prima_pag
hala1
Automatisierungslösungen für Werkzeugmaschinen / CNC machine tools automation solutions
CNC1
CNC3
CNC5
1
2
4
5
6
7
calupi explozivi
14

Anunt repetare licitatie publica deseu fier

Written by Mihai. Posted in Anunturi

Societatea UZINA MECANICA PLOPENI S.A. cu sediul in oras Plopeni, str. Republicii, nr.1, jud. Prahova, va repeta licitatia publica deschisa cu strigare pentru deseu fier nepregatit provenit din dezmembrarea mijloacelor fixe scoase din functiune, conform regulamentului la caietul de sarcini, in data de 27.04.2017 ora 10:00.

Cantitate deseuri fier nepregatit = 100 tone

Informatii suplimentare la tel 0758.113.979 , sau e-mail : plopeni@ump.ro

Anunt licitatie vanzare deseu fier nepregatit provenit din casari mijloace fixe

Written by Mihai. Posted in Anunturi

S.UZINA MECANICA PLOPENI S.A. cu sediul in oras Plopeni, str. Republicii, nr.1, jud. Prahova, organizeaza licitatia publica deschisa cu strigare pentru vanzare deseu fier nepregatit provenit din casari mijloace fixe.

Licitatia va avea loc in data de 20.04.2017, ora 10:00, la sediul S. UZINA MECANICA PLOPENI SA, oras Plopeni, str. Republicii, nr.1, jud. Prahova.

Conditiile privind participarea si adjudecarea acestora sunt prevazute in Caietul de sarcini, care se poate achizitiona de la sediul S. UZINA MECANICA PLOPENI SA, contra sumei de 100 lei, (inclusiv TVA), achitata in cont nr. RO71BRDE300SV04345973000 sau numerar la caseria societatii.

Caietul de sarcini poate fi transmis dupa achitarea contravalorii la solicitarea scrisa a cumparatorului la o adresa de e-mail indicata de acesta .

Taxa de participare la licitatia deschisa este de 100 lei (inclusiv TVA).

Garantia de participare la licitatia deschisa cu strigare este de 10% din valoarea totala a deseurilor specificate in Anexa nr.1 la Caietul de sarcini, rambursabila in cazul in care se pierde licitatia.

Termenul limita pentru depunerea documentelor prevazute in Caietul de sarcini este de 19.04.2017 ora 14 :00 .

Informatii suplimentare la tel 0758.113.979 , sau e-mail : plopeni@ump.ro

Anunt licitatie publica deschisa cu strigare pentru vanzarea unor mijloace fixe

Written by Mihai. Posted in Anunturi

SOCIETATEA UZINA MECANICA PLOPENI S.A. cu sediul in oras Plopeni, str. Republicii, nr.1, jud. Prahova, organizeaza licitatia publica deschisa cu strigare pentru vanzarea unor mijloace fixe scoase din functiune.
Garantia de participare la licitatie este de 10% din valoarea totala a pretului de pornire a mijloacelor fixe pentru care persoana fizica/ juridica s-a inscris la licitatie, rambursabila in cazul in care se pierde licitatia.
Taxa de participare la licitatia deschisa este in cuantum de 0,5% din valoarea totala a pretului de pornire a mijloacelor fixe pentru care persoana fizica/ juridica s-a inscris la licitatie, la care se adauga TVA.
Licitatiile se vor tine saptamanal in ziua de marti la sediul administrativ al societatii, ora 10:00, incepand cu data de 14.03.2017.
Vizualizarea mijloacelor fixe se va face numai dupa cumpararea Caietului de sarcini aflat la secretarul comisiei de licitatie, valoarea acestuia fiind de 50 lei, (inclusiv TVA) achitata in cont nr. RO36CECEB60730RON4133908 deschis la CEC BANK sau numerar la casieria S. UZINA MECANICA PLOPENI S.A.
Caietul de sarcini poate fi transmis dupa achitarea contravalorii, la solicitarea scrisa a cumparatorului, la o adresa de e-mail indicata de acesta .

