prima_pag
hala1
Automatisierungslösungen für Werkzeugmaschinen / CNC machine tools automation solutions
CNC1
CNC3
CNC5
1
2
4
5
6
7
calupi explozivi
14

Sinteza Raport de Inspectie iulie 2018

Written by Mihai. Posted in Anunturi

Societatea Uzina Mecanica Plopeni SA                                                                                                                     Neclasificat

Judetul Prahova

Nr. 108 / 06.07.2018

 

 

SINTEZA

 RAPORTULUI DE INSPECTIE

întocmit la data de 06.07.2018, în urma  verificării stadiului implementării prevederilor Legii nr. 59/2016, privind controlul asupra pericolelor de accident major

in care sunt implicate substante periculoase

 

 

În conformitate cu prevederile Cap.V.6 “Informarea publicului” din Ordinul MMGA nr. 1299/23.12.2005, privind aprobarea Procedurii de inspecţie pentru obiectivele care prezintă pericole de producere a accidentelor majore în care sunt implicate substanţe periculoase,  SOCIETATEA UZINA  MECANICĂ PLOPENI S.A pune la dispoziţia publicului  “Raportul de inspecţie” (sinteză), încheiat de către autorităţile competente la nivelul judeţului Prahova şi anume :

 • S.U.J. PRAHOVA;
 • GARDA NAŢIONALĂ DE MEDIU – COMISARIATUL PRAHOVA.

 

Controlul efectuat de către autorităţile competente  a avut  ca tematică:

 • Verificarea stadiului implementării prevederilor Legii nr. 59/2016, p rivind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase;
 • Stadiul realizarii masurilor trasate cu ocazia controlului anterior, referitoare la tematica de control;
 • Verificarea listei / chestionarului de control;
 • Informarea publicului;

 

 • Societatea detine:

a) Autorizatie de mediu pentru activitatile desfasurate;

b) Autorizatii emise de ITM si IPJ Prahova, pentru activitatile de depozitare si pentru producere, preparare, detinere, transport, comercializare si folosire materii explozive.

c) Societatea este certificata ISO 9001/2008 de catre SC CERTIND SA BUCURESTI, din data 16.08.2017, valabila pana la 24.07.2020;

 

 • Datele, informatiile si documentele referitoare la activitatea ce se desfasoara in obiectivul SEVESO, sunt clasificate secrete de stat, in conformitate cu prevederile Legii nr 182/2002 si HG nr 585/2002;

 

 • Evaluarea riscului in obiectivul SEVESO, s-a efectuat conform prevederilor legale, intocmindu-se Raportul de Securitate de catre o firma acreditata.

 

 • Lucrarile de mentenanta s-au efectuat luandu-se masurile necesare de protectie si securitate a obiectelor.

 

 • Lucrarile s-au efectuat respectandu-se regimul permiselor de lucru.

 

 • Activitatea in obiectivul SEVESO se desfasoara numai dupa instruirea personalului angajat si tert conform procedurilor legale si proprii sau a normelor specifice sectorului de activitate.

 

 • Accesul pe amplasamentul obiectivului SEVESO pentru salariatii societatii, vizitatori, cetateni romani si straini, este permis numai in conformitate cu Regulamentul de acces.

 

 • Societatea a intocmit Informarea publica, cu respectarea prevederilor Anexei nr 6 din Legea nr. 59/2016; documentul a fost postat pe site-ul societatii, ump.ro, in pagina Anunturi si a fost  transmis la societatile comerciale situate in vecinatatea obiectivului SEVESO  precum si la institutiile cu atributii in domeniu;

 

 • Nu au existat evenimente in societate, definite conform Legii nr. 59/2016 .

 

In baza constatarilor din Raportul de Inspectie, societatea a intocmit un plan de masuri,inregistrat la nr. 107 / 06.07.2018 care a fost transmis la Garda Nationala de Mediu –Comisariatul Judetean Prahova ,ISU Prahova si APM Prahova.

 

 

 

DIRECTOR GENERAL                                                                

     Ec.  Tiberiu PIRVU                                                                                      

                                                                                                                                                                                                        INTOCMIT,

                                                                                                                                                                                                      Ing.  Andreea VLAD

Black Sea Defense & Aerospace 2018

Written by Mihai. Posted in Anunturi

In perioada 16-18 mai 2018, Societatea Uzina Mecanica Plopeni SA va participa la Black Sea Defense & Aerospace 2018 Editia a VII-a.

 

Black Sea Defense & Aerospace  –  este o Expoziție și Conferință Internațională dedicată Industriei Aeronautice, Apărării, Securității Naționale, Securității Cibernetice și Securității Private.

