accidentelor majore produse.
Conform reglementarilor si a dispoziţiilor administrative de implementare a prevederilor Legii nr. 59/2016, amplasamentul obiectivului SEVESO este considerat “amplasament de nivel superior”, prevazut la art. 3, pct. 3, din legea mentionata.

4. Explicarea in termeni simpli a activitatii sau a activitatilor desfasurate in cadrul amplasamentului
Activităţile desfăşurate în cadrul Sectorului Pirotehnic, în care sunt implicate substanţele pirotehnice, constau în: depozitare produse şi materii pirotehnice, precum şi utilizarea acestora în cadrul proceselor de fabricare a produselor cu destinatie militara.

Activele corporale existente pe amplasamentul Sectorului Pirotehnic, sunt împrejmuite cu gard de beton şi/sau gard din sarma ghimpata. Acestea au usile sigilate, sunt asigurate cu încuietori duble iar magaziile pirotehnice sunt dotate cu sistem tehnic de alarmare impotriva efractiei, dotat cu TVCI.
Paza amplasamentului este asigurată de catre SC Cameleon Security Systems SRL Bucuresti, pe bază de contract de prestări servicii si plan de paza avizat.

Paza transporturilor de produse cu destinatie militara, de la furnizorii interni şi/sau externi, precum si de la Societatea Uzina Mecanica Plopeni SA catre diversi beneficiari interni/externi, este asigurată de către efective de jandarmi, pe baza de contract de prestari servicii si plan de paza avizat .

Zonele cu restricţii de acces in Sectorul Pirotehnic, sunt marcate cu semne de avertizare vizibile de la distantă.
Securizarea spaţiilor de lucru şi depozitare, se realizeaza conform normelor şi instrucţiunilor întocmite de către proiectantul general.


5. Denumirile comune sau, in cazul substantelor periculoase cuprinse in Legea nr. 59/2016, Anexa nr. 1, denumirile generice sau categoria generala de pericol a substantelor si a preparatelor implicate din obiectiv, care ar putea conduce la producerea unui accident major, indicandu-se principalele lor caracteristici periculoase.

Substanţele şi materiile pirotehnice folosite pe amplasament, sunt caracterizate prin stabilitate mare în condiţii normale de prelucrare/depozitare şi prezintă un grad mare de periculozitate în caz de explozie şi/sau incendiu. Aceste materii/produse pirotehnice sunt păstrate departe de sursele de foc deschis, urmărindu-se zilnic ca temperatura şi umiditatea să fie menţinute în limitele prevăzute de documentaţia tehnica. Pentru evitarea efectelor cauzate de descărcările electrice, spaţiile de lucru şi depozitare sunt dotate cu instalaţii primare (paratonere) şi secundare şi au prize de legare la pământ.

6. Informatii generale privind natura pericolelor de accidente majore, inclusiv efectele lor potentiale asupra populatiei si mediului

Producerea unui accident major, eveniment neprevăzut, întotdeauna nedorit, survenit in timpul exploatării obiectivului, este de cele mai multe ori consecinţa unui incendiu, deflagraţie sau explozie.
Pentru evitarea propagării efectelor uneia dintre cele trei stări, acoperisul la obiectele pirotehnice este de tip „zburător”, cu precizarea ca atelierele pirotehnice sunt prevazute cu suprafeţe de „deburare” (suprafeţe vitrate).
Fiecare obiect pirotehnic este prevazut, din proiectare cu o cantitate maxima admisa de substante periculoase si deservit de un anumit numar de personal.
Obiectele pirotehnice sunt împrejmuite cu ziduri de protecţie din beton armat şi/sau valuri de protecţie din pământ şi sunt respectate condiţiile referitoare la distantele minime de sigurantă dintre acestea.
Datorita distantelor la care sunt situate (amplasate) obiectele pirotehnice, precum şi a protecţiilor existente, se poate aprecia că amplasamentul şi mijloacele fixe din dotare nu sunt susceptibile de a provoca accidente majore sau de a agrava consecinţele acestora.
Gradul de distrugeri provocat de o eventuală explozie asupra obiectelor înconjurătoare, determinat de proiectantul general al amplasamentului, este minim, rezultând distrugeri uşoare ( geamuri sparte) dar fără vătămarea locuitorilor din vecinătate.

