prima_pag
hala1
Automatisierungslösungen für Werkzeugmaschinen / CNC machine tools automation solutions
CNC1
CNC3
CNC5
1
2
4
5
6
7
calupi explozivi
14

Anunt de intentie

Written by Mihai. Posted in Achizitii, Anunturi

Societatea Uzina Mecanică Plopeni S.A-filiala CN Romarm S.A., cu sediul in oraș Plopeni , str.Republicii, nr.1, jud Prahova, in calitate de achizitor informează operatorii economici că intenționează să achiziționeze 1buc. stand de determinare a timpilor de întârziere la cordoanele pirotehniceincluzând și studiul stabilirii cerintelor tehnice si de Securitate pentru realizarea acestui stand,  COD CPV 31640000-4 prin achiziție directă, in temeiul art.7 alin.5 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare și art.43 alin.1 din HG 395/2016 cu modificările și completările ulterioare,  conform caiet de  sarcini atașat.

Achiziția se realizează prin cumpărare directă din catalogul electronic de pe SICAP.

 • Ofertantul va elabora oferta tehnică (formularulF1) astfel încât să respecte cerințele prevăzute in caietul de sarcini.
 • Prețul oferit(propunerea financiară formularul F2) va include toate cheltuielile ce derivă din aducerea la îndeplinirea a obiectului achiziției și nu poate fi modificat pe toată perioada de derulare a contractului.
 • Nu se admit oferte alternative.
 • Limba de redactare a ofertei: română

  Operatorii economici interesați vor posta in catalogul electronic disponibil pe SICAP oferta financiară in lei fără TVA și cea tehnică care va conține cerințele tehnice in conformitate  cu caietul de sarcini până la data de 08.11.2019, ora 13.

După postarea in catalogul electronic disponibil pe SICAP , operatorii economici vor transmite achizitorului pe adresa de email : costel.duta@ump.ro următoarele:

– notificare de postare a ofertei tehnico-finanaciare in catalogul electronic (cu datele de identificare ale ofertantului și a ofertei așa cum apare in catalogul electronic SICAP) .

– adresa de inaintare insotite de oferta tehnico-financiară (formularele F1 și F2)care să cuprindă detaliile tehnice și financiare ale ofertei.

Evaluarea ofertelor postate in catalogul electronic de pe SICAP se va efectua de comisia de evaluare in vederea atribuirii contractului de achiziție și va consta in compararea valorii fiecărei oferte , utilizînd criteriul de atribuire prețul cel mai scăzut in condițiile respectării tuturor cerințelor din caietul de sarcini.

Anunt de intentie

Written by Mihai. Posted in Achizitii, Anunturi

 Societatea Uzina Mecanică Plopeni S.A-filiala CN Romarm S.A., cu sediul in oraș Plopeni , str.Republicii, nr.1, jud Prahova, in calitate de achizitor informează operatorii economici că intenționează să achiziționeze 1 buc. sistem pentru inregistrarea și prelucrarea datelor balistice de presiune cod CPV 73432000-9), prin achiziție directă, in temeiul art.7 alin.5 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare și art.43 alin.1 din HG 395/2016 cu modificările și completările ulterioare,  conform caiet de  sarcini atașat.

Achiziția se realizează prin cumpărare directă din catalogul electronic de pe SICAP.

Sursa de finanțare :surse bugetare

 • Ofertantul va elabora oferta tehnică (formularulF1) astfel încât să respecte cerințele prevăzute in caietul de sarcini.
 • Prețul oferit(propunerea financiară formularul F2) va include toate cheltuielile ce derivă din aducerea la îndeplinirea a obiectului achiziției și nu poate fi modificat pe toată perioada de derulare a contractului.
 • Nu se admit oferte alternative.
 • Limba de redactare a ofertei: română

Operatorii economici interesați vor posta in catalogul electronic disponibil pe SICAP oferta financiară in lei fără TVA și cea tehnică care va conține cerințele tehnice in conformitate  cu caietul de sarcini până la data de 18.10.2019, ora 13.

După postarea in catalogul electronic disponibil pe SICAP , operatorii economici vor transmite achizitorului pe adresa de email :costel.duta@ump.ro următoarele:

– notificare de postare a ofertei tehnico-finanaciare in catalogul electronic (cu datele de identificare ale ofertantului și a ofertei așa cum apare in catalogul electronic SICAP) .

– adresa de inaintare insotite de oferta tehnico-financiară (formularele F1 și F2)care să cuprindă detaliile tehnice și financiare ale ofertei.

