Anunt de intentie

Societatea Uzina Mecanica Plopeni S.A-filiala CN Romarm S.A., cu sediul in oras Plopeni , str.Republicii, nr.1, jud Prahova, in calitate de achizitor informeaza operatorii economici ca intentioneaza sa achizitioneze transpalet manual = 2 buc. (cod CPV 44423300-4), prin achizitie directa, in temeiul art.7 alin.5 din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice cu modificarile si completarile ulterioare , conform caiet de  sarcini atasat.

  • Ofertantul va elabora oferta tehnica (formularul F1) astfel încat sa respecte cerintele prevazute in caietul de sarcini.
  • Pretul oferit ( propunerea tehnica ( formularul F2 ) va include toate cheltuielile ce deriva din aducerea la îndeplinirea a obiectului achizitiei si nu poate fi modificat pe toata perioada de derulare a contractului.
  • Nu se admit oferte alternative.
  • Limba de redactare a ofertei: romana
  • Criteriul de atribuire – pretul cel mai scazut

Operatorii economici interesati vor posta in catalogul electronic disponibil pe SICAP oferta financiara in lei fara TVA si cea tehnica care va contine cerintele tehnice in conformitate  cu caietul de sarcini si vor transmite achizitorului pe adresa de email : costel.duta@ump.ro pana la data de 11.03.2024, ora 15, urmatoarele:

– notificare de postare a ofertei tehnico-finanaciare in catalogul electronic (cu datele de identificare ale ofertantului si a ofertei asa cum apare in catalogul electronic SICAP) .

– oferta tehnico-financiara (formularele F1 si F2) care sa cuprinda detaliile tehnice si financiare ale ofertei.De asemenea vor fi transmise urmatoarele formulare:

– adresa de inaintare

– declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 59-60 din legea 98 / 2016 privind achizitiile publice  formularul F3

– fisa de date –formularul F4 – acord de confidentialitate

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.