Licitatie publica deschisa cu strigare, deseu otel nepregatit provenit din dezmembrari constructii metalice si utilaje casate.

Written by Mihai. Posted in Anunturi

S.UZINA MECANICA PLOPENI S.A. cu sediul in oras Plopeni, str. Republicii, nr.1, jud. Prahova, organizeaza licitatia publica deschisa cu strigare, deseu otel nepregatit provenit din dezmembrari constructii metalice si utilaje casate.

Licitatia va avea loc in data de 16.05.2018, ora 11:00, la sediul S. UZINA MECANICA PLOPENI  SA, oras Plopeni, str. Republicii, nr.1, jud. Prahova. In caz de neadjudecare, datele de desfasurare a urmatoarelor licitatii sunt: 23.05.2018, ora 11:00 si 30.05.2018 ora 11:00.

Conditiile privind participarea si adjudecarea acestora sunt prevazute in Caietul de sarcini, care se poate achizitiona de la sediul S. UZINA MECANICA PLOPENI SA, contra sumei de 300 lei, (inclusiv TVA), achitata in cont nr. RO71BRDE300SV04345973000  sau numerar la casieria societatii.

Caietul de sarcini poate fi transmis dupa achitarea contravalorii la solicitarea scrisa a cumparatorului la o adresa de e-mail indicata de acesta .

Taxa de participare la licitatia deschisa este de 100 lei (inclusiv  TVA).

Garantia de participare la licitatia deschisa cu strigare este  de 10% din valoarea totala a deseurilor specificate in Anexa nr.1 la Caietul de sarcini, rambursabila in cazul in care se pierde licitatia.

Termenul limita pentru depunerea documentelor prevazute in Caietul de sarcini, este de 15.05.2018 ora  15:00 .

Informatii suplimentare la tel 0758.113.979 , sau e-mail :  plopeni@ump.ro

Licitatea publica deschisa cu strigare, deseu otel nepregatit provenit din dezmembrari constructii metalice si utilaje casate.

Written by Mihai. Posted in Anunturi

S.UZINA MECANICA PLOPENI S.A. cu sediul in oras Plopeni, str. Republicii, nr.1, jud. Prahova, organizeaza licitatia publica deschisa cu strigare, deseu otel nepregatit provenit din dezmembrari constructii metalice si utilaje casate.

Licitatia va avea loc in data de 16.05.2018, ora 11:00, la sediul S. UZINA MECANICA PLOPENI  SA, oras Plopeni, str. Republicii, nr.1, jud. Prahova. In caz de neadjudecare, datele de desfasurare a urmatoarelor licitatii sunt: 23.05.2018, ora 11:00 si 30.05.2018 ora 11:00.

Conditiile privind participarea si adjudecarea acestora sunt prevazute in Caietul de sarcini, care se poate achizitiona de la sediul S. UZINA MECANICA PLOPENI SA, contra sumei de 300 lei, (inclusiv TVA), achitata in cont nr. RO71BRDE300SV04345973000  sau numerar la casieria societatii.

Caietul de sarcini poate fi transmis dupa achitarea contravalorii la solicitarea scrisa a cumparatorului la o adresa de e-mail indicata de acesta .

Taxa de participare la licitatia deschisa este de 100 lei (inclusiv  TVA).

Garantia de participare la licitatia deschisa cu strigare este  de 10% din valoarea totala a deseurilor specificate in Anexa nr.1 la Caietul de sarcini, rambursabila in cazul in care se pierde licitatia.

Termenul limita pentru depunerea documentelor prevazute in Caietul de sarcini, este de 15.05.2018 ora  15:00 .

 

Informatii suplimentare la tel 0758.113.979 , sau e-mail :  plopeni@ump.ro

Anunt repetare lictiatie publica cu strigare pentru vanzarea unor mijloace fixe scoase

Written by Mihai. Posted in Anunturi

S. UZINA MECANICA PLOPENI S.A. cu sediul in oras Plopeni, str. Republicii, nr.1, jud. Prahova, va repeta licitatia publica deschisa cu strigare, pentru vanzarea unor mijloace fixe scoase din functiune ( strunguri, masini de frezat, masini de rectificat, masini de mortezat, izoterma Roman 26t, etc), incepand cu data de 15.01.2018 ora 10:00, in fiecare zi de marti la sediul administrativ al societatii.