Evaluarea ofertelor postate in catalogul electronic de pe SICAP se va efectua de comisia de evaluare in vederea atribuirii contractului de achiziție și va consta in compararea valorii fiecărei oferte , utilizînd criteriul de atribuire prețul cel mai scăzut in condițiile respectării cerințelor din caietul de sarcini.

Anunt de intentie

Written by Mihai. Posted in Achizitii, Anunturi

Societatea Uzina Mecanică Plopeni S.A-filiala CN Romarm S.A., cu sediul in oraș Plopeni , str.Republicii, nr.1, jud Prahova, in calitate de achizitor informează operatorii economici că intenționează să achiziționeze 1buc. echipament de inregistrare date balistice pentru măsurare timp acțiune cod CPV73432000-9), prin achiziție directă, in temeiul art.7 alin.5 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare și art.43 alin.1 din HG 395/2016 cu modificările și completările ulterioare,  conform caiet de  sarcini atașat.

Achiziția se realizează prin cumpărare directă din catalogul electronic de pe SICAP.

Sursa de finanțare :surse bugetare

 • Ofertantul va elabora oferta tehnică (formularulF1) astfel încât să respecte cerințele prevăzute in caietul de sarcini.
 • Prețul oferit(propunerea financiară formularul F2) va include toate cheltuielile ce derivă din aducerea la îndeplinirea a obiectului achiziției și nu poate fi modificat pe toată perioada de derulare a contractului.
 • Nu se admit oferte alternative.
 • Limba de redactare a ofertei: română

Operatorii economici interesați vor posta in catalogul electronic disponibil pe SICAP oferta financiară in lei fără TVA și cea tehnică care va conține cerințele tehnice in conformitate  cu caietul de sarcini până la data de 18.10.2019, ora 13.

După postarea in catalogul electronic disponibil pe SICAP , operatorii economici vor transmite achizitorului pe adresa de email :costel.duta@ump.ro următoarele:

– notificare de postare a ofertei tehnico-finanaciare in catalogul electronic (cu datele de identificare ale ofertantului și a ofertei așa cum apare in catalogul electronic SICAP) .

– adresa de inaintare insotite de oferta tehnico-financiară (formularele F1 și F2)care să cuprindă detaliile tehnice și financiare ale ofertei.

Evaluarea ofertelor postate in catalogul electronic de pe SICAP se va efectua de comisia de evaluare in vederea atribuirii contractului de achiziție și va consta in compararea valorii fiecărei oferte , utilizînd criteriul de atribuire prețul cel mai scăzut in condițiile respectării cerințelor din caietul de sarcini.

Anunt de atribuire

Written by Mihai. Posted in Achizitii, Anunturi

Societatea Uzina Mecanică Plopeni S.A, anunță atribuirea contractului de furnizare instalație de izolare pneumatică vibrator

 Societatea Uzina Mecanică Plopeni S.A., str.Republicii nr.1, Localitatea Plopeni, județul Prahova, cod poștal:105900 , Romania, tel: 0244 221 381,  fax: 0244 223 023, Adresa internet (URL):  http://www.ump.ro. – anunță atribuirea contractului  instalație de izolare pneumatică vibrator

= 1 bucată– cod CPV 38434400-0.

Tip contract :  furnizare

Criteriu de atribuire :prețul cel mai scăzut in condițiile respectării cerințelor din caietul de sarcini

Achizitie directă  din catalogul electronic de pe SIACAP, in urma anunțului de intenție publicat de societate.

Valoare estimată: 26.500 lei fără TVA

Contract furnizare nr.174/09.10.2019, valoare 26.000 fără TVA

Ofertant câștigător :SC Femaris SRL cu sediul social in Loc.Cihei jud.Bihor  Str.Corbului nr.252-50 inmatriculată la Registrul Comerțului sub nr.j5/735/2001, cod fiscal 14211709.

Anunt de intentie

Written by Mihai. Posted in Achizitii, Anunturi

Societatea Uzina Mecanică Plopeni S.A-filiala CN Romarm S.A., cu sediul in oraș Plopeni , str.Republicii, nr.1, jud Prahova, in calitate de achizitor informează operatorii economici că intenționează să achiziționeze 1buc. instalație de izolare pneumatică vibrator codCPV38434400-0), prin achiziție directă, in temeiul art.7 alin.5 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare și art.43 alin.1 din HG 395/2016 cu modificările și completările ulterioare,  conform caiet de  sarcini atașat.

