Anunt de atribuire

Societatea Uzina Mecanică Plopeni S.A, anunță atribuirea contractului de prestări servicii privind lucrări de modernizare transformator electric tip 25 MVA ,

Societatea Uzina Mecanică Plopeni S.A. Adresa poștală : str.Republicii nr.1, Localitatea Plopeni, județul Prahova, codpoștal: 105900, Romania, Tel.+4024423381, email: plopeni@ump.ro, Fax:+40244223023, adresa internet (URL):  http://www.ump.ro, anunță atribuirea contractului  de prestări servicii privind lucrări de modernizare transformator electric tip 25 MVA (cod CPV principal 45317200-4 ),Tip contract : prestari servicii

Criteriu de atribuire :prețul cel mai scăzut in condițiile respectării cerințelor din caietul de sarcini

Achizitie directă din catalogul electronic de pe SICAP

Contract nr.318/03.11.2023,

Ofertant câștigător : SC Elerom SA, cu sediul social în orașul Roman județul Neamț, Romănia înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr J/27/299/1993, cod fiscal RO3426320.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.