Anunt de atribuire

Societatea Uzina Mecanică Plopeni S.A, anunță atribuirea contractului  de furnizare privind transpalet manual.

Societatea Uzina Mecanică Plopeni S.A., Adresa poștală :str.Republicii nr.1, Localitatea Plopeni,județulPrahova,codpoștal:105900,Romania,Tel.+4024423381,email;plopeni@ump.ro, Fax:+40244223023, Adresa internet (URL):  http://www.ump.ro.

anunță atribuirea contractului privindtranspalet manual (cod CPV 44423300-4),

Tip contract : furnizare produse

Criteriu de atribuire :prețul cel mai scăzut in condițiile respectării cerințelor din caietul de sarcini.

Achizitie directă  din catalogul electronic de pe SICAP.

Contract nr.78/20.03.2024.

Ofertant câștigător : SC Jungheinrich România, cod fiscal RO35287610, cu sediul in com.Aricești Rahtivani , str.Bruxelles, nr.17, Parc Industrial PWP, jud.Prahova.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.