Achiziția se realizează prin cumpărare directă din catalogul electronic de pe SICAP.

Sursa de finanțare :surse bugetare

 • Ofertantul va elabora oferta tehnică (formularulF1) astfel încât să respecte cerințele prevăzute in caietul de sarcini.
 • Prețul oferit(propunerea financiară formularul F2) va include toate cheltuielile ce derivă din aducerea la îndeplinirea a obiectului achiziției și nu poate fi modificat pe toată perioada de derulare a contractului.
 • Nu se admit oferte alternative.
 • Limba de redactare a ofertei: română

Operatorii economici interesați vor posta in catalogul electronic disponibil pe SICAP oferta financiară in lei fără TVA și cea tehnică care va conține cerințele tehnice in conformitate  cu caietul de sarcini până la data de 04.10.2019, ora 13.

După postarea in catalogul electronic disponibil pe SICAP , operatorii economici vor transmite achizitorului pe adresa de email: costel.duta@ump.ro , următoarele:

– notificare de postare a ofertei tehnico-finanaciare in catalogul electronic (cu datele de identificare ale ofertantului și a ofertei așa cum apare in catalogul electronic SICAP) .

– adresa de inaintare insotite de oferta tehnico-financiară (formularele F1 și F2)care să cuprindă detaliile tehnice și financiare ale ofertei.

Evaluarea ofertelor postate in catalogul electronic de pe SICAP se va efectua de comisia de evaluare in vederea atribuirii contractului de achiziție și va consta in compararea valorii fiecărei oferte , utilizînd criteriul de atribuire prețul cel mai scăzut in condițiile respectării cerințelor din caietul de sarcini.

Anunt intentie

Written by Mihai. Posted in Achizitii, Anunturi

          Societatea Uzina Mecanică Plopeni S.A-filiala CN Romarm S.A., cu sediul in oraș Plopeni , str.Republicii, nr.1, jud Prahova, intenționează să achiziționeze 1 buc. Echipament TEMPEST tip A (cod CPV 30211000-1), prin achiziție directă in concordanță cu art.7 alin.5 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice cu modificările si completările ulterioare, conform caiet sarcini atașat.

Echipamentul Tempest tip A face parte din Programul de investiții al societății , iar achiziția se realizează prin cumpărare directă din catalogul electronic de pe SICAP.

Sursa de finanțare :surse bugetare

 • Ofertantul va elabora oferta tehnică astfel încât să respecte cerințele prevăzute in caietul de sarcini.
 • Prețul ofertat va include toate cheltuielile ce derivă din aducerea la îndeplinirea a obiectului achiziției.
 • Nu se admit oferte alternative.

           Operatorii economici interesați vor posta in catalogul electronic disponibil pe SICAP oferta financiară in lei fără TVA și cea tehnică care va conține cerințele tehnice in conformitate  cu caietul de sarcini până la data de 21.02.2019, ora 15.

După postarea in catalogul electronic disponibil pe SICAP , operatorii economici vor transmite achizitorului pe adresa de email :costel.duta@ump.ro o notificare cu datele de identificare ale acestora (denumire,CUI,cod poziție catalog).

Evaluarea ofertelor postate in catalogul electronic de pe SICAP se va efectua de comisia de evaluare in vederea atribuirii contractului de achizitie și va consta in compararea valorii fiecărei oferte , utilizînd criteriul de atribuire prețul cel mai scăzut in condițiile respectării cerințelor din caietul de sarcini.

Anunt posturi vacante

Written by Mihai. Posted in Achizitii, Cariera

SOCIETATEA UZINA MECANICA PLOPENI S.A, scoate la concurs incepand cu data de 13.07.2018  urmatoarele posturi vacante:

 

– 1 post vacant de Inginer masini-unelte

– 1 post vacant de Inginer electronist

– 1 post vacant de Lacatus mecanic

 

* CERINŢE :

 

-Studii superioare de specialitate

-Cunostinte IT

-Disponibilitate pentru lucru in schimburi/ture

 

* DOCUMENTE NECESARE ÎNSCRIERII LA CONCURS :

 

– Diploma de studii (si alte documente prin care se confirma perfectionarea pregatirii profesionale)

– C.V. (Curriculum Vitae)

– CI/BI/Pasaport

– Fisa medicala

 

* Bibliografia va fi data concurentilor la data depunerii dosarului

*  Înscrierile se fac până la data de 25.07.2018 orele 15:00, la Compartimentul Resurse Umane

*  Concursul se va desfăşura în data de 27.07.2018.