Informatii suplimentare la tel 0758.113.979 , sau e-mail : plopeni@ump.ro

Anunt vanzare deseuri metalice feroase

Written by Mihai. Posted in Anunturi

Societatea Uzina Mecanică Plopeni S.A., filială a C.N. ROMARM S.A., cu sediul in Plopeni, strada Republicii nr. 1, cod postal 105900, telefon/fax: 0244-223.023, inregistrata la Registrul Comertului Ploiesti sub nr. J29/162/2001, cod unic de inregistrare RO13741804, avand contul IBAN RO71BRDE300SV04345973000, deschis la Banca Romana de Dezvoltare, Sucursala Ploiesti, scoate la vanzare deseuri metalice feroase rezultate din casari mijloace fixe.
• Criteriul de atribuire aplicat: evaluarea si compararea ofertelor – pretul cel mai mare (lei/tona);
• Cantitate estimata deseu fier nepregatit: 80 tone;
• Mod de achitare deseuri: plata in avans conform contract;
• Perioada de valabilitate a ofertei: 30 de zile lucratoare de la incheierea contractului;
• Ofertele de pret se transmit online pe e-mail: plopeni@ump.ro sau pe fax nr. 0244 -223.023. In oferta se va mentiona nr. de telefon/adresa de e-mail pentru transmiterea rezultatului atribuirii.
• Data/ora limită pentru transmiterea ofertelor: 28.02.2017; ora: 15.00;
• Data /ora de evaluare a ofertelor: 01.03.2017; ora: 9.00;
• Data/ora informarii ofertantilor cu privire la rezultatul atribuirii: 01.03.2017;ora: 10.00;
• Contestatiile se depun in termen de 24 de ore de la data evaluarii ofertelor, la Registratura societatii.

DIRECTOR GENERAL
Tiberiu PIRVU

Anunt repetare licitatie pentru vanzarea materialelor fara miscare

Written by Mihai. Posted in Anunturi

SOCIETATEA UZINA MECANICA PLOPENI S.A. cu sediul in oras Plopeni, str. Republicii, nr.1, jud. Prahova, cont bancar RO36CECEB60730RON4133908, va repeta licitatia publica deschisa cu strigare pentru vanzarea materialelor fara miscare, saptamanal, in fiecare zi de joi ora 11:00.

Caiet sarcini = 50 lei (inclusiv TVA)

Taxa participare = 0,5 % din pretul de pornire al materialelor pentru care s-a inscris la licitatie, fara TVA

Garantie este 10% din valoarea pretului de pornire a materialelor pentru care s-a inscris la licitatie, rambursabila in cazul in care se pierde licitatia.

Informatii suplimentare la tel 0758.113.979 , sau e-mail : plopeni@ump.ro

SINTEZA RAPORTULUI DE INSPECTIE

Written by Mihai. Posted in Anunturi

Societatea Uzina Mecanica Plopeni SA Neclasificat
Judetul Prahova
Nr. 3834 / 14.11.2016

SINTEZA RAPORTULUI DE INSPECTIE
întocmit la data de 10.11.2016, în urma verificării stadiului
implementării prevederilor Legii nr. 59/2016, privind controlul asupra pericolelor de accident major in care sunt implicate substante periculoase

În conformitate cu prevederile Cap.V.6 “Informarea publicului” din Ordinul MMGA nr. 1299/23.12.2005, privind aprobarea Procedurii de inspecţie pentru obiectivele care prezintă pericole de producere a accidentelor majore în care sunt implicate substanţe periculoase, SOCIETATEA UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A pune la dispoziţia publicului “Raportul de inspecţie” (sinteză), încheiat de către autorităţile competente la nivelul judeţului Prahova şi anume :
– I.S.U.J. PRAHOVA;
– GARDA NAŢIONALĂ DE MEDIU – COMISARIATUL PRAHOVA.