7. Informatii corespunzatoare asupra modului in care populatia afectata este avertizata si informata in cazul producerii unui accident major

SOCIETATEA UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A. organizeaza activitati specifice de pregatire a salariatiilor cu privire la pericolele la care pot fi expusi.
Protectia salariaţilor, populaţiei si a bunurilor materiale se realizeaza printr-un ansamblu de activitati constand in: instiintare, avertizare, prealarmare si alarmare.

Instiintarea

Este activitatea de transmitere a informatiilor autorizate despre producerea unui accident major cu scopul evitării surprinderii şi al realizării măsurilor de protecţie, care se realizează pe baza informaţiilor primite de la conducătorul societăţii.
Inştiinţarea se realizează prin reţeaua de telefonie fixă si mobilă.

Avertizarea

Reprezinta aducerea la cunostinta salariaţilor şi a populatiei învecinate a informatiilor necesare despre producerea unui accident major şi se realizează la nivelul societăţii, precum şi la nivelul populaţiei, prin mijloace specifice în baza instiintarii primite de la conducatorul societatii.
La nivelul populaţiei, avertizarea se realizează de către administraţia publică locală – Primaria orasului Plopeni.
Mesajele de avertizare se transmit prin toate sistemele de telecomunicaţii, posturi şi reţele radio şi televiziune, sisteme de avertizare ale poliţiei locale, prin portavoce, etc.

Prealarmarea

Reprezinta transmiterea semnalelor de avertizare catre salariaţi şi populaţie, despre probabilitatea producerii unui accident major si se realizeaza de catre Şeful Celulei de Urgenţă (sau înlocuitorul acestuia la nivelul societăţii) iar la nivelul populaţiei, de către Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al judetul Prahova.
Prealarmarea se realizează prin semnalele acustice emise de cele 4 sirene electrice existente în societate şi care se materializează prin 3 (trei) sunete a 32 secunde fiecare, cu pauza de 12 secunde între sunetele sirenelor.

Alarmarea

Se realizeaza prin transmiterea semnalelor de avertizare către salariaţi şi populaţie despre producerea unui accident major. Alarmarea salariaţilor şi a populaţiei învecinate, se realizeaza prin semnalele acustice emise de cele 4 sirene electrice existente în societate şi care se materializează prin 5 sunete a 16 secunde fiecare, cu pauză de 10 secunde între sunetele sirenelor.

8. Informatii corespunzatoare asupra actiunilor pe care trebuie sa le intreprinda populatia afectata si asupra comportamentului pe care trebuie sa il adopte in cazul producerii unui accident major

Activitatea de protectie civila, realizata la nivel local, se desfasoara pe principiile autonomiei, legalitatii, responsabilitatii, corelarii obiectivelor si resurselor, cooperarii si solidaritatii. In acest context, populatia locala are o serie de obligatii in ceea ce priveste comportamentul pe care trebuie sa-l adopte:
 sa cunoasca, sa respecte si sa aplice normele si regulile stabilite de autoritatea administratiei publice locale, precum si de conducatorul structurii care monitorizeaza sursa de risc ;
 sa duca la indeplinire masurile dispuse de autoritatile competente sau de personalul investit cu exercitiul autoritatii publice;
 sa accepte masurile dispuse si aduse la cunostinta de catre autoritatile publice abilitate;
 sa nu se apropie sub nici un motiv de locul producerii evenimentului;
 sa-si asigure mijloace individuale de protectie, trusa sanitara, rezerva de alimente si apa, precum si alte materiale de necesitate pentru protectia familiilor lor.

9. Confirmarea faptului ca titularul activitatii are obligatia de a intreprinde masuri adecvate pe amplasament, in special mentinerea legaturii cu serviciile de urgenta, pentru a actiona in caz de accidente majore si pentru a minimiza efectele acestora

În cadrul SOCIETATII UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A. este constituită Celula de Urgenţă care are în subordine Serviciul de Urgenţă, în alcătuirea căruia intră :

-echipa cu probleme de organizare şi pregătire pentru intervenţii ;
-echipa de deblocare-salvare, adăpostire şi prim ajutor;
-echipa de transmisiuni şi alarmare;
-echipa logistică;
-echipa NBC(nuclear, biologic,chimic).

