Author Archive

Anunt intentie

Written by Mihai. Posted in Achizitii, Anunturi

           Societatea Uzina Mecanică Plopeni S.A-, cu sediul in oraș Plopeni, str.Republicii, nr.1, jud Prahova, in calitate de achizitor informează operatorii economici că intenționează să achiziționeze servicii de prestare de măsuratori electrice, verificări și elaborare raport expertiză pentru  transformator 25 MVA,110/6 KV la STAȚIA ELECTRICĂ = 1 buc.(cod CPV71319000-7), prin achiziție directă, in temeiul art.7 alin.5 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare și art.43 alin.1 din HG 395/2016 cu modificările și completările ulterioare,  conform caiet de  sarcini atașat.

Achiziția se realizează prin cumpărare directă din catalogul electronic de pe SICAP.

Tipul contractului : prestări servicii.

 • Ofertantul va elabora oferta tehnică (formularulF1)astfel încât să respecte cerințele prevăzute in caietul de sarcini.
 • Prețul oferit(propunerea financiară formularul F2) va include toate cheltuielile ce derivă din aducerea la îndeplinirea a obiectului achiziției și nu poate fi modificat pe toată perioada de derulare a contractului.
 • Nu se admit oferte alternative.
 • Limba de redactare a ofertei: română

           Operatorii economici interesați vor posta in catalogul electronic disponibil pe SICAP oferta financiară in lei fără TVA și cea tehnică care va conține cerințele tehnice in conformitate  cu caietul de sarcini până la data limită de 17.09.2021, ora 14.

După postarea in catalogul electronic disponibil pe SICAP , operatorii economici vor transmite achizitorului pe adresa de email :costel.duta@ump.ro următoarele:

– notificare de postare a ofertei tehnico-finanaciare in catalogul electronic (cu datele de identificare ale ofertantului și a ofertei așa cum apare in catalogul electronic SICAP) .

-adresa de inaintare .

-oferta tehnică și financiară (formularele F1 și F2) care să cuprindă detaliile tehnice și financiare ale ofertei.

-declaratie privind neincadrarea in prevederile art.59-60 din legea 98/2016.(formularul F3).

Evaluarea ofertelor postate in catalogul electronic de pe SICAP se va efectua de comisia de evaluare in vederea atribuirii contractului de achiziție și va consta in compararea valorii fiecărei oferte, utilizând criteriul de atribuire prețul cel mai scăzut in condițiile respectării cerințelor din caietul de sarcini.

Anunt anulare

Written by Mihai. Posted in Achizitii, Anunturi

Societatea Uzina Mecanică Plopeni S.A, cu sediul in oraș Plopeni , str.Republicii, nr.1, jud Prahova, anunță că procedura de achiziție directă de servicii de prestare de măsuratori electrice, verificări și elaborare raport expertiză pentru  transformator 25 MVA,110/6 KV la STAȚIA ELECTRICĂ = 1 buc.(cod CPV71319000-7), se anulează intrucât nu a fost depusă nici o ofertă conform anunțului de intentie.

Anunt de intentie

Written by Mihai. Posted in Achizitii, Anunturi

           Societatea Uzina Mecanică Plopeni S.A. cu sediul in oraș Plopeni , str.Republicii, nr.1, jud Prahova, in calitate de achizitor informează operatorii economici că intenționează să achiziționeze servicii de prestare de măsuratori electrice, verificări și elaborare raport expertiză pentru  transformator 25 MVA,110/6 KV la STAȚIA ELECTRICĂ = 1 buc.(cod CPV71319000-7), prin achiziție directă, in temeiul art.7 alin.5 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare și art.43 alin.1 din HG 395/2016 cu modificările și completările ulterioare,  conform caiet de sarcini atașat.

Achiziția se realizează prin cumpărare directă din catalogul electronic de pe SICAP.

Tipul contractului : prestari servicii.

 • Ofertantul va elabora oferta tehnică (formularulF1)astfel încât să respecte cerințele prevăzute in caietul de sarcini.
 • Prețul oferit(propunerea financiară formularul F2) va include toate cheltuielile ce derivă din aducerea la îndeplinirea a obiectului achiziției și nu poate fi modificat pe toată perioada de derulare a contractului.
 • Nu se admit oferte alternative.
 • Limba de redactare a ofertei: română

 Operatorii economici interesați vor posta in catalogul electronic disponibil pe SICAP oferta financiară in lei fără TVA și cea tehnică care va conține cerințele tehnice in conformitate  cu caietul de sarcini până la data limită de 10.09.2021, ora 14.

După postarea in catalogul electronic disponibil pe SICAP , operatorii economici vor transmite achizitorului pe adresa de email : costel.duta@ump.ro următoarele:

– notificare de postare a ofertei tehnico-finanaciare in catalogul electronic (cu datele de identificare ale ofertantului și a ofertei așa cum apare in catalogul electronic SICAP) .