Controlul efectuat de către autorităţile competente a avut ca tematică:

– Verificarea stadiului implementării prevederilor Legii nr. 59/2016, privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase;

– Stadiul realizarii masurilor trasate cu ocazia controlului anterior, referitoare la tematica de control;

– Verificarea listei / chestionarului de control;

– Informarea publicului;

Sumarul constatarilor:

– Societatea detine:

a) Autorizatia de mediu nr. PH 227/14.07.2010, revizuita in data de 15.11.2012, emisa pentru „Fabricarea armamentului si munitiei”, cod CAEN 2540, valabila pana la 14.07.2020;

b) Autorizatia nr.412/27.06.2011 – ITM si nr 474254/29.06.2011 – IPJ Prahova, pentru Depozitul cu caracter uzinal pentru materii explozive, vizata anual in data de 15.06.2015;

c) Autorizatia nr. 117/30.04.1999 – ITM si nr 496564/30.04.1999 – IPJ Prahova, pentru producere, preparare, detinere, transport, comercializare si folosire materii explozive, vizata anual in data de 15.06.2015.

d) Societatea este certificata ISO 9001/2008 de catre SC CERTIND SA BUCURESTI, din data 22.07.2008, recertificata in luna iulie 2015, valabila pana la 24.07.2017;

– Datele, informatiile si documentele referitoare la activitatea ce se desfasoara in obiectivul SEVESO, sunt clasificate secrete de stat, in conformitate cu prevederile Legii nr 182/2002 si HG nr 585/2002;

– Raportul de Securitate intocmit de SC IPROCHIM SA, a fost transmis pentru analiza si avizare cu adresa nr. 11805/29.10.2015, la ISUJ Prahova, APM Prahova si GNM – Comisariatul Judetean Prahova;

– In obiectivul SEVESO nu au fost operate modificari fata de proiectul initial al instalatiilor;

– Evaluarea riscului la incendiu in obiectivul SEVESO, s-a efectuat de catre o persoana autorizata „evaluator risc incendiu”, avandu-se in vedere prevederile Legii nr. 307/2006, OMAI nr 163/2007 si OMIRA nr. 210/2007.

– In interiorul obiectivelor pirotehnice, lucrarile de mentenanta se efectueaza numai dupa ce au fost evacuate toate materialele si produsele pirotehnice iar obiectele au fost predate prestatorilor de servicii pe baza de proces verbal de predare-primire.

– Societatea a emis autorizatie de lucrari si permise de lucru cu foc deschis pentru lucrarile de mentenanta si proceduri operationale specifice.

– In obiectivul SEVESO se executa zilnic, la inceputul programului de lucru, instruirea salariatilor pe linie de SSM si pentru cunoasterea, insusirea si respectarea procesului tehnologic aferent activitatii programate;

– In cazul tertilor care desfasoara activitati pe amplasamentul obiectivului SEVESO, se face instruirea colectiva a salariatilor privind securitatea si sanatatea in munca si instructajul referitor la situatiile de urgenta.Cu acest prilej personalul tertilor primeste fluturasul „Reguli privind accesul in SP”.

– Fiecare contract de prestari servicii este insotit de o „Conventie” referitoare la cunoasterea,insusirea si respectarea normelor de SSM,Mediu si SU;

– Accesul pe amplasamentul obiectivului SEVESO pentru salariatii societatii, vizitatori, cetateni romani si straini, este permis numai in conformitate cu Regulamentul de acces, pe baza de legitimatie de serviciu, Bilet de intrare sau Acreditare.

– Societatea a intocmit Informarea publica, cu respectarea prevederilor Anexei nr 6 din Legea nr. 59/2016; documentul a fost postat pe site-ul societatii, www.ump.ro, in pagina Anunturi si a fost transmis la societatile comerciale situate in vecinatatea obiectivului SEVESO precum si la institutiile cu atributii in domeniu;

– Nu au existat evenimente in societate, definite conform Legii nr. 59/2016 care a abrogat HG nr.804/2007;

– In baza constatarilor din Raportul de Inspectie, societatea a intocmit un plan de masuri,inregistrat la nr.3836 / 14.11.2016 care a fost transmis la Garda Nationala de Mediu –Comisariatul Judetean Prahova ,ISUJ Prahova si APM Prahova.