De asemenea, pe amplasamentul Sectorului Pirotehnic îşi desfăşoară activitatea Grupa de prevenire si interventie pe linie de aparare impotriva incendiilor.
Celula de Urgenţă are întocmit un Regulament propriu, care cuprinde organizarea, atribuţiile şi funcţionarea acesteia, precum şi modalităţile de menţinere a legăturii cu ISUJ Prahova, GNM Prahova, APM Prahova, Poliţia orasului Plopeni, SC Dentirad Hospital SRL, SC Plopeni Industrial Parc SA, SC Hidro Prahova SA – Sucursala Plopeni, Primaria orasului Plopeni, Primaria comunei Dumbravesti, Serviciul Judetean de Ambulanta Prahova, Prefectura Judetului Prahova, Consiliul Judetean Prahova, Societatea Electrica Furnizare SA, Engie Romania.

SOCIETATEA UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A. are întocmite Planul de Urgenţă Internă, Planul de actiune in caz de pericol grav si iminent de accidente şi Planul de evacuare in situatii de urgente civile iar acestea contin Schema de instiintare si alarmare.

10. O referinta la planul de urgenta extern elaborat pentru a face fata oricaror efecte ale accidentului in afara amplasamentului. Trebuie incluse si sfaturi privind cooperarea si respectarea instructiunilor si solicitarilor din partea serviciilor de urgenta pe timpul accidentului.

ISUJ Prahova nu a intocmit PUE pentru Societatea Uzina Mecanica Plopeni SA -Sectorul Pirotehnic, intrucat, conform Raportului de Securitate, un accident major pe amplasament nu da efecte in exteriorul acestuia.

11. Detalii asupra sursei de unde pot fi obtinute informatii suplimentare, sub rezerva cerintelor de confidentialitate stabilite potrivit legii.

Informarea publicului este postata pe site, unde persoane interesate pot transmite online informatii/sesizari sau pot solicita informatii suplimentare.

Informaţii suplimentare vor putea fi oferite de Directorul General al Societatii Uzina Mecanica Plopeni S.A., numai în condiţiile respectării prevederilor Legii nr. 182/2002, HG nr. 585/2002, referitoare la protectia informatiilor clasificate nationale, a Legii 781/2002, referitoare la protectia informatiilor secrete de serviciu si ale art. 12, alin 1, din Legea nr. 544/2001, privind liberul acces la informatii de interes public.

DIRECTOR GENERAL,
Ec.Tiberiu PIRVU

Intocmit/tehnoredactat
Resp. MSU
Ec. Rusu Robert

Anunt repetare licitatie pentru vanzarea unor mijloace fixe scoase din functiune

Written by Mihai. Posted in Anunturi

S. UZINA MECANICA PLOPENI S.A. cu sediul in oras Plopeni, str. Republicii, nr.1, jud. Prahova, va repeta licitatia publica deschisa cu strigare, pentru vanzarea unor mijloace fixe scoase din functiune din care amintim “instalatie pentru sudat butelii”, incepand cu data de 18.05.2016 ora 10:00, in fiecare zi de miercuri la sediul administrativ al societatii.
Caiet sarcini = 50 lei (inclusiv TVA)
Taxa participare = 0,5% din pretul de pornire al mijloacelor fixe pentru care s-a inscris la licitatie, fara TVA
Garantia este 10% din valoarea pretului de pornire a mijloacelor fixe pentru care s-a inscris la licitatie, rambursabila in cazul in care se pierde licitatia

Informatii suplimentare la tel 0758.113.979 , sau e-mail : plopeni@ump.ro

Sinteza Raportului de Inspectie 2016

Written by Mihai. Posted in Anunturi

Societatea Uzina Mecanica Plopeni SA
Judetul Prahova
Nr 1655/10.05.2016 Neclasificat

SINTEZA RAPORTULUI DE INSPECTIE
întocmit la data de 05.05.2016, în urma verificării stadiului implementării prevederilor Legii nr. 59/2016, privind controlul asupra pericolelor de accident major in care sunt implicate substante periculoase

In conformitate cu prevederile cap.V.6 “Informarea publicului” din Ordinul MMGA nr. 1299/23.12.2005, privind aprobarea Procedurii de inspecţie pentru obiectivele care prezintă pericole de producere a accidentelor majore în care sunt implicate substanţe periculoase, SOCIETATEA UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A pune la dispoziţia publicului “Raportul de inspecţie” (sinteză) încheiat de către autorităţile competente la nivelul judeţului Prahova şi anume :
-I.S.U.J. PRAHOVA;
-AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI PRAHOVA;
-GARDA NAŢIONALĂ DE MEDIU – COMISARIATUL PRAHOVA.

