Anunt de atribuire

Societatea Uzina Mecanică Plopeni S.A, anunță atribuirea contractului  de furnizare autoutilitară 4+1 locuri

Societatea Uzina Mecanică Plopeni S.A., str.Republicii nr.1, Localitatea Plopeni, județul Prahova, cod poștal:105900 , Romania, Tel.0244221381,  Fax:0244223023, Adresa internet (URL):  http://www.ump.ro. – anunță atribuirea contractului autoutilitară 4+1 locuri = 1 bucată– cod CPV 42513200-7.

Tip contract :  furnizare

Criteriu de atribuire :prețul cel mai scăzut in condițiile respectării cerințelor din caietul de sarcini

Achizitie directă  din catalogul electronic de pe SICAP, in urma anunțului de intenție publicat de societate.

Valoare estimată: 81.800 lei fără TVA

Contract furnizare nr.248/13.12.2019, valoare 81.600 fără TVA Ofertant câștigător :SC PROLEASING MOTORS SRL cu sediul social in Comuna Blejoi ,Sos.Ploiești –Buzău,Dn1B, Nr.505, județul Prahova, România , inmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J/29/1603/2006, cod fiscal RO18877620

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.