DIRECTOR GENERAL
Ec. Tiberiu PIRVU

RESPONSABIL MSU
Ec.Robert RUSU

INFORMAREA PUBLICULUI PRIVIND RISCUL DE ACCIDENT MAJOR

Written by Mihai. Posted in Anunturi

INFORMAREA PUBLICULUI PRIVIND RISCUL DE ACCIDENT MAJOR
(temei legal art.14,Legea nr.59/2016)

Având în vedere prevederile art. 14, alin (1) si (3), din Legea nr. 59/2016, privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase, Societatea Uzina Mecanica Plopeni SA, pune la dispozitia dvs. informarea care contine datele si informatiile prevazute in Anexa nr. 6 din actul normativ mai sus mentionat:

PARTEA I (Pentru toate amplasamentele care intra sub incidenta prezentei legi.)

1.Numele sau denumirea comerciala a operatorului si adresa completa a amplasamentului respectiv.

SOCIETATEA UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A. este o filială a Companiei Naţionale Romarm SA. Bucuresti, înregistrata la Camera de Comert si Industrie sub numărul J29/162/2001, C.U.I: RO 13741804/2001, cod poştal 105900, are sediul în Plopeni, str. Republicii nr. 1, jud. Prahova, telefon : 0244/221381, fax : 0244/223023 şi are ca obiect principal de activitate – Fabricarea armamentului şi muniţiei, cod CAEN 2540.
Obiectivul SEVESO (sectorul pirotehnic) este situat pe teritoriul comunei Dumbravesti, sat Plopeni,judetul Prahova .

2.Confirmarea faptului ca amplasamentul intra sub incidenta reglementarilor si/sau a dispozitiilor administrative de implementare a Legii nr. 59/2016 si ca notificarea prevazuta la art. 7 alin. (1) sau raportul de securitate prevazut la art. 10 alin. (1) din actul normativ au fost inaintate autoritatilor competente.

Conform Legii nr. 59/2016, materialele pirotehnice depozitate şi/sau procesate pe amplasamentul Sectorului Pirotehnic, se încadrează in prevederile Anexei nr. 1.
Notificare – revizia 4, cu nr. 2174/11.11.2015, a fost transmisa la Agentia de Protectia Mediului Prahova, Garda Nationala de Mediu – Comisariatul Judetean Prahova si ISUJ Prahova si odata cu publicarea Legii nr. 59/2016, aceasta urmeaza sa fie actualizata in conformitate cu prevederile Anexei 1.1 din Ordinul nr. 1084/2003, pentru aprobarea procedurilor de notificare a activitatilor care prezinta pericole de producere a accidentelor majore, in care sunt implicate substante periculoase si, respectiv, a accidentelor majore produse.
Conform reglementarilor si a dispoziţiilor administrative de implementare a prevederilor Legii nr. 59/2016, amplasamentul obiectivului SEVESO este considerat “amplasament de nivel superior”, prevazut la art. 3, pct. 3, din legea mentionata.

3.Explicarea in termeni simpli a activitatii sau a activitatilor desfasurate in cadrul amplasamentului.

Activităţile desfăşurate în cadrul Sectorului Pirotehnic, în care sunt implicate substanţele pirotehnice, constau în: depozitare produse şi materii pirotehnice, precum şi utilizarea acestora în cadrul proceselor de fabricare a produselor cu destinatie militara.
Activele corporale existente pe amplasamentul Sectorului Pirotehnic, sunt împrejmuite cu gard de beton şi/sau gard din sarma ghimpata. Acestea au usile sigilate, sunt asigurate cu încuietori duble iar magaziile pirotehnice sunt dotate cu sistem tehnic de alarmare impotriva efractiei, dotat cu TVCI.
Paza amplasamentului este asigurată de catre firma specializata/licentiate, pe bază de contract de prestări servicii nr. S/ 116/30.08.2005 si plan de paza avizat.
Paza transporturilor de produse cu destinatie militara, de la furnizorii interni şi/sau externi, precum si de la Societatea Uzina Mecanica Plopeni SA catre diversi beneficiari interni/externi, este asigurată de către efective de jandarmi, pe baza de contract de prestari servicii si plan de paza avizat .
Zonele cu restricţii de acces in Sectorul Pirotehnic, sunt marcate cu semne de avertizare vizibile de la distantă.
Securizarea spaţiilor de lucru şi depozitare, se realizeaza conform normelor şi instrucţiunilor întocmite de către proiectantul general.