-adresa de inaintare .

-oferta tehnică și financiară (formularele F1 și F2) care să cuprindă detaliile tehnice și financiare ale ofertei.

-declaratie privind neincadrarea in prevederile art.59-60 din legea 98/2016.(formularul F3).

Evaluarea ofertelor postate in catalogul electronic de pe SICAP se va efectua de comisia de evaluare in vederea atribuirii contractului de achiziție și va consta in compararea valorii fiecărei oferte , utilizînd criteriul de atribuire prețul cel mai scăzut in condițiile respectării cerințelor din caietul de sarcini.

Anunt angajare

Written by Mihai. Posted in Cariera

S. UZINA MECANICA PLOPENI S.A,  scoate la concurs incepand cu data de 20.01.2021, urmatoarele posturi vacante de :

 5 posturi vacante de forjori mecanici

2 posturi vacante de mecanici

1 post vacant de manipulant marfuri

* CERINŢE :

                              – studii medii de specialitate

                              – rezistenta la stres

                              – atentie sporita, lucru in echipa

                              – program pe schimburi

* DOCUMENTE NECESARE

                              – Diploma de studii

                              – C.V. (Curriculum Vitae)

                              – CI/BI/Pasaport

                              – Adeverinta medicala medicul de familie-apt de munca

*  Înscrierile se fac până la data de 27.01.2021, orele 15:00, la Compartimentul Resurse Umane

*  Concursul se va desfăşura în data de 28.01.2021.

*  Locul de desfăşurare a concursului – Serviciul Resurse Umane, Relatii Publice si Relatia cu Sindicatele.

 * Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0753 065676 (Compartiment Resurse Umane)

ANGAJARE CU 01.02.2021

Anunt de atribuire

Written by Mihai. Posted in Anunturi

Societatea Uzina Mecanică Plopeni S.A, anunță atribuirea contractului  privind cazan producere abur

Societatea Uzina Mecanică Plopeni S.A. Adresa poștală :str.Republicii nr.1, Localitatea Plopeni, județul Prahova, codpoștal: 105900, Romania, Tel.+4024423381, email: plopeni@ump.ro, Fax:+40244223023, Adresa internet (URL):  http://www.ump.ro.

anunță atribuirea contractului privind cazan producere abur– cod CPV42163000-9.

Tip contract :furnizare

Criteriu de atribuire :prețul cel mai scăzut in condițiile respectării cerințelor din caietul de sarcini

Achizitie directă  din catalogul electronic de pe SICAP.

Valoare : 89.000 lei, fără TVA

Contract ofertant câștigător : nr.236/30.12.2020

Anunt de atribuire

Written by Mihai. Posted in Anunturi

Societatea Uzina Mecanică Plopeni S.A, anunță atribuirea contractului  privind achiziția de instalatie de incalzire cu abur

Societatea Uzina Mecanică Plopeni S.A. Adresa poștală :str.Republicii nr.1, Localitatea Plopeni, județul Prahova, codpoștal: 105900, Romania, Tel.+4024423381, email:plopeni@ump.ro, Fax:+40244223023, Adresa internet (URL):  http://www.ump.ro.

anunță atribuirea contractului privind instalatie de incalzire cu abur– cod CPV39715200-9.

Tip contract :furnizare

Criteriu de atribuire :prețul cel mai scăzut in condițiile respectării cerințelor din caietul de sarcini

Achizitie directă  din catalogul electronic de pe SICAP.

Valoare : 105.000 lei, fără TVA

Contract ofertant câștigător : nr.235/30.12.2020

Anunt de intentie

Written by Mihai. Posted in Anunturi

 Societatea Uzina Mecanică Plopeni S.A-filiala CN Romarm S.A., cu sediul in oraș Plopeni , str. Republicii, nr.1, jud Prahova, in calitate de achizitor informează operatorii economici că intenționează să achiziționeze 1 buc. Cazan producere abur (cod CPV 42163000-9), prin achiziție directă, in temeiul art.7 alin.5 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare și art.43 alin.1 din HG 395/2016 cu modificările și completările ulterioare,  conform caiet de  sarcini atașat.

Cazan producere abur va fi achiziţionat din fonduri  bugetare. Ofertantul va elabora oferta tehnică (formularulF1)astfel încât să respecte cerințele prevăzute in caietul de sarcini.

