Anunt atribuire

Societatea Uzina Mecanică Plopeni S.A, anunță atribuirea contractului  sistem pentru inregistrarea si prelucrarea datelor balistice de presiune.

Societatea Uzina Mecanică Plopeni S.A., str.Republicii nr.1, Localitatea Plopeni, județul Prahova, cod poștal:105900 , Romania, Tel.0244221381,  Fax:0244223023, Adresa internet (URL):  http://www.ump.ro. – anunță atribuirea contractului  sistemul pentru inregistrarea si prelucrarea datelor balistice de presiune = 1 bucată– cod CPV 73432000-9.

Tip contract :  furnizare

Criteriu de atribuire :prețul cel mai scăzut in condițiile respectării cerințelor din caietul de sarcini

Achizitie directă  din catalogul electronic de pe SICAP, in urma anunțului de intenție publicat de societate

Valoare estimată:132.000 lei fără TVA

Contract furnizare nr.189/28.10.2019

Ofertant câștigător :SC Transcarpat Sportours International SRL  cu sediul social in Bucuresti Str.Cristea Mateescu nr.8, inmatriculată la Registrul Comerțului sub nr.j40/877/2003, cod fiscal RO15148839.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.