4.Denumirile comune sau, in cazul substantelor periculoase cuprinse in Legea nr. 59/2016, Anexa nr. 1, denumirile generice sau categoria generala de pericol a substantelor si a preparatelor implicate din obiectiv, care ar putea conduce la producerea unui accident major, indicandu-se principalele lor caracteristici periculoase.

Substanţele şi materiile pirotehnice folosite pe amplasament, sunt caracterizate prin stabilitate mare în condiţii normale de prelucrare/depozitare şi prezintă un grad mare de periculozitate în caz de explozie şi/sau incendiu. Aceste materii/produse pirotehnice sunt păstrate departe de sursele de foc deschis, urmărindu-se zilnic ca temperatura şi umiditatea să fie menţinute în limitele prevăzute de documentaţia tehnica. Pentru evitarea efectelor cauzate de descărcările electrice, spaţiile de lucru şi depozitare sunt dotate cu instalaţii primare (paratonere) şi secundare şi au prize de legare la pământ.

5.Informatii generale cu privire la modalitatile de avertizare a publicului interesat/informatii adecvate cu privire la conduita potrivita in situatia unui accident major sau indicarea locului in care informatiile respective pot fi accesate electronic.

SOCIETATEA UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A. organizeaza activitati specifice de pregatire a salariatiilor cu privire la pericolele la care pot fi expusi.Protectia salariaţilor, populaţiei si a bunurilor materiale se realizeaza printr-un ansamblu de activitati constand in: instiintare, avertizare, prealarmare si alarmare.

Instiintarea

Instiintarea despre producerea unui accident major cu scopul evitării surprinderii şi al realizării măsurilor de protecţie ,se realizează prin reţeaua de telefonie fixă si mobila.

Avertizarea

La nivelul populaţiei, avertizarea se realizează de către administraţia publică locală – Primaria orasului Plopeni.
Mesajele de avertizare se transmit prin toate sistemele de telecomunicaţii, posturi şi reţele radio şi televiziune, sisteme de avertizare ale poliţiei locale, prin portavoce, etc.
Alarmarea
Alarmarea salariaţilor şi a populaţiei învecinate, se realizeaza prin semnalele acustice emise de cele 4 sirene electrice existente în societate şi care se materializează prin 5 sunete a 16 secunde fiecare, cu pauză de 10 secunde între sunetele sirenelor.

6.Data ultimei vizite efectuate pe amplasament / indicarea locului in care informatiile respective pot fi accesate electronic.

Data ultimei vizite efectuate pe amplasament este 05 – 08.05.2016 iar informatiile respective pot fi accesate online pe site-ul www.ump.ro, in sectiunea “Anunturi”,”Sinteza Raportului de Inspectie “.

7.Detalii privind sursele de unde se pot obtine mai multe informatii relevante sub rezerva cerintelor de confidentialitate stabilite potrivit legii.

Informarea publicului este postata pe site-ul www.ump.ro unde persoane interesate pot transmite online informatii/sesizari sau pot solicita informatii suplimentare.
Informaţii suplimentare referitoare la date din Raportul de Securitate vor putea fi oferite de Directorul General al Societatii Uzina Mecanica Plopeni S.A.,la sediul acesteia,pe baza de cerere scrisa, numai în condiţiile respectării prevederilor Legii nr. 182/2002, HG nr. 585/2002, referitoare la protectia informatiilor clasificate nationale, a Legii 781/2002, referitoare la protectia informatiilor secrete de serviciu si ale art. 12, alin 1, din Legea nr. 544/2001, privind liberul acces la informatii de interes public.
Observatiile/Solicitarile publicului interesat pot fi formulate in scris la sediul societatii sau online pe site-ul www.ump.ro,sectiunea “Comentarii”.

