prima_pag
hala1
Automatisierungslösungen für Werkzeugmaschinen / CNC machine tools automation solutions
CNC1
CNC3
CNC5
1
2
4
5
6
7
calupi explozivi
14

Anunt posturi vacante

Written by Mihai. Posted in Achizitii, Cariera

SOCIETATEA UZINA MECANICA PLOPENI S.A, scoate la concurs incepand cu data de 13.07.2018  urmatoarele posturi vacante:

 

– 1 post vacant de Inginer masini-unelte

– 1 post vacant de Inginer electronist

– 1 post vacant de Lacatus mecanic

 

* CERINŢE :

 

-Studii superioare de specialitate

-Cunostinte IT

-Disponibilitate pentru lucru in schimburi/ture

 

* DOCUMENTE NECESARE ÎNSCRIERII LA CONCURS :

 

– Diploma de studii (si alte documente prin care se confirma perfectionarea pregatirii profesionale)

– C.V. (Curriculum Vitae)

– CI/BI/Pasaport

– Fisa medicala

 

* Bibliografia va fi data concurentilor la data depunerii dosarului

*  Înscrierile se fac până la data de 25.07.2018 orele 15:00, la Compartimentul Resurse Umane

*  Concursul se va desfăşura în data de 27.07.2018.

*  Locul de desfăşurare a concursului – Compartimentul Resurse Umane

* Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0753 065676 ( Compartiment Resurse Umane)

 

 

COMPARTIMENT RESURSE UMANE

Anunt achizitie Strung cu comanda numerica

Written by Mihai. Posted in Achizitii

Societatea Uzina Mecanica Plopeni SA, avand cod fiscal RO13741804, in calitate de autoritate contractanta, intentioneaza sa achizitioneze „strung cu comanda numerica CNC” prin Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP) prin „Procedura simplificata”, cod CPV 42621100-6.

Procedura de achizitie aplicata este Procedura simplificata conform dispozitiilor art 113 din Legea nr 98/2016 si a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiztii publice -Hotararea nr 395/2016.

Se solicita oferte de la operatorii economici inregistrati in Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP), care pot sa furnizeze produse conform specificatiilor din caietul de sarcini.

La elaborarea ofertelor se va avea in vedere cuprinderea tuturor specificatiilor tehnice/dimensiunilor/datelor privind calitatea etc, mentionate in caietul de sarcini.

Ofertele care nu vor respecta specificatiile (caracteristicile) tehnice mentionate in caietul de sarcini vor fi declarate respinse.

Criteriul de atribuire este „Pretul cel mai scazut”.

Vor fi acceptate doar ofertele agentilor economici inregistrati in SEAP.

Nu se accepta modificarea pretului ofertat pentru achizitia strungului.

Plata se efectueaza cu sume de la bugetul de stat.

Contractantul are obligatia de a se asigura garantia produsului.

Ofertantul are obligatia de a mentiona in cadrul ofertei ca va respecta reglementarile in vigoare privind conditiile
de munca si protectia muncii.

Orice operator economic inregistrat in Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP) are dreptul de a transmite oferte, operatorii economici au obligatia de a transmite oferta in format electronic si numai pana la termenul limita pentru depunerea ofertei. Documentelor care se transmit prin mijloace electronice le sunt aplicabile prevederile legale referitoare la semnatura electronica.

Caiet Sarcini Strung

Anunt achizitie Centrala termica pe curent electric

Written by Mihai. Posted in Achizitii

Societatea Uzina Mecanica Plopeni SA, avand cod fiscal RO13741804, in calitate de autoritate contractanta, intentioneaza sa achizitioneze „Centrala termica pe curent electric” prin Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP) prin „Cumparare directa ”, cod CPV 39715210-2

Procedura de achizitie aplicata este Cumparare directa conform dispozitiilor art 113 din Legea nr 98/2016 si a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiztii publice -Hotararea nr 395/2016.

Se solicită oferte de la operatori economici înregistraţi în Sistemul Electronic de Achiziţii Publice (SEAP), care pot să furnizeze produse conform cerintelor din caietul de sarcini .

La elaborarea ofertelor se va avea în vedere cuprinderea tuturor specificaţiilor, caracteristicilor tehnice/dimensiunilor/datelor privind calitatea materialelor, etc., menţionate în caietul de sarcini.

Ofertele care nu vor respecta specificaţiile (caracteristicile) tehnice/dimensiunile/datele privind calitatea materialelor, etc., menţionate în caietul de sarcini şi schiţele de mai jos, vor fi declarate respinse.

Preţul ofertat va include toate cheltuielile inclusiv cu transportul, cu măsurători manopera, cheltuieli indirecte, profit, etc.

