Anunt de atribuire

 Societatea Uzina Mecanică Plopeni S.A., str.Republicii nr.1, Localitatea Plopeni, județul Prahova, cod poștal:105900 , Romania, Tel.0244221381,  Fax:0244223023, Adresa internet (URL):  http://www.ump.ro. – anunță atribuirea contractului minitractor = 2 bucati– cod CPV 16700000-2.

Tip contract :  furnizare

Criteriu de atribuire :prețul cel mai scăzut in condițiile respectării cerințelor din caietul de sarcini.

Achiziție directă  din catalogul electronic de pe SICAP.

Contract furnizare nr.246/03.12.2021, valoare 33.800 fără TVA Ofertant câștigător : S.Uzina Mecanica Mija SA, cu sediul social in Comuna Caragiale,  județul Dambovița, România , inmatriculată la Registrul Comerțului sub nr.j15/330/2001, cod fiscal RO 2978636.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.