Anunt intentie

          Societatea Uzina Mecanică Plopeni S.A-filiala CN Romarm S.A., cu sediul in oraș Plopeni , str.Republicii, nr.1, jud Prahova, intenționează să achiziționeze 1 buc. Echipament TEMPEST tip A (cod CPV 30211000-1), prin achiziție directă in concordanță cu art.7 alin.5 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice cu modificările si completările ulterioare, conform caiet sarcini atașat.

Echipamentul Tempest tip A face parte din Programul de investiții al societății , iar achiziția se realizează prin cumpărare directă din catalogul electronic de pe SICAP.

Sursa de finanțare :surse bugetare

  • Ofertantul va elabora oferta tehnică astfel încât să respecte cerințele prevăzute in caietul de sarcini.
  • Prețul ofertat va include toate cheltuielile ce derivă din aducerea la îndeplinirea a obiectului achiziției.
  • Nu se admit oferte alternative.

           Operatorii economici interesați vor posta in catalogul electronic disponibil pe SICAP oferta financiară in lei fără TVA și cea tehnică care va conține cerințele tehnice in conformitate  cu caietul de sarcini până la data de 21.02.2019, ora 15.

După postarea in catalogul electronic disponibil pe SICAP , operatorii economici vor transmite achizitorului pe adresa de email :costel.duta@ump.ro o notificare cu datele de identificare ale acestora (denumire,CUI,cod poziție catalog).

Evaluarea ofertelor postate in catalogul electronic de pe SICAP se va efectua de comisia de evaluare in vederea atribuirii contractului de achizitie și va consta in compararea valorii fiecărei oferte , utilizînd criteriul de atribuire prețul cel mai scăzut in condițiile respectării cerințelor din caietul de sarcini.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.