Criteriul de atribuire este preţul cel mai scăzut.
Achiziţia va fi făcută din catalogul electronic din SEAP
Contractantul are obligaţia de a asigura garanţia produselor ofertate pentru perioada specificată .
Perioada de garanţie începe după semnarea procesului verbal de punere in functiune a produselor.

Caiet de Sarcini

Selectie oferte pentru otel special

Written by Mihai. Posted in Achizitii, Anunturi

Uzina Mecanica Plopeni S.A. organizeaza selectie de oferte pentru OLC 60X/3 diam 110 mm stas 880/88,7450/89
Cantitate: apox. 70 tone

Termen de livrare: 17.04.2016

Ofertele se depun pana la data de:14.03.2016

Detalii cu privire la caracteristici tehnice si informatii suplimentare se pot solicitata de la Departamentul Comercial, e-mail achizitii@ump.ro, tel. 0244/221381.

Selectie oferte pentru otel special

Written by Mihai. Posted in Achizitii, Anunturi

Uzina Mecanica Plopeni S.A. organizeaza selectie de oferte pentru S355 J2 diam 80 mm

Cantitate: apox. 10 tone

Termen de livrare: 28.04.2016

Ofertele se depun pana la data de:14.03.2016

Detalii cu privire la caracteristici tehnice si informatii suplimentare se pot solicitata de la Departamentul Comercial, e-mail achizitii@ump.ro, tel. 0244/221381.

Selectie oferte pentru otel special

Written by Mihai. Posted in Achizitii, Anunturi

Uzina Mecanica Plopeni S.A. organizeaza selectie de oferte pentru OLC 60X/3 diam 110 mm stas 880/88,7450/89

Cantitate: apox. 125 tone

Termen de livrare: 23.03.2016

Ofertele se depun pana la data de: 22.02.2016

Detalii cu privire la caracteristici tehnice si informatii suplimentare se pot solicitata de la Departamentul Comercial, e-mail achizitii@ump.ro, tel. 0244/221381.

Selectie oferte pentru otel special

Written by Mihai. Posted in Achizitii, Anunturi

S.C. Uzina Mecanica Plopeni S.A. organizeaza selectie de oferte pentru otel S355 J2 diam 80

Cantitate: apox. 20 tone

Termen de livrare: 15.02.2016

Ofertele se depun pana la data de: 11.01.2016

Detalii cu privire la caracteristici tehnice si informatii suplimentare se pot solicitata de la Departamentul Comercial, e-mail achizitii@ump.ro, tel. 0244/221381.

Selectie oferte pentru otel special

Written by Mihai. Posted in Achizitii, Anunturi

Uzina Mecanica Plopeni S.A. organizeaza selectie de oferte pentru otel 40 Cr 10 STAS 791/88( 41 Cr 4) diam 45

Cantitate: apox. 30 tone

Termen de livrare: 30.04.2015

Ofertele se depun pana la data de: 16.03.2015

Detalii cu privire la caracteristici tehnice si informatii suplimentare se pot solicitata de la Departamentul Comercial, e-mail achizitii@ump.ro, tel. 0244/221381.

Selectie oferte pentru otel special

Written by Mihai. Posted in Achizitii, Anunturi

S.C. Uzina Mecanica Plopeni S.A. organizeaza selectie de oferte pentru:

1. 11 SMnPb 30 diam 39 mm

2. 11 SMnPb 30 diam 42 mm
Cantitate: apox. 4.5 tone /pozitie

3.OLC 45 diam 35mm si 38 mm
Cantitate: apox. 4.5 tone /pozitie

Termen de livrare: 25.03.2015

Ofertele se depun pana la data de: 26.02.2015

Detalii cu privire la caracteristici tehnice si informatii suplimentare se pot solicitata de la Departamentul Comercial, e-mail achizitii@ump.ro, tel. 0244/221381.

Selectie oferte pentru otel special

Written by Mihai. Posted in Achizitii, Anunturi

S.C. Uzina Mecanica Plopeni S.A. organizeaza selectie de oferte pentru:

1. otel HIT 65 diam 46 mm tras H11

2. otel HIT 65 diam 42 mm tras H11

3.otel OL37(OL44) diam 27mm

Cantitate: apox. 25 tone pozitia 1 si 2

Cantitate: aprox. 3 tone

Termen de livrare: 22.10.2014

Ofertele se depun pana la data de: 08.09.2014

Detalii cu privire la caracteristici tehnice si informatii suplimentare se pot solicitata de la Departamentul Comercial, e-mail: comercial@ump.ro, marketing@ump.ro, tel. 0244/221381.