Anunt de atribuire

Societatea Uzina Mecanică Plopeni S.A, anunță atribuirea contractului  de furnizare fierăstrău semiautomat cu bandă pentru tăiat metale

Societatea Uzina Mecanică Plopeni S.A., str.Republicii nr.1, Localitatea Plopeni, județul Prahova, cod poștal:105900 , România, Tel.0244221381,  Fax:0244223023, Adresa internet (URL):  http://www.ump.ro. – anunță atribuirea contractului  fierăstrău semiautomat cu bandă pentru tăiat metale =2 bucăți– cod CPV 4263000-1.

Tip contract :furnizare

Criteriu de atribuire :prețul cel mai scăzut in condițiile respectării cerințelor din caietul de sarcini

Achiziție directă  din catalogul electronic de pe SICAP, in urma anunțului de intenție publicat de Societatea Uzina Mecanică Plopeni S.A.

Valoare estimată:130.000 lei fără TVA

Contract nr.68/17.05.2019, valoare 130.000 fără TVA

Ofertant câștigător :SC PROMA Machinery SRL cu sediul social in București B-dul Basarabia nr.256 sector 3, inmatriculată la Registrul Comerțului sub nr.j40/15431/2006, cod fiscal 19062560.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.