Anunt de atribuire

Societatea Uzina Mecanică Plopeni S.A, anunță atribuirea contractului de furnizare instalație de izolare pneumatică vibrator

 Societatea Uzina Mecanică Plopeni S.A., str.Republicii nr.1, Localitatea Plopeni, județul Prahova, cod poștal:105900 , Romania, tel: 0244 221 381,  fax: 0244 223 023, Adresa internet (URL):  http://www.ump.ro. – anunță atribuirea contractului  instalație de izolare pneumatică vibrator

= 1 bucată– cod CPV 38434400-0.

Tip contract :  furnizare

Criteriu de atribuire :prețul cel mai scăzut in condițiile respectării cerințelor din caietul de sarcini

Achizitie directă  din catalogul electronic de pe SIACAP, in urma anunțului de intenție publicat de societate.

Valoare estimată: 26.500 lei fără TVA

Contract furnizare nr.174/09.10.2019, valoare 26.000 fără TVA

Ofertant câștigător :SC Femaris SRL cu sediul social in Loc.Cihei jud.Bihor  Str.Corbului nr.252-50 inmatriculată la Registrul Comerțului sub nr.j5/735/2001, cod fiscal 14211709.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.