Caiet sarcini = 50 lei (inclusiv TVA)

Taxa participare = 0,5% din pretul de pornire al mijloacelor fixe pentru care s-a inscris la licitatie, fara TVA

Garantia este 10% din valoarea pretului de pornire a mijloacelor fixe pentru care s-a inscris la licitatie, rambursabila in cazul in care se pierde licitatia

 

Informatii suplimentare la tel 0758.113.979 , sau e-mail :  plopeni@ump.ro

Anunt repetare licitatie publica pentru vanzarea unor mijloace fixe scoase din functiune

Written by Mihai. Posted in Anunturi

S. UZINA MECANICA PLOPENI S.A. cu sediul in oras Plopeni, str. Republicii, nr.1, jud. Prahova, va repeta licitatia publica deschisa cu strigare, pentru vanzarea unor mijloace fixe scoase din functiune ( strunguri, masini de frezat, masini de rectificat, masini de mortezat, izoterma Roman 26t, etc), incepand cu data de 28.11.2017 ora 10:00, in fiecare zi de marti la sediul administrativ al societatii.

Caiet sarcini = 50 lei (inclusiv TVA)

Taxa participare = 0,5% din pretul de pornire al mijloacelor fixe pentru care s-a inscris la licitatie, fara TVA

Garantia este 10% din valoarea pretului de pornire a mijloacelor fixe pentru care s-a inscris la licitatie, rambursabila in cazul in care se pierde licitatia

 

Informatii suplimentare la tel 0758.113.979 , sau e-mail :  plopeni@ump.ro

Anunt repetare licitatie mijloace fixe

Written by Mihai. Posted in Anunturi

SOCIETATEA UZINA MECANICA PLOPENI S.A. cu sediul in oras Plopeni, str. Republicii, nr.1, jud. Prahova, va repeta licitatia publica deschisa cu strigare,  pentru vanzarea unor mijloace fixe scoase din functiune ( strunguri, masini de frezat, masini de rectificat, masini de mortezat, izoterma Roman 26t, etc), incepand cu data de 31.10.2017 ora 10:00, in fiecare zi de marti la sediul administrativ al societatii.

Caiet sarcini = 50 lei (inclusiv TVA)

Taxa participare = 0,5% din pretul de pornire al mijloacelor fixe pentru care s-a inscris la licitatie, fara TVA

Garantia este 10% din valoarea pretului de pornire a mijloacelor fixe pentru care s-a inscris la licitatie, rambursabila in cazul in care se pierde licitatia

 

Informatii suplimentare la tel 0758.113.979 , sau e-mail :  plopeni@ump.ro

Anunt repetare licitatie publica cu strigare

Written by Mihai. Posted in Anunturi

S. UZINA MECANICA PLOPENI S.A. cu sediul in oras Plopeni, str. Republicii, nr.1, jud. Prahova, va repeta licitatia publica deschisa cu strigare, pentru vanzarea unor mijloace fixe scoase din functiune ( strunguri, masini de frezat, masini de rectificat, masini de mortezat, izoterma Roman 26t, etc), incepand cu data de 17.10.2017 ora 10:00, in fiecare zi de marti la sediul administrativ al societatii.

Caiet sarcini = 50 lei (inclusiv TVA)

Taxa participare = 0,5% din pretul de pornire al mijloacelor fixe pentru care s-a inscris la licitatie, fara TVA

Garantia este 10% din valoarea pretului de pornire a mijloacelor fixe pentru care s-a inscris la licitatie, rambursabila in cazul in care se pierde licitatia

 

Informatii suplimentare la tel 0758.113.979 , sau e-mail :  plopeni@ump.ro

Anunt repetare licitatie publica cu strigare pentru vanzarea unor mijloace fixe

Written by Mihai. Posted in Anunturi

S. UZINA MECANICA PLOPENI S.A. cu sediul in oras Plopeni, str. Republicii, nr.1, jud. Prahova, va repeta licitatia publica deschisa cu strigare, pentru vanzarea unor mijloace fixe scoase din functiune ( strunguri, masini de frezat, masini de rectificat, masini de mortezat, izoterma Roman 26t, etc), incepand cu data de 10.10.2017 ora 10:00, in fiecare zi de marti la sediul administrativ al societatii.

Caiet sarcini = 50 lei (inclusiv TVA)

Taxa participare = 0,5% din pretul de pornire al mijloacelor fixe pentru care s-a inscris la licitatie, fara TVA

Garantia este 10% din valoarea pretului de pornire a mijloacelor fixe pentru care s-a inscris la licitatie, rambursabila in cazul in care se pierde licitatia

Informatii suplimentare la tel 0758.113.979 , sau e-mail :  plopeni@ump.ro