*  Locul de desfăşurare a concursului – Compartimentul Resurse Umane

* Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0753 065676 ( Compartiment Resurse Umane)

 

 

COMPARTIMENT RESURSE UMANE

Anunt achizitie Strung cu comanda numerica

Written by Mihai. Posted in Achizitii

Societatea Uzina Mecanica Plopeni SA, avand cod fiscal RO13741804, in calitate de autoritate contractanta, intentioneaza sa achizitioneze „strung cu comanda numerica CNC” prin Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP) prin „Procedura simplificata”, cod CPV 42621100-6.

Procedura de achizitie aplicata este Procedura simplificata conform dispozitiilor art 113 din Legea nr 98/2016 si a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiztii publice -Hotararea nr 395/2016.

Se solicita oferte de la operatorii economici inregistrati in Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP), care pot sa furnizeze produse conform specificatiilor din caietul de sarcini.

La elaborarea ofertelor se va avea in vedere cuprinderea tuturor specificatiilor tehnice/dimensiunilor/datelor privind calitatea etc, mentionate in caietul de sarcini.

Ofertele care nu vor respecta specificatiile (caracteristicile) tehnice mentionate in caietul de sarcini vor fi declarate respinse.

Criteriul de atribuire este „Pretul cel mai scazut”.

Vor fi acceptate doar ofertele agentilor economici inregistrati in SEAP.

Nu se accepta modificarea pretului ofertat pentru achizitia strungului.

Plata se efectueaza cu sume de la bugetul de stat.

Contractantul are obligatia de a se asigura garantia produsului.

Ofertantul are obligatia de a mentiona in cadrul ofertei ca va respecta reglementarile in vigoare privind conditiile
de munca si protectia muncii.

Orice operator economic inregistrat in Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP) are dreptul de a transmite oferte, operatorii economici au obligatia de a transmite oferta in format electronic si numai pana la termenul limita pentru depunerea ofertei. Documentelor care se transmit prin mijloace electronice le sunt aplicabile prevederile legale referitoare la semnatura electronica.

Caiet Sarcini Strung

Anunt achizitie Centrala termica pe curent electric

Written by Mihai. Posted in Achizitii

Societatea Uzina Mecanica Plopeni SA, avand cod fiscal RO13741804, in calitate de autoritate contractanta, intentioneaza sa achizitioneze „Centrala termica pe curent electric” prin Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP) prin „Cumparare directa ”, cod CPV 39715210-2

Procedura de achizitie aplicata este Cumparare directa conform dispozitiilor art 113 din Legea nr 98/2016 si a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiztii publice -Hotararea nr 395/2016.

Se solicită oferte de la operatori economici înregistraţi în Sistemul Electronic de Achiziţii Publice (SEAP), care pot să furnizeze produse conform cerintelor din caietul de sarcini .

La elaborarea ofertelor se va avea în vedere cuprinderea tuturor specificaţiilor, caracteristicilor tehnice/dimensiunilor/datelor privind calitatea materialelor, etc., menţionate în caietul de sarcini.

Ofertele care nu vor respecta specificaţiile (caracteristicile) tehnice/dimensiunile/datele privind calitatea materialelor, etc., menţionate în caietul de sarcini şi schiţele de mai jos, vor fi declarate respinse.

Preţul ofertat va include toate cheltuielile inclusiv cu transportul, cu măsurători manopera, cheltuieli indirecte, profit, etc.

Criteriul de atribuire este preţul cel mai scăzut.
Achiziţia va fi făcută din catalogul electronic din SEAP
Contractantul are obligaţia de a asigura garanţia produselor ofertate pentru perioada specificată .
Perioada de garanţie începe după semnarea procesului verbal de punere in functiune a produselor.

Caiet de Sarcini

Selectie oferte pentru otel special

Written by Mihai. Posted in Achizitii, Anunturi

Uzina Mecanica Plopeni S.A. organizeaza selectie de oferte pentru OLC 60X/3 diam 110 mm stas 880/88,7450/89
Cantitate: apox. 70 tone

Termen de livrare: 17.04.2016

Ofertele se depun pana la data de:14.03.2016

Detalii cu privire la caracteristici tehnice si informatii suplimentare se pot solicitata de la Departamentul Comercial, e-mail achizitii@ump.ro, tel. 0244/221381.