Anunt de atribuire

Societatea Uzina Mecanică Plopeni S.A, anunță atribuirea contractului  de furnizare a instalației frigorifică industrială pentru temperare produse speciale

Societatea Uzina Mecanică Plopeni S.A., str.Republicii nr.1, Localitatea Plopeni, județul Prahova, cod poștal:105900 , Romania, Tel.0244221381,  Fax:0244223023, Adresa internet (URL):  http://www.ump.ro. – anunță atribuirea contractului instalație  frigorifică industrială pentru temperare produse speciale = 1 bucată– cod CPV 42513200-7.

Tip contract :  furnizare

Criteriu de atribuire :prețul cel mai scăzut in condițiile respectării cerințelor din caietul de sarcini

Achizitie directă  din catalogul electronic de pe SICAP, in urma anunțului de intenție publicat de societate.

Valoare estimată:11.000 lei fără TVA

Contract furnizare nr.219/04.12.2019, valoare11.000 fără TVA

Ofertant câștigător : SC LINE GROUP SRL cu sediul social in Craiova  Str. Gen.Mihail Cerchez n.10, inmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J16 / 3741 /1994 , cod fiscal RO 6662317 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.