Author name: Mihai

Anunt de atribuire

Societatea Uzina Mecanică Plopeni S.A, anunță atribuirea contractului de prestări servicii privind lucrări de modernizare transformator electric tip 25 MVA , Societatea Uzina Mecanică Plopeni S.A. Adresa poștală : str.Republicii nr.1, Localitatea Plopeni, județul Prahova, codpoștal: 105900, Romania, Tel.+4024423381, email: plopeni@ump.ro, Fax:+40244223023, adresa internet (URL):  http://www.ump.ro, anunță atribuirea contractului  de prestări servicii privind lucrări de modernizare …

Anunt de atribuire Read More »

Anunt de intentie

Societatea Uzina Mecanică Plopeni S.A – filiala CN Romarm S.A., cu sediul in oraș Plopeni , str.Republicii, nr.1, jud Prahova, in calitate de achizitor informeaza operatorii economici ca intentioneaza sa achizitioneze lucrari de modernizare transformator electric tip 25 MVA  (cod CPV principal cod cpv secundar 45317200-4), prin achizitie directa, in temeiul art.7 alin.5 din Legea …

Anunt de intentie Read More »

Anunt scoatere la concurs

S. Uzina Mecanica Plopeni S.A. scoate la concurs incepand cu data de 11.08.2023, urmatoarele posturi vacante: * CERINŢE :                               – studii profesionale de calificare                               – rezistenta la stres                               – atentie sporita, lucru in echipa                               – disponibilitate lucru in schimburi                               – vechime in specialitate de peste 3 ani     * DOCUMENTE NECESARE …

Anunt scoatere la concurs Read More »

Anunt scoatere la concurs

S. Uzina Mecanica Plopeni S.A. scoate la concurs incepand cu data de 21.08.2023, urmatoarele posturi vacante: * CERINŢE :                               – studii profesionale de calificare                               – rezistenta la stres                               – atentie sporita, lucru in echipa                               – disponibilitate lucru in schimburi                               – vechime in specialitate de peste 3 ani     * DOCUMENTE NECESARE …

Anunt scoatere la concurs Read More »

Anunt de atribuire

 Societatea Uzina Mecanică Plopeni S.A. Adresa poștală :str.Republicii nr.1, Localitatea Plopeni,județulPrahova,codpoștal:105900,România,Tel.+4024423381,email;plopeni@ump.ro, Fax:+40244223023, Adresa internet (URL):  http://www.ump.ro. anunță atribuirea contractului privind studiu  fezabilitate modernizare transformator  (cod CPV 71241000-9) Tip contract : prestări servicii Criteriu de atribuire :prețul cel mai scăzut in condițiile respectării cerințelor din caietul de sarcini Achizitie directă  din catalogul electronic de pe SICAP Contract …

Anunt de atribuire Read More »

Anunt de intentie

Societatea Uzina Mecanică Plopeni S.A-filiala CN Romarm S.A., cu sediul in oraș Plopeni , str.Republicii, nr.1, jud Prahova, in calitate de achizitor informează operatorii economici că intenționează să achiziționeze serviciu privind studiu  fezabilitate modernizare transformator  (cod CPV 71241000-9), prin achiziție directă, in temeiul art.7 alin.5 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările …

Anunt de intentie Read More »

Uzina Mecanica Plopeni participa la “FEINDEF – the Defence”

In perioada 17-19 Mai 2023, S Uzina Mecanica Plopeni SA va participa la a treia ediție a Târgului de apărare “FEINDEF – the Defence” . Obiectivul unui astfel de eveniment este de a promova cooperarea tehnologică internațională și participarea la cel de-al treilea eveniment organizat  al Horizont Europe Cluster, precum și la cei interesați pe FEINDEF. …

Uzina Mecanica Plopeni participa la “FEINDEF – the Defence” Read More »

Anunt scoatere la concurs

SOCIETATEA UZINA MECANICA PLOPENI S.A, scoate la concurs incepand cu data de 20.07.2022, urmatorul post vacant : 1 post de “magaziner” * CERINŢE :                               – studii liceale finalizate                               – rezistenta la stres                               – atentie sporita, lucru in echipa                               – vechime in specialitate de peste 3 ani     * DOCUMENTE NECESARE                               – …

Anunt scoatere la concurs Read More »

Anunt de atribuire

Societatea Uzina Mecanică Plopeni S.A., str.Republicii nr.1, Localitatea Plopeni, judetul Prahova, cod postal: 105900 , RO 13741804 – anunta castigatorul licitatiei – “Prestari servicii de paza a obiectivelor, bunurilor si valorilor, protectie a persoanelor, control acces, interventie rapida si monitorizare a sistemelor de alarma” . Urmare a analizei ofertelor depuse, in conformitate cu documentatia de …

Anunt de atribuire Read More »