 • Prețul oferit(propunerea tehnică formularul F2) va include toate cheltuielile ce derivă din aducerea la îndeplinirea a obiectului achiziției și nu poate fi modificat pe toată perioada de derulare a contractului.
 • Nu se admit oferte alternative.
 • Limba de redactare a ofertei: română

Operatorii economici interesați vor posta in catalogul electronic disponibil pe SICAP oferta financiară in lei fără TVA și cea tehnică care va conține cerințele tehnice in conformitate  cu caietul de sarcini si vor transmite achizitorului pe adresa de email :costel.duta@ump.ro până la data de 30.12.2020, ora 12.30,  următoarele:

– notificare de postare a ofertei tehnico-finanaciare in catalogul electronic (cu datele de identificare ale ofertantului și a ofertei așa cum apare in catalogul electronic SICAP) .

-oferta tehnico-financiară (formularele F1 și F2)care să cuprindă detaliile tehnice și financiare ale ofertei.

Anunt de intentie

Written by Mihai. Posted in Anunturi

Societatea Uzina Mecanică Plopeni S.A-filiala CN Romarm S.A., cu sediul in oraș Plopeni , str.Republicii, nr.1, jud Prahova, in calitate de achizitor informează operatorii economici că intenționează să achiziționeze 1 buc.  Instalatie de incalzire cu abur (cod CPV 39715200-9), prin achiziție directă, in temeiul art.7 alin.5 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare și art.43 alin.1 din HG 395/2016 cu modificările și completările ulterioare,  conform caiet de  sarcini atașat.

Instalatie de incalzire cu abur va fi achiziţionata din fonduri  credite de angajament. Contractul semnat de părți intră în vigoare la momentul în care Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri ca ordonator principal de credite a valorii contractului fără TVA, alocă fondurile aferente achiziției.

În situația în care, fondurile aferente contractului nu vor fi alocate de către Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, ca ordonator principal de credite, contractul încetează de drept, iar procedura de atribuire a achizitiei se anulează.

 • Ofertantul va elabora oferta tehnică (formularulF1)astfel încât să respecte cerințele prevăzute in caietul de sarcini.
 • Prețul oferit(propunerea tehnică formularul F2) va include toate cheltuielile ce derivă din aducerea la îndeplinirea a obiectului achiziției și nu poate fi modificat pe toată perioada de derulare a contractului.
 • Nu se admit oferte alternative.
 • Limba de redactare a ofertei: română

Operatorii economici interesați vor posta in catalogul electronic disponibil pe SICAP oferta financiară in lei fără TVA și cea tehnică care va conține cerințele tehnice in conformitate  cu caietul de sarcini si vor transmite achizitorului pe adresa de email :costel.duta@ump.ro până la data de 30.12.2020, ora 13,  următoarele:

– notificare de postare a ofertei tehnico-finanaciare in catalogul electronic (cu datele de identificare ale ofertantului și a ofertei așa cum apare in catalogul electronic SICAP) .

-oferta tehnico-financiară (formularele F1 și F2)care să cuprindă detaliile tehnice și financiare ale ofertei.

Anunt de atribuire

Written by Mihai. Posted in Achizitii, Anunturi

Societatea Uzina Mecanică Plopeni S.A, anunță atribuirea contractului  privind achiziția de  generator electric

Societatea Uzina Mecanică Plopeni S.A. Adresa poștală :str. Republicii nr.1, Localitatea Plopeni, județul Prahova, codpoștal:105900, Romania, Tel.+4024423381, email: plopeni@ump.ro, Fax:+40244223023, Adresa internet (URL):  http://www.ump.ro , anunță atribuirea contractului privind achiziția de  generator electric– cod CPV31100000-7.

Tip contract :furnizare

Criteriu de atribuire :prețul cel mai scăzut in condițiile respectării cerințelor din caietul de sarcini

Achiziție directă  din catalogul electronic de pe SICAP.

Valoare estimată: 18.000 lei, fără TVA

Contract nr.231/18.12.2020

Ofertant câștigător : SUDOFIM SERV SRL – CUI 19145880.

Anunt de atribuire

Written by Mihai. Posted in Achizitii, Anunturi

Societatea Uzina Mecanică Plopeni S.A, anunță atribuirea contractului privind achiziția de motostivuitor

Societatea Uzina Mecanică Plopeni S.A. Adresa poștală : str.Republicii nr.1, Localitatea Plopeni, județul Prahova, cod poștal: 105900, Romania, Tel.+4024423381, email;plopeni@ump.ro, Fax:+40244223023, Adresa internet (URL):  http://www.ump.ro, anunță atribuirea contractului privind achiziția de motostivuitor– cod CPV44614310-3.

Tip contract :furnizare

Criteriu de atribuire :prețul cel mai scăzut in condițiile respectării cerințelor din caietul de sarcini

Achizitie directă  din catalogul electronic de pe SICAP.

Valoare estimată: 130.000 lei, fără TVA

Contract nr.232/18.12.2020

Ofertant câștigător :Caloris Industries EOOD – CUI 206259798.