Anunt achizitie Centrala termica pe curent electric

Societatea Uzina Mecanica Plopeni SA, avand cod fiscal RO13741804, in calitate de autoritate contractanta, intentioneaza sa achizitioneze „Centrala termica pe curent electric” prin Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP) prin „Cumparare directa ”, cod CPV 39715210-2

Procedura de achizitie aplicata este Cumparare directa conform dispozitiilor art 113 din Legea nr 98/2016 si a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiztii publice -Hotararea nr 395/2016.

Se solicită oferte de la operatori economici înregistraţi în Sistemul Electronic de Achiziţii Publice (SEAP), care pot să furnizeze produse conform cerintelor din caietul de sarcini .

La elaborarea ofertelor se va avea în vedere cuprinderea tuturor specificaţiilor, caracteristicilor tehnice/dimensiunilor/datelor privind calitatea materialelor, etc., menţionate în caietul de sarcini.

Ofertele care nu vor respecta specificaţiile (caracteristicile) tehnice/dimensiunile/datele privind calitatea materialelor, etc., menţionate în caietul de sarcini şi schiţele de mai jos, vor fi declarate respinse.

Preţul ofertat va include toate cheltuielile inclusiv cu transportul, cu măsurători manopera, cheltuieli indirecte, profit, etc.

Criteriul de atribuire este preţul cel mai scăzut.
Achiziţia va fi făcută din catalogul electronic din SEAP
Contractantul are obligaţia de a asigura garanţia produselor ofertate pentru perioada specificată .
Perioada de garanţie începe după semnarea procesului verbal de punere in functiune a produselor.

Caiet de Sarcini

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.