Controlul efectuat de către autorităţile competente la SOCIETATEA UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A., a avut ca tematică:
– Verificarea stadiului implementării prevederilor Legii nr. 59/2016, privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase;
– Stadiul realizarii masurilor trasate cu ocazia controlului anterior, referitoare la tematica de control;
– Verificarea listei / chestionarului de control;
– Informarea publicului;

Sumarul constatarilor:

– Societatea detine:
a) Autorizatia de mediu nr. PH 227/14.07.2010, revizuita in data de 15.11.2012, emisa pentru „Fabricarea armamentului si munitiei”, cod CAEN 2540, valabila pana la 14.07.2020;

b) Autorizatia nr.412/27.06.2011 – ITM si nr 474254/29.06.2011 – IPJ Prahova, pentru Depozitul cu caracter uzinal pentru materii explozive, vizata anual in data de 15.06.2015;

c) Autorizatia nr. 117/30.04.1999 – ITM si nr 496564/30.04.1999 – IPJ Prahova, pentru producere, preparare, detinere, transport, comercializare si folosire materii explozive, vizata anual in data de 15.06.2015.

– In sectorul pirotehnic nu au fost operate modificari fata de proiectul initial al instalatiilor si nu sunt in derulare proiecte de modernizare;
– Datele, informatiile si documentele referitoare la activitatea ce se desfasoara in obiectivul SEVESO, sunt clasificate secrete de stat, in conformitate cu prevederile Legii nr 182/2002 si HG nr 585/2002;
– Raportul de Securitate intocmit de SC IPROCHIM SA, a fost transmis pentru analiza si avizare la ISUJ Prahova, APM Prahova si GNM – Comisariatul Judetean Prahova, cu nr. 11805/29.10.2015;
– Evaluarea riscului la incendiu in obiectivul SEVESO, s-a efectuat avandu-se in vedere prevederile Legii nr. 307/2006, OMAI nr 163/2007 si OMIRA nr. 210/2007, de catre o persoana autorizata „evaluator risc incendiu”;
– In interiorul obiectivelor pirotehnice, lucrarile de mentenanta se efectueaza numai dupa ce au fost evacuate toate materialele si produsele pirotehnice;
– Societatea trebuie sa emita permise de lucru pentru lucrarile de mentenanta si proceduri operationale pentru aceste lucrari;
– In obiectivul SEVESO se executa zilnic, la inceputul programului de lucru, instruirea salariatilor pentru cunoasterea, insusirea si respectarea procesului tehnologic aferent activitatii programate;
– In cazul tertilor care desfasoara activitati in amplasamentul obiectivului SEVESO, se face instruirea colectiva privind securitatea si sanatatea in munca, care urmeaza sa fie completata si cu instructajul referitor la situatiile de urgenta;
– Accesul pe amplasament pentru salariatii societatii, vizitatori, cetateni romani si straini, se face in conformitate cu Regulamentul de acces, respectiv Ordinul nr 175/2015 emis de MECT;
– Au fost respectate prevederile legale referitoare la numirea responsabilului in domeniul managementului securitatii;
– Planul de Urgenta Interna, editia 2010, revizia 3/octombrie 2014 , a fost transmis cu adresa nr. 388/31.10.2014 la ISUJ Prahova, iar acesta urmeaza sa fie actualizat;
– A fost intocmit si avizat graficul de testare al PUI pe anul 2016;
– Societatea a intocmit informarea publica, cu respectarea prevederilor Anexei nr 6 din Legea nr. 59/2016; documentul a fost postat pe site-ul societatii, www.ump.ro, in pagina Anunturi si a fost transmis la societatile comerciale situate in vecinatatea obiectivului SEVESO precum si la institutiile cu atributii in domeniu;
– Societatea este certificata ISO 9001/2008 de catre SC CERTIND SA BUCURESTI, din data 22.07.2008, recertificata in luna iulie 2015, valabila pana la 24.07.2017;
– Nu au existat evenimente in societate, definite conform Legii nr. 59/2016;

Masuri stabilite:

In baza constatarilor din Raportul de Inspectie, societatea a stabilit un program de masuri propriu, cu termene si responsabilitati pentru ducerea la indeplinire, inregistrat la nr 1651/10.05.2016, care, in principal, se refera la:

a) remedierea deficientelor/neregulilor constatate pe timpul controlului, dupa un program propriu de stabilire si realizare a masurilor ce se impun, la intocmirea caruia se va tine cont de observatiile din Raportul de inspectie, astfel incat sa existe certitudinea ca activitatea specifica obiectivului SEVESO se desfasoara in conditiile in care au fost luate toate masurile necesare pentru a preveni accidentele majore. Programul de masuri va fi transmis la APM Prahova, ISUJ Prahova si GNM-CJ PH.

b) respectarea prevederilor legale privind informarea publica prin sinteza Raportului de inspectie, utilizandu-se modalitatile indicate in cap. V.6 din Ordinul MMGA nr. 1299/2005, cu transmiterea catre cele trei autoritati (APM Prahova, ISUJ Prahova si GNM-CJ PH) a sintezei Raportului de inspectie facut public, precum si a modalitatii prin care s-a realizat aceasta.

c) Societatea Uzina Mecanica Plopeni SA raspunde de functionarea in conditii de siguranta a obiectivului, de prevenirea accidentelor majore si de limitarea efectelor acestora asupra sanatatii populatiei si mediului, pe toata durata de incadrare ca obiectiv tip SEVESO, inclusiv pe perioada de realizare a masurilor de remediere a neconformitatilor.

DIRECTOR GENERAL RESPONSABIL MSU
Ec. Tiberiu PIRVU Ec. Robert RUSU

Anunt licitatie pentru vanzarea unor mijloace fixe scoase din functiune

Written by Mihai. Posted in Anunturi

SOCIETATEA UZINA MECANICA PLOPENI S.A. cu sediul in oras Plopeni, str. Republicii, nr.1, jud. Prahova, organizeaza licitatia publica deschisa cu strigare pentru vanzarea unor mijloace fixe scoase din functiune din care amintim “instalatie pentru sudat butelii”.
Garantia de participare la licitatie este de 10% din valoarea totala a pretului de pornire a mijloacelor fixe pentru care persoana fizica/ juridica s-a inscris la licitatie, rambursabila in cazul in care se pierde licitatia.
Taxa de participare la licitatia deschisa este in cuantum de 0,5% din valoarea totala a pretului de pornire a mijloacelor fixe pentru care persoana fizica/ juridica s-a inscris la licitatie, la care se adauga TVA.
Licitatiile se vor tine saptamanal in ziua de miercuri la sediul administrativ al societatii, ora 10:00, incepand cu data de 11.05.2016.
Vizualizarea mijloacelor fixe se va face numai dupa cumpararea Caietului de sarcini aflat la secretarul comisiei de licitatie, valoarea acestuia fiind de 50 lei, inclusiv TVA, achitata in cont nr. RO71BRDE300SV04345973000 sau numerar la casieria S. UZINA MECANICA PLOPENI S.A.
Caietul de sarcini poate fi transmis dupa achitarea contravalorii, la solicitarea scrisa a cumparatorului, la o adresa de e-mail indicata de acesta .

Informatii suplimentare la tel 0758.113.979 , sau e-mail : plopeni@ump.ro

Anunt repetare licitatie vanzare deseuri rezultate din dezmembrari de produse

Written by Mihai. Posted in Anunturi

Societatea UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A., filiala a Companiei Nationale ROMARM SA. Bucuresti, cu sediul in Plopeni, str. Republicii nr. 1, judetul Prahova, cod postal 105900, telefon/fax : 0244/223023, inregistrata sub numarul J29/162/2001, RO 13741804, avand contul IBAN RO71BRDE300SV04345973000, va repeta vanzarea de deseuri rezultate din dezmembrari de produse prin selectie de oferta.
Criteriu de selectie: pretul cel mai mare – lei/ tona;
Data limita pentru transmitere oferte: 12.04.2016;
Cantitate deseuri feroase: 15,5 tone
Cantitate deseuri neferoase: 1,5 tone
Mod de achitare: plata in avans conform Contract;
Ofertele de pret se depun online pe e-mail: plopeni@ump.ro sau pe fax nr.0244/223.023
Informatii suplimentare la tel : 0751 220 897