PARTEA A-II-A (Pentru amplasamentele de nivel superior).

1.Informatii generale cu privire la natura pericolelor de accident major, inclusiv cu privire la efectele lor potentiale asupra sanatatii umane si asupra mediului.

Producerea unui accident major, eveniment neprevăzut, întotdeauna nedorit, survenit in timpul exploatării obiectivului, este de cele mai multe ori consecinţa unui incendiu, deflagraţie sau explozie.
Pentru evitarea propagării efectelor uneia dintre cele trei stări, acoperisul la obiectele pirotehnice este de tip „zburător”, cu precizarea ca atelierele pirotehnice sunt prevazute cu suprafeţe de „deburare” (suprafeţe vitrate).
Fiecare obiect pirotehnic este prevazut, din proiectare cu o cantitate maxima admisa de substante periculoase si deservit de un anumit numar de personal.

Obiectele pirotehnice sunt împrejmuite cu ziduri de protecţie din beton armat şi/sau valuri de protecţie din pământ şi sunt respectate condiţiile referitoare la distantele minime de sigurantă dintre acestea.
Datorita distantelor la care sunt situate (amplasate) obiectele pirotehnice, precum şi a protecţiilor existente, se poate aprecia că amplasamentul şi mijloacele fixe din dotare nu sunt susceptibile de a provoca accidente majore sau de a agrava consecinţele acestora.

Gradul de distrugeri provocat de o eventuală explozie asupra obiectelor înconjurătoare, determinat de proiectantul general al amplasamentului, este minim, rezultând distrugeri uşoare ( geamuri sparte) dar fără vătămarea locuitorilor din vecinătate.

2.Confirmarea faptului ca operatorul are obligatia de a lua masuri adecvate in cadrul amplasamentului, in special mentinerea legaturii cu serviciile de interventie in caz de urgenta, pentru a actiona in situatia accidentelor majore si pentru a minimaliza efectele acestora .

În cadrul SOCIETATII UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A. este constituită Celula de Urgenţă care are în subordine Serviciul de Urgenţă, în alcătuirea căruia intră :
– echipa cu probleme de organizare şi pregătire pentru intervenţii ;
– echipa de deblocare-salvare, adăpostire şi prim ajutor;
– echipa de transmisiuni şi alarmare;
– echipa logistică;
– echipa NBC(nuclear, biologic,chimic).

De asemenea, pe amplasamentul Sectorului Pirotehnic îşi desfăşoară activitatea Grupa de prevenire si interventie pe linie de aparare impotriva incendiilor.
Celula de Urgenţă are întocmit un Regulament propriu, care cuprinde organizarea, atribuţiile şi funcţionarea acesteia, precum şi modalităţile de menţinere a legăturii cu ISUJ Prahova, GNM Prahova, APM Prahova, Poliţia orasului Plopeni, SC Dentirad Hospital SRL, SC Plopeni Industrial Parc SA, SC Hidro Prahova SA – Sucursala Plopeni, Primaria orasului Plopeni, Primaria comunei Dumbravesti, Serviciul Judetean de Ambulanta Prahova, Prefectura Judetului Prahova, Consiliul Judetean Prahova, Societatea Electrica Furnizare SA, Engie Romania.
SOCIETATEA UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A. are întocmite Planul de Urgenţă Internă si Planul de evacuare in situatii de urgente civile iar acestea contin Schema de instiintare si alarmare.

3.Informatii corespunzatoare din planul de urgenta externa elaborate pentru a face fata oricaror efecte in afara amplasamentului,in urma unui accident.

Conform Raportului de Securitate ,un accident major pe amplasament nu da efecte in exteriorul acestuia,ISU Prahova a decis ca nu este necesara intocmirea Planului de Urgenta Externa.

4.Acolo unde este cazul, se indica daca amplasamentul se afla in apropierea teritoriului unui alt stat membru si daca exista posibilitatea unui accident major cu efecte transfrontaliere.

Amplasamentul Sectorului Pirotehnic nu se afla in apropierea teritoriului unui alt stat membru si nu exista posibilitatea unui accident major cu efecte transfrontaliere.

Anunt repetare licitatie vanzare materiale fara miscare

Written by Mihai. Posted in Anunturi

SOCIETATEA UZINA MECANICA PLOPENI S.A. cu sediul in oras Plopeni, str. Republicii, nr.1, jud. Prahova, cont bancar RO36CECEB60730RON4133908, va repeta licitatia publica deschisa cu strigare pentru vanzarea materialelor fara miscare, saptamanal, in fiecare zi de joi ora 11:00.
Caiet sarcini = 50 lei (inclusiv TVA)

Taxa participare = 0,5 % din pretul de pornire al materialelor pentru care s-a inscris la licitatie, fara TVA
Garantie este 10% din valoarea pretului de pornire a materialelor pentru care s-a inscris la licitatie, rambursabila in cazul in care se pierde licitatia.

Informatii suplimentare la tel 0758.113.979 , sau e-mail : plopeni@ump.ro

Anunt licitatie vanzare materiale fara miscare

Written by Mihai. Posted in Anunturi

SOCIETATEA UZINA MECANICA PLOPENI S.A. cu sediul in oras Plopeni, str. Republicii, nr.1, jud. Prahova, organizeaza licitatia publica deschisa cu strigare privind vanzarea materialelor fara miscare.
Licitatiile se vor tine saptamanal in ziua de joi la sediul administrativ al societatii, ora 11:00, incepand cu data de 15.09.2016.
Garantia de participare la licitatie este de 10% din valoarea totala a categoriei de materiale fara miscare pentru care persoana fizica/ juridica s-a inscris la licitatie, rambursabila in cazul in care se pierde licitatia.
Taxa de participare la licitatia deschisa este in cuantum de 0,5% din valoarea totala a categoriei de materiale fara miscare pentru care persoana fizica/ juridica s-a inscris la licitatie, la care se adauga TVA.
Vizualizarea materialelor fara miscare se va face numai dupa cumpararea Caietului de sarcini aflat la secretarul comisiei de licitatie, valoarea acestuia fiind de 50 lei (inclusiv TVA), achitata in cont nr. RO36CECEB60730RON4133908 deschis la CEC BANK sau numerar la casieria S. UZINA MECANICA PLOPENI S.A.
Caietul de sarcini poate fi transmis dupa achitarea contravalorii, la solicitarea scrisa a cumparatorului, la o adresa de e-mail indicata de acesta .

Informatii suplimentare la tel 0758.113.979 , sau e-mail : plopeni@ump.ro

Anunt vanzare deseuri rezultate din casari

Written by Mihai. Posted in Anunturi

Societatea UZINA MECANICĂ PLOPENI S.A., filiala a Companiei Nationale ROMARM SA. Bucuresti, cu sediul in Plopeni, str. Republicii nr. 1, judetul Prahova, cod postal 105900, telefon/fax : 0244/223023, inregistrata sub numarul J29/162/2001, RO 13741804, avand contul IBAN RO71BRDE300SV04345973000, va repeta selectia de oferta privind vanzare deseuri rezultate din casari.
Criteriu de selectie: pretul cel mai mare – lei/tona;
Data limita pentru transmitere oferte: 13.06.2016 ora 12:00
Cantitate deseuri : 70 t fier nepregatit
Mod de achitare: plata in avans conform Contract;
Ofertele de pret se depun online pe e-mail: plopeni@ump.ro sau pe fax nr.0244/223023
Data si locul analizei ofertei: 13.06.2016 ora 13:00 la sediul UM Plopeni SA
Informatii suplimentare la